Dr Milena Šćepanović

.

ŠTA JE TO RAK DEBELOG CREVA

Rak debelog creva dijagnoza, simptomi i dijagnostika kolorektalnog karcinoma

.

Kancer kolona - zid i rak debelog creva klinička slika simptomi dijagnostika kancera
Kancer kolona – zid i rak debelog creva

Kolorektalni karcinom ili rak debelog creva je primarno bolest gena koja je izazvana faktorima okoline ili nasleđa.

U našem telu postoje tumor ‘’aktivirajući geni’’ tj. onkogeni, i suprotno od njih ’’suzbijajući geni’’ (supresorski geni) koji u normalnim okolnostima sprečavaju nastanak raka debelog creva. Kada oni zakažu, nastaje maligna bolest – kancer.

Rak debelog creva je značajana bolest iz više razloga:

1. Pre svega, rak debelog crva je u stalnom porastu. Od 2008-e godine Rak debelog creva postao je najčešći  karcinom od svih karcinoma u oba pola. Prethodnih godina vodeće mesto po broju obolelih je imao karcinom pluća, a karcinom debelog creva je, zavisno od zemlje i pola, zauzimao drugo i treće mesto.

2. Zatim, ovaj karcinom spada u izlečive karcinome kada se otkrije u ranoj fazi bolesti. Kada tumor debelog creva probije zid creva i zahvati limfne žlezde, bolest se komplikuje. Na primer 5-ogodišnje preživljavanje kod tumora debelog creva u I stadijumu bolesti je 80-95% i dovoljno je samo hirurško lečenje, u II-om raka debelog creva stadijumu bolesti preživljavanje je 65%, u III stadijumu kancera debelog creva je preživljavanje 50%, a u IV stadijumu raka debelog creva preživi manje od 10% pacijenata. Ova razlika u preživljavanju nam ukazuje na značaj otkrivanja tumora u ranom stadijumu bolesti.

3. Karcinom debelog creva je vrlo dostupan dijagnostici i zato spada u karcinome koje je najlakše otkriti i sprečiti. A rano otkrivanje bolesti je važno, jer kao što smo rekli, uspešnost lečenja na prvom mestu zavisi od proširenosti bolesti u trenutku njenog otkrivanja.

Danas je prihvaćeno stanovište da većina (oko 2/3) karcinoma kolona nastaje od prethodnih adenoma koji u većini slučajeva ne daju nikakve simptome. Vreme prelaska iz benigne u malignu leziju traje od 10 do 35 godina. Ova pojava je poznata kao adenoma – karcinoma sekvenca. Većina adenoma ne daje nikakve tegobe i slučajno se otkrivaju nekom od skrining metoda. Veliki adenomi, ipak, mogu da uzrokuju krvarenje koje najčešće ne mora biti vidljivo golim okom. Što je veći adenom veća je i verovatnoća njegove promene u karcinom debelog creva.  Ali, ne prelaze svi adenomi u karcinom debelog creva. Oko 35% osoba ima adenom u debelom crevu. Otkrivanjem i lečenjem ovih adenoma sprečava se pre svega nastanak karcinoma, a zatim i  otkrivanje karcinoma u ranom stadijumu kada je bolest izlečiva.

Stadijumi razvoja raka debelog creva kolorektalni karcinom klinička slika
Stadijumi razvoja raka debelog creva – kolorektalni karcinom

Stadijum  I –  Rak debelog creva zahvata mukozu (najpovršniji deo zida creva)

Stadijum  II –  Rak debelog creva se proširio u mišićni sloj zida debelog creva

Stadijum  III –  Rak debelog creva se proširio na limfne čvorove

Stadijum  IV –  Rak debelog creva se proširio na druge organe. . .

 


Klinička slika karcinoma kolona

Klinička slika raka debelog creva je šarolika i nespecifična. Praktično svaki simptom u vidu promene u crevnom pražnjenju (izgled, boja, konzistencija stolice) kao i prisustvo bola i neprijatnosti u trbuhu, može, ali i ne mora biti simptom tumora na debelom crevu. Važno je znati da tumor debelog creva u početku ne daje nikakve simptome. Simptomi se javljaju onda kada je bolest već napredovala. Ako se čeka sa pregledom, bolest može samo još više da napreduje i da iz izlečive faze pređe u neizlečivu. Zato je važno raditi preventivne preglede, skrininge, i pri pojavi bilo kakvih tegoba, odmah se javiti lekaru. Tumor debelog creva raste sporo, pa ako se navedeno uzme u obzir, vremena za izlečenje ima.

Kod većine pacijenata sa dijagnozom kancer debelog creva dominira kombinacija krvarenja i promena u crevnom pražnjenju, najčešće u vidu učestalog pražnjenja i kašastih stolica.

Krvarenje je čest simptom tumora završnog dela debelog creva. Krvarenje može biti vidljivo golim okom, u različitim količinama i nijansama crvene boje. Ukoliko je oskudno i nije vidljivo može se otkriti testom na okultno krvarenje (FOBT). Ništa nije tragičnije nego proglasiti krvarenje posledicom hemoroidalne bolesti bez adekvatnog pregleda i promašiti potencijalno izlečiv tumor. Takođe važno, hemoroidalna bolest može postojati i zajedno sa polipom ili karcinomom creva. Oko 50% pacijenata sa rektalnim krvarenjem, svoje tegobe pripisuje hemoroidima, a 75% pacijenata ne pridaje važnost ovom simptomu.

Ostali simptomi kancera debelog creva su: smena proliva i zatvora, otežano pražnjenje, pojava krvi i/ili sluzi sa ili bez stolice, bol u trbuhu, tup ili u vidu grčeva, nespecifičan bol i često se  zanemari,  ili bol u čmaru koji  je retko posledica tumora, a kada je to razlog onda je tumor debelog creva ili jako veliki ili jako nisko u samom čmarnom kanalu, zatim palpabilna masa u trbuhu. Ingvinalna kila kod starijih osoba koja postoji kraće vreme može ukazivati na postojanje tumora creva.

Od opštih simptoma raka debelog creva, to su gubitak apetita i telesne težine, malaksalost, anemija. Kod 1/3 pacijenata simptomi traju oko 6 meseci pre nego što se bolest dijagnostikuje.

Statistika oboljevanja - lokalizacija raka debelog creva gde se najčešće javlja rak

Lokalizacija (mesta pojave) raka debelog creva:

 

Ascedentni (ushodni) kolon       18%

Transverzalni (poprečni) kolon  9%

Descedentni (silazni) kolon        5%

Sigmoidni kolon                           25%

Rektum                                          43%

 

Anatomski debelo crevo se deli na 6 delova. Počinje na mestu završetka tankog creva, u donjem desnom delu trbuha, kao slepi završetak – cekum, potom se nastavlja na uzlazni deo debelog creva – ascedens, zatim se nastavlja na poprečni kolon – transverzum, zatim silazni kolon – descedens, potom savijeni deo creva u vidu S slova – sigmoidni kolon, pa pravo crevo – rektum, i završava sa čmarnim kanalnom – analni kanal. Cela dužina debelog creva je do 2 metra.

Simptomi bolesti zavise i od lokalizacije bolesti. Rak debelog creva na desnoj strani kolona češće dovodi do nejasnih bolova u trbuhu, anemije zbog hroničnog gubitka krvi koje nije vidljivo golim okom, malaksalosti, gubitka telesne težine a klinički se može napipati tumorska masa sa desne strane trbuha. Rak debelog creva na levoj strani češće dovodi do promene u crevnom pražnjenju, smene zatvora i proliva, grčevitih bolova u trbuhu sa mučninom i povraćanjem zbog zatvaranja lumena creva rastom tumora. Rak rektuma dovodi do promena u pražnjenju creva i krvarenja.

BioColon kapi
Najbolji biljni preparat za kolitis, nervozna creva, iritabilni kolon, radijacioni kolitis.

Statistika raka debelog creva

Što se statistike tiče, broj obolelih od raka debelog creva je u stalnom porastu. Danas u svetu svake godine od karcinoma kolona oboli oko  1 000 000 osoba a oko 500 000 ljudi umre od ove bolesti u svetu svake godine. Najveći broj obolelih je u SAD, Kanadi i Okeaniji a najniži je u Africi, Južnoj Americi i Aziji (izuzev Japana).

Karcinom kolona je bolest starijih osoba jer se tokom starenja nakupljaju genetske promene i mutacije u ćelijama. Čak 90% obolelih je u grupi osoba starijih od 50 godina. Rizik oboljevanja od raka debelog creva raste sa starošću.

Distribucija kancera po polu je sledeća:  Kod žena najčešći je karcinom dojke, zatim sledi karcinom kolona, a na trećem mestu je karcinom pluća. Kod muškaraca najčešći je karcinom prostate, zatim karcinom pluća i na trećem mestu je karcinom kolona. Kod oba pola zajedno uzevši, od 2008 godine,  najčešći  je karcinom debelog creva.

Srbija po broju obolelih spada u zemlje sa srednjim rizikom oboljevanja. 2006-te godine broj novoobolelih je bio oko 4000. Otprilike svaka deseta osoba obolela i umrla od raka u našoj zemlji, žrtva je malignog procesa lokalizovanog na debelom crevu. Distribucija po polu je malo drugačija i to tako da je karcinom kolona na drugom mestu za muškarce i na trećem mestu  za žene.

Među 43 Evropske zemlje Srbija se po broju obolelih nalazi na 26-om mestu za muškarce i 28-om mestu za žene, a po broju umrlih na 6-om mestu za muškarce i 7-om mestu za žene. Ovo, nažalost, govori o visokoj stopi smrtnosti i kasnom otkrivanju ovog karcinoma, kada su i rezultati lečenja daleko slabiji, a razlog je nepostojanje prevencije. U Srbiji se oko 2/3 pacijenata dijagnostikuje u odmakloj fazi bolesti, tj. u III i IV stadijumu raka debelog creva, pa su i rezultati lečenja lošiji.

Konsultacije i specijalistički pregled – mogućnost da vas direktno pregleda Dr Milena Šćepanović, može se ostvariti i zakazati u domovima zdravlja članicama Medigroup putem telefona 011 40 40 100 ili putem sajta www.medigroup.rs

Tabela: Incidenca oboljevanja od karcinoma kolona u Evropi, po polu, u 2008 god.

Statistika pojave raka debelog creva u Evropi po polu rak kolona po zemljama

 

 

Dijagnostika raka debelog creva

 .

RT – digito-rektalni pregled je prvi pregled, najjednostavniji, najjeftiniji, i spada u domen lekara opšte prakse. Značajan je jer sem što otkriva tumore završnog dela debelog creva, dijagnostikuje i druge, najčešće benigne, bolesti ove regije, koji ponekad imaju sličnu simptomatologiju. Od svih tumora rektuma njih 2/3 je dostupno pregledu prstom. A oko 10% tumora celog kolona je potencijalno dostupno digitorektalnom pregledu.

Nažalost, oko ½ pacijenata sa gastrointrestinalnim simptomima a pregledanih u Domu Zdravlja nema uradjen rektalni pregled.

FOBT ( faecal occult blood test) je najčešće korišćen test za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma, zbog njegove neinvazivnosti, jednostavnosti i niske cene. Uzorci stolice se uzimaju tri uzastopna dana. Pozitivan nalaz na okultno krvarenje može se očekivati ako je količina hemoglobina u 1 gr stolice najmanje 10 mg. U našim uslovima najčešće korišćen test je Hemocult – test koji traži pripremu bolesnika tri dana pre testiranja i za vreme testiranja takozvanom ‘’belom dijetom’’ (zabranjeno je uzimanje crvenog mesa, C vitamina, citrusnog voća, preparata gvožđa i antiinflamatornih nesteroidnih lekova). Pozitivan nalaz ne potvrđuje dijagnozu raka, ali ukazuje na potrebu za dalje ispitivanje.

Irigografija je pregled pri kome se kontrast – barijum, ubacuje u crevo kroz rektalni kateter i potom vrše snimanja na rendgenu. Snimanje može biti sa dvojnim kontrastom tj. ubacivanjem barijuma i vazduha čime se dobija na preciznosti. Ova metoda takođe zahteva pripremu creva. Njen nedostatak je što se ne može uzeti biopsija.

Fleksibilna sigmoidoskopija je endoskopska metoda kojom se pregleda oko 60 cm zadnjeg creva gde se nalazi oko 2/3 tumora kolona.

Kolonoskopija i uklanjanje polipa na debelom crevu preventiva za rak debelog crevaKolonoskopija je „zlatni standard“ dijagnostike CRC-a zato što sem otkrivanja i malih promena – tumora, i uzimanja biopsije postoji mogućnost i uklanjanja polipa i time sprečavanja njihovog razvoja u malignu bolest. To je endoskopska metoda kojom se instrumentom pod kontrolom oka ulazi u celo debelo crevo. Ona zahteva pripremu creva tj. čišćenje. Sama kolonoskopija traje 20 do 45 minuta, nije bolna, ali za pojedine pacijente može biti neugodna.

Virtuelna kolonoskopija je nova metoda koja još nije ušla u rutinsku primenu. Ona koristi  vazduh kao kontrast a snimanje se vrši CT-om i MR-om i pruža dodatne informacije kao sto su proširenost tumorske mase na okolne organe, prisutnost uvećanih limfnih žlezda i postojanje metastatske bolesti. Njena senzitivnost je vrlo mala za lezije manje od 1 cm i za ravne lezije.

Endorektalni ultrazvuk je ultrazvučni pregled pomoću sonde koja je uvedena kroz anus. Njime se procenjuje zahvaćenost zida creva tumorom, kao i zahvaćenost okolnih limfnih žlezda. Koristi se u dijagnostici tumora rektuma.

Tumor markeri CEA i CA 19-9. To je biohemijska analiza krvi kojom se dokazuju specifični proteini. Ovaj test nije strogo specifičan za kolorektalni karcinom, jer se povišene vrednosti mogu naći i kod drugih malignih bolesti kao što su karcinom dojke, pluća, želuca, kao i kod bolesnika sa čirom želuca i cirozom jetre. ). CEA je povišen samo u oko 40% pacijenata sa CRC. Njihov značaj je u postoperativnom praćenju obolelih u smislu ponovnog javljanja tumora nakon sprovedenog lečenja (recidiv bolesti).

Molekularni biomarkeri – slobodni cirkulišući DNA (CFDNA) u plazmi, DNA iz uzorka stolice, su dijagnostički testovi koji još nisu u u rutinskoj primeni i još uvek su skupi.

Ultrazvuk, CT i MR se koriste za otkrivanje lokalnog i sistemskog širenja tumora (metastaze).

Nijedan test nije savršen. Svaki ima svoje prednosti i nedostatke, ali i svaki otkriva rak debelog creva u ranoj fazi.

BioHemorrhoids kapi za hemoroide
Biljne kapi za hemoroide koji krvare

U sledećem nastavku teksta: Lečenje karcinoma debelog creva, prevencija i faktori rizika

Autor teksta Mr Sc. Med. Dr Milena Šćepanović je hirurg u KBC Zvezdara u Beogradu.

.

3D animacija – Procedura pregleda debelog creva – Kolonoskopija

httpv://www.youtube.com/watch?v=wA9QtgVQWOw

1.423 Responses to "Rak debelog creva – klinička slika, statistika i dijagnostika kancera"

 1. Dr Milena Šćepanović  28. aprila 2012.

  Poštovana Danka,
  medicina nije matematika i ne treba toliko egzaktno da je posmatrate. Svaki organizam je drugačiji. Ono što čitate važi za najveći broj pacijenata. Vaše tegobe odgovaraju iritabilnom kolonu. Ne treba da radite nikakve druge preglede. Dovoljne su povremene kontrole gastroenterologa. Da bi vam bilo bolje potrebno je pored korekcije ishrane i da se opustite.

 2. Vladisla  29. aprila 2012.

  priznjaem da sam sasvim slucajno naisao na ovaj sajt listajuci nesto po netu u nadi da cu dobiti odgovore na neka svoja pitanja.buduci da nisam naisao na problem koji me konkretno zanima,pitacu Dr Milenu Scepanovic:) nadam se nekom konkretnijem odgovoru:)
  imam 35 god i unazad godinu ipo dana imam problema odmah nakon budjenja.problemi su nadutost u stomaku i cvilenja u crevima,bez bolova.navedena nadutost nestaje nakon defekacije ali sam primetio u retko formiranoj stolici sluz! moje pitanje bi bilo,sta bi moglo biti po sredi ako se ima u vidu da je kolonoskopija i gastroskopija pre godinu dana bila uredna.takodje i stolica na okultno krvarenja-negativan nalaz
  da li je po sredi neko funkcionalno oboljenje ili nesto ozbiljnije?
  pozdrav
  Vladislav,Zemun
  P.S. jos da dodam da ponekad imam utisak,u toku dana..kao da nisam dovoljno ispraznjen..cudan osecaj u cmaru,tacnije:)

 3. Anja  29. aprila 2012.

  molim za jedan savet
  zbog probelma sa kasastim stolicama koje traju nekih 8-9 meseci po savetu gastroenterolaga trebam otici na rektoskopiju ili skener.sta je od te dve metode preciznije i kakvu pripremu zahtevaju
  gastro mi nista o tome nije rekao dok se ne odlucim na koji cu pregled,ja upravo prikupljam informacije

  hvala

 4. Dr Milena Šćepanović  30. aprila 2012.

  Poštovani Vladislave,
  vi najverovatnije imate tzv. nervozna creva ili neko drugo funkcionalno oboljenje. Dijagnozu bi trebalo da postavi gastroenterolog na osnovu navedenih nalaza i kliničkog pregleda. Moj savet vam je da korigujete ishranu (povećate unos žitarica i povrća, izbacite hleb, testeninu, mahunarke) i povećate fizičku aktivnost.

  Poštovana Anja,
  pre svega ne treba vi da odlučujete koji pregled da radite, već lekar. Ali kada vam je on tako već rekao, ja vam savetujem kolonoskopiju. Priprema za ovaj pregled podrazumeva čišćenje laksativima dva dana i laganu ishranu. Za pregled skenerom nema pripreme. Trebalo bi da date i stolicu na pregled.

 5. Milena Savic  1. maja 2012.

  Postovana doktorko,pre 4 nedelje sam radila kolonoksopski pregled zbog cestih kasastih stolica,gasova nadimanja..a prekjuce je stigao nalaza patologije.
  u izvestaju pise da postoji blaga upala u debelom crevu.a u daljem tekstu pise da nema maligniteta kao ni morbus krona niti ulceroznog kolitisa. prakticno je iskljuceno sve od organskih bolesti debelog creva,sem vidljivih hemoroida.zapravo je dijagnoza IBS.terapija probiotik,sulpirid,ishrana..

  mene zabrinjava to sto postoji blaga upala a dijagnoza je iritabilni kolon a ne kron ili ulcerozni..sta vi mislite o tom izvestaju?stolice su i dalje prolivaste sa primesama sluzi..hemoroidi takodje,vanjski
  hvala unapred za odgovor,pozzz

 6. Dr Milena Šćepanović  1. maja 2012.

  Poštovana Milena,
  nalaz je uredan i nemate razloga za brigu. Uzmite terapiju koju su vam dali i korigujte ishranu, pa će se stanje popraviti. Nemojte koristiti antibiotike.

 7. zeljko lukic  2. maja 2012.

  Postovana doktorko,sta znaci kada crevima reagujem na stres?

 8. Dr Milena Šćepanović  2. maja 2012.

  Poštovani Željko,
  to se u narodu tako kaže, a znači da imate neke stomačne tegobe kada ste pod stresom.

 9. nebojsa  3. maja 2012.

  molio bih DR Milenu za odgovor:

  da li su sledeci simptomi prejaki za dijagnozu IK nakon irigografije,totalne kolonsokpije sa biopsijama i stolice na okultno krvarenje…nadutost,pretakanje u crevima,kasasto sluzave stolie 1-2 na dan uglavnom po ustajanju?bez mucnina,povracanja..jos da dodam da su mi labaratorisjke analize u granicnim vrednostima,pre svega mislim na sedimentaciju i crp..osim blago povisenih leukocita
  da li je potreban jos neki pregled?

 10. nebojsa  3. maja 2012.

  zeleo bih da pitam Dr Milenu za misljenje:

  da li su simptotmi nadutost,gasovi,pretakanje u crevima i kasasto sluzava stolica,nakon budjenja,1-2 x na dan prejaki za dijagnozu IK?
  nemam mucninu i povracanje..a dijagnoza je postavljena jos pre 6-7 meseci nakon irigografije i totalne kolonoskopije,negaitvnog nalaza na okultno krvarenje..lab.analize uredne,tu pre svega mislim na sedimentaciju i crp..samo su leukociti blago uvecani?!
  da li je potrebno uraditi jos neke preglede ili smatrate da je ovo sasvim dovoljno za zivot bez brige o nekim tezim bolestima creva?

  hvala unapred na ev.odgovoru!

 11. nebojsa  3. maja 2012.

  izvinite molim vas na duplom postu!

 12. mirko  4. maja 2012.

  Pozdrav od Mirka iz Sabca.

  imam samo jedno pitanje za dr Milenu.

  da li je pojava penusave sluzi u kasasto tecnoj stolici,simptom nervoznih creva?jer ja imam tu dijagnozu od pre par meseci nakon kolonoskopskog pregleda,nakon kojeg mi je receno da su creva savrseno cista!

  na netu citam da je pojava takvih stolica sa vonjavim sluzom jedan od simptoma raka debelog creva!!! smrsao sam 10 kg..doktori pripisuju to mojoj depresiji i strahu od opakih bolesti

  molim vas za odgovor!

 13. Dr Milena Šćepanović  4. maja 2012.

  Poštovani Nebojša,
  simptomi odgovaraju iritabilnom kolonu. Ne trebaju vam nikakvi drugi pregledi. Debelo crevo je zdravo. Promenite ishranu i opustite se, pa će vam vremenom biti bolje.

  Poštovani Mirko,
  stolica kakvu opisujete je čest simptom nervoznih creva a jako redak simptom tumora. Takve stolice su rezultat loše ishrane i lošeg varenja, pa pokušajte to da promenite.

 14. mirko  5. maja 2012.

  konkretno za lose varenje nisam dobio nikakvu terapiju,vec probiotike i rudakol tablete,od kojih mi ni najmanje nije bolje..sto se ishrane tice,savetovana mi je ishrana bogatija vlaknima..
  imam i spoljasnje hemoroide,( vidljive i bolne na dodir)koristim mosusnu mast,ima li nesto bolje za to??
  hvala na prethodnom odgovu Dr Milena..rasteretili ste me 🙂
  nadam se da cete mi i na ovo pismo reci nesto konkretno,jer ste prava retkost i beskonacno hvala sto na ovakav nacin pomazete ljudima..zelim vam svako dobro!

 15. Jovana  6. maja 2012.

  postovanje citaocima ovog foruma,posebno drMileni Scepanovic iz razloga sto odgovarate ljudima na pitanja sazeto i jasno!

  citajuci prethodne postove,neke odgovore sam pronasla u vasim odgovorima drugim poacijentima,ipak nesto me zanima sto niko drugi( ili nisam primetila) a to je: da li kod funkcionalnog oboljenja debelog creva,nakon uredne kolonoskopije i irigografije,fobt-a i cea markera dijagnoza je IBS,moze doci do losijeg apetita i gubitka na kilazi?
  od simptoma,kao i vecina ovde,imam kasaste stolice,jednom na dan,cesto sa sluz,nadimanje,pretakanje u crevima,gasove…ne i mucnine,glavobolje..pomenute tegobe nestaju nakon defekacije..
  sve se to manje vise uklapa u IBS ali se nigde ne spominje gubitak kilaze i pored svih urednih nalaza..zapravo me to jedino i zabrinjava

  hvala unapred na odgovoru!

 16. Dr Milena Šćepanović  7. maja 2012.

  Poštovani Mirko,
  ako vam lekovi ne pomažu, preostaje vam korekcija ishrane i to tako da u ishrani dominiraju žitarice (ječam, ovas, proso), mekinje, i povrće, ali bez mahunastog povrća, malo voća (bolji su kompoti), bez alkohola, kafe, gaziranog, puno vode i biljnih čajeva. I što više šetnji ili neke fizičke aktivnosti.
  Za spoljašnje hemoroide imate puno preparata (Hepatrombin H, Fitohem, Faktu..) od kojih je korist individualna. Ako ne pomognu može se uraditi i manja hirurška intervencija.

  Poštovana Jovana,
  tačno je da gubitak telesne težine nije čest simptom IBS-a, ali, kako je to psihosomatska bolest, slabljene se objašnjava ‚‚stresom‚‚. Naravno da treba uraditi i ostale dijagnostičke procedure (za svaki slučaj) da bi se isključile neke druge bolesti koje mogu dovesti do gubljenja telesne težine (UZ trbuha, pregled želuca, ginekološki pregled).

 17. Jovana  7. maja 2012.

  gastroskopija radjena 2x takodje sa biopsijama,osim blage zeludacne upale( gastritis) za koji nisam dobila nikakvu terapiju,bez cira i prisustva helikobaktera.drugi put je radjena dublja endoskopija zbog sumnji na celijakiju(uzorak uzet iz jejenuma) nema celijakije…
  ultra zvuk vise puta…nalazi uredni uvek.sa ginekoloske strane takodje je sve u redu.osim tih jutarnjih problema sa nadutoscu i gasovima pre toaleta,i tako kasaste ili prolivaste stolice drugih poteskoca nemam.plasim se tumora debelog creva?!

 18. Dr Milena Šćepanović  7. maja 2012.

  Poštovana Jovana,
  tumor debelog creva jasno nemate. Zaboravite na doktore, opustite se i jedite.

 19. Jovana  8. maja 2012.

  vase su reci delotvornije od svakog leka.hvala vam mnogo na odgovorima.sve najbolje vam zelim

 20. T7  9. maja 2012.

  Poštovana doktorka,
  pišem ponovo, ne mogu da nadjem prethodni post.
  Radi se o povecanom CA19-9:
  Januar 41,1
  Februar 42,2

  zakazana kolonoskopija jer pored toga imam jake bolove u stomaku, kašastu stolicu, tanku stolicu, bolne gasove itd…

  neposredno pre kolonoskopije CA19-9,
  April 32,3 (u svim slučajevima ref. vrednost je bila 0-33).

  Uradjena kolonoskopija, nadjem polip 2mm koji nije slat na biopsiju,
  pisao sam vam ovde, rekli ste mi da sem ponovljenje kolonoskopije za 5 godina ne treba ništa da radim. U svakom slučaju sam morao da se javim gastroenterologu, koji mi je rekao da za svaki slučaj ponovim tumor marker.

  Danas rezultat, posle mesec dana,
  40,2.

  Sad, osim sto sam bled i poluživ… Na koje preglede treba ako treba da idem… Za biopsiju je kasno, kako da uradim nekakvu analizu da bih bio sigurna imam li ili nemam nekakav kancer negde?

  Šta može da bude razlog povećanog markera već 6 meseci?
  Negde sam našao da čak i IBS može da utiče na povećanje, medjutim mene stomak poslednih mesec dana manje boli, a marker je porastao.

  Ovo prestaje da bude život, već 6 meseci idem kod lekara, krv sam vadio 100x, rade mi preglede ovakve i onakve, uvek kažu javi se za mesec dana da vidimo dalje.
  To što ja ne znam kako da preživim tih mesec dana, to je priča za sebe… Nisam spavao ne pamtim…

  Vaše mišljenje: koliko ovo može da bude ozbiljno, i šta da uradim sledeće da bih konačno nadam se nekako saznao šta se dešava?

  Hvala unapred i izvinjenje na 10-tom postu.
  Samo bih da nadjem mir, kako god…

 21. T7  9. maja 2012.

  Zaboravih da dodam, pre 5 godina mi je takodje radjena kolonoskopija, bilo je sve u redu, bez polipa.
  Tada mi je CA19-9 bio 31,9 (0-37 su bile ref vrednosti).
  Radio sam neke druge testove, slučajno pronašao ovaj, pa sam zato i radio ove testove i završio na kolonoskopiji.
  Inače su mi tokom proteklih merenja bili uvećani i ALT (do 60) i AST (tj. nije bio uveca, samo blizu gornje granice).
  Medjutim sada je i to ok (ALT 37, AST 26).

 22. Dr Milena Šćepanović  9. maja 2012.

  Poštovani T7,
  nemojte medicinu i rezultate shvatati kao matematiku. Svaki čovek je priča za sebe i kod svakoga se rezultati tumače u skladu sa svim ostalim. Zato je pregled važan (vi ste ga uradili). Vaše vrednosti tumor markera jesu blago povišene, ali to ne mora ništa da znači. Što se mene tiče, vi ste zdravi (na osnovu gore navedenog). Ako vas to ne smiruje dovoljno, možete uraditi gastroskopiju i UZ trbuha.

 23. bratislav  9. maja 2012.

  Postovana doktorko,imam 30 godina i u zadnje vreme ceste probleme sa krvarenjem u stolici.krvarenje se javlja otprilike na svakih mesec i po dana i ponekad zna da bude prilicno obilno,stolica je otprilike redovna mozda malo vise kasasta.posto sam radio dosta teske fizicke poslove sumnjam da imam problem sa hemoroidima,nisam primetio gubitak telesne tezine cajk sta vise se gojim,pa me to malo tesi da nije u pitanju tumor.primetio sam da mi se krvarenja javljaju usled konzumacije alkohola,navece ujutru obicno krene nesto nalik gasovim i onda isprati krvarenje,u pitanju je sveza krv,a kad ne pijem i vodim racuna o ishrani nikad ne dobijem krvarenje iz cistog mira.mozete li me posavetvati sta otprilike moze biti u pitanju?

 24. t7  10. maja 2012.

  Hvala Vam.
  Sta drugo da kazem. Uz abdomena sam radio, ne znam da li mislite na nesto specificno?
  dr. mi je ranije pominjao magnetnu da bi video zasto me boli stomak (vrlo nisko, po sredini).
  Sutra sam na kontroli pa cu napisati sta mi je rekao.

 25. katarina  10. maja 2012.

  Molim za pomoc.!!Imam spoljasnje hemoroide od skora sam dobila i unutrasnje,stolica mi je sluzava ima pomalo krvi promenjiva je ,sve ssto pojedem creva mi odmah krce i odmh idem u wc smrsala sam.Sta to moze da bude?

 26. Dr Milena Šćepanović  10. maja 2012.

  Poštovani Bratislave,
  na osnovu navedenih tegoba najverovatnije se radi o unutrašnjim hemoroidima. Potrebno je da obavite proktološki pregled da bi ste započeli adekvatnu terapiju.

  Poštovani T7,
  magnetna rezonanca se ne radi zbog bolova u trbuhu (bar ne rutinski). Dovoljni su rezultati koje ste uradili i lekarski pregled. Popričajte sa lekarom koji vas leči.

  Poštovana Katarina,
  na osnovu samo vaših tegoba teško je reći šta bi moglo da bude, jer simptomi odgovaraju većem broju različitih bolesti. Potrebno je da se javite gastroenterologu.

 27. zeljko lukic  10. maja 2012.

  Postovana doktorko sta to treba da znaci DG;obs IDB?

 28. goran 78  11. maja 2012.

  pozdrav
  skoro godinu dana imam problem nakon ustajanje sa pretakanjem u screvima,gasovima i nadutoscu u stomaku do odlaska u toalet.nakon stolice te tegobe nestaju i javljaju se nakon uzimanja hrane,do duse u mnogo manjoj meri nego ujutru.stolica je promenjiva..od kasaste do formirane,i tako godinu dana..
  od pretraga uradjena je kolonoskopija,gastroskopija,irigografija,uz,fobt…svi nalazi uredni..da li se zaista moze govoriti o nervoznim crevima kao sto je moj doktor rekao? mislite li da i pored dobijene terepije,od koje ne vidim neka poboljsanja,je to tacno ili trebam da uradim jos neke preglede kako bih dosao do svoje tacne dijagnoze?
  hvala,prijatan dan

 29. Dr Milena Šćepanović  11. maja 2012.

  Poštovani Željko,
  ako ste mislili na IBD, to znači da je suspektna zapaljenska bolest creva tj. nema jasne dijagnoze.

  Poštovani Gorane,
  uradili ste sve potrebne preglede. Kada svi oni budu uredni, lekari onda to svrstavaju pod dijagnozom nervoznih creva. Kako danas živimo brzo, radimo pod stresom i hranimo se loše to je česta ‚‚bolest‚‚ . Znam da nije lako, ali pokušajte da promenite životne nevike, pa bi vremenom trebalo da vam bude bolje.

 30. zeljko lukic  11. maja 2012.

  Postovana doktorko,ja sam radio ultrazvuk abdomena najverovatnije je chr dyspepyo,tj kod mene posto duze vremen traje funkcionalna dispepsija-poremeceno varenje,radio sam test na okultno krvarenje negativno,gastroenterolog mi je rekao da su mi svi nalazi u granicama normale,medjutim mene i dalje brine,to sto kad rano ustanem imam bol u predelu stomaka koji popusta praznjenjem creva,a obrok mi pogorsava defakciju,desilo mi se cak jednom ujutru da sam imao sve formiranu stolicu svetlo braon boje,pa zatim posle obroka sam imao kasastu meksu stolicu zatvorenije braon boje pa posle toga isto kasasto meksu stolicu,obicno ujutur bude ili formirana sve ili prvo ide tvrda pa meka stolica,nije dijareja,u cemu je tu problem sta bi to moglo da bude?

 31. zeljko lukic  11. maja 2012.

  Postovana doktorko da dodam radio sam rektosimoidoskopiju posto se to obicno preporucuje mladima,a preko 50 godina kolenoskopija ako je test na okultno krvarenje pozitivan,prilikom rektosigmoidoskopije uocen je mukus to jest bela providna sluz u ampuli rektuma,bez krvi u ampuli rektuma,s obzirom da su tu pronadjeni izrazeni spazmi(grcevi),sve mi to lici na IBC,ja sam dosta bio izlozen stresu,psihickoj napetosti,emocionalnom uzbudjenju,meni stomak mnogo reaguje na stres i na tremu,i izlozen sam depresiji mnogo bio,radio sam vise puta test na okultno krvarenje sve negativno,krvna slika sve u granicama normale,da li je to nesto opasno kod mene?

 32. Davor  13. maja 2012.

  unazad nekoliko meseci imam promenjive stolice uz dosta gasova i nadutosti.takodje je prisutno krkljanje u crevima posle svakog obroka koje prestaje tek nakon ispustanja gasova:(((
  u stolici je pronadjena candida albicans,dobio sam orvazil kao terapiju od koje mi ni malo nije bolje.doktor mi predlaze irigografiju jer smatra da je u pitanju nervozan stomak

 33. Mirjana  13. maja 2012.

  evo i mene,
  Postovana Dr Scepanovic, citajuci ovu stranicu vidim da ste jako dobri u svom poslu a posvecenost i vreme koje odvajate za odgovore, govori koliko ste zapravo i dobar covek.
  Pre mesec dana, uradila sam preventivni pregled stolice na skriveno krvarenje, nalaz +, nemam nikakvih tegoba, osim sto sam primetila malo krvi na toalet papiru i to 20-tak dana pre tog pregleda stolice (zato sam i otisla da uradim, ne ocekujuci pozitivan nalaz…)
  Poslali su me da zakazem kolonoskopiju na I Hirurskoj, pitala sam putem telefona, tamo rade bez anestezije.
  Slazem se da je rezultat najvazniji, ali ja sada imam strah od pregleda.
  Molim Vase misljenje za kolonoskopiju bez i sa anestezijom (znam da je individualno, moja tolerancija na bol je nula), a da li je iz nekog razloga hirurgu bitno da to radi bez anestezije?
  Da li mogu da se Vama javim za dogovor da mi Vi to uradite?
  Unapred hvala za odgovor.
  Srdacan pozdrav!

 34. Dr Milena Šćepanović  13. maja 2012.

  Poštovani Željko,
  vi ste zdravi i kao što i sami kažete, vi reagujete na stres sa stomačnim tegobama. Tu nema medicinskog leka. Izbegavajte stres i korigujte ishranu. Zaboravite na lekare i opustite se.

  Poštovani Davore,
  trebalo bi da uradite kolonoskopiju (i/ili irigografiju) i ultrazvuk trbuha i da se javite gastroenterologu.

  Poštovana Mirjana,
  čim ste imali vidljivu krv nije bilo potrebe da radite test na okultno krverenje, jer je on logično pozitivan. To je test na krverenje koje se ne vidi i samo ga tada ima smisla raditi.
  S obzirom na tegobe koje imate, ako imate manje od 40 godina dovoljan je proktološki pregled i eventualno rektoskopija. Ako imate više od 40 godina možete uraditi kolonoskopiju. Koliko ja znam, u svim bolnicama se ona radi bez anestezije. Sa anestezijom se radi samo u privatnim ordinacijama. Pregled jeste neprijatan, po malo i bolan. Kako ćete uraditi pregled, nama lekarima nije bitno. Bitan je samo nalaz. Ja radim samo rektoskopiju i proktološki pregled, ali ne i kolonoskopiju.

 35. Tihomir  14. maja 2012.

  postovanje citaocima i DR Mileni Scepananovic

  zeleo bih da cujem Dr Milena vase misljenje posle svega sto cu navesti jer vidim da odgovarate razgovetno i precizno ili sto bi se reklo,recnikom koji i mi pacijenti koji ranije nisu imali iskustva sa doktorima.
  u 2011 sa vise vremena proveo po lekarima nego za ceo zivot do sada.imam 34g
  uradio sam 5 snimanja u prosloj godini,irigografija,kolonoskopija(totalna,sa biopsijama)gatroskopija(takodje sa biopsijom) pasaza tankog creva,pa jos jednom gastroskopija..o rutinskim pregledima,UZ,FOBT,KKS ni sam ne znam koliko puta..sve je bilo b.o-dijagnoza posle svih navedenih pregleda je funkcionalna dispepsija( nadam se da sam dobro napisao)odnosno IBS.
  kako su simptomi i tada i sada isti,iako je prepisana terapija,koriscena redovno i uredno,pitanje se namece samo po sebi-da li je ta dijagnoza tacna?
  ili je IBS zaista tesko izleciv?
  simptomi su promennjive jutarnje stolice,1 ili 2 na dan,uglavnom u prepodnevnim casovima(dok spavam nemam nikakvih problema)osim sto se budim sa uzasno suvim ustima,nadutost,gasovi,pretakanje u zeludcu ili crevima..stolica je kasasta a i kad je formirana sto je retkos,onda je nekako iz parcica,tanka…bas bzv
  moj dr kaze da ne brinem jer su creva u grcu,te da zbog toga stolica moze biti i tanka poput olovke..i da je kolonoskopija savrseno pokazala da nema niceg u d.crevu( radio sam je privatno u jednoj klinici,dobio sam cak i cd:))
  medjutim,kolonoskopija je radjena pre 10 meseci…da li je mozda trebam ponoviti? moj dr kaze NE,tek nakon 5-8 god…priznajem da mu bas i neverujem,s’obzirom da su simptomi i dalje isti…sve se plasim da nekakva upalna bolest creva ili tumor,nije promakla…:(
  posebno se plasim jer navedeni simptomi odgovaraju i drugim,daleko opasnijim bolestima,uostalom kao i sto u gornjem tekstu pise…
  sta mi savetujete?

  hvala unapred,izvinjenje na nesto duzem pismu

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.