Dr Milena Šćepanović

.

ŠTA JE TO RAK DEBELOG CREVA

Rak debelog creva dijagnoza, simptomi i dijagnostika kolorektalnog karcinoma

.

Kancer kolona - zid i rak debelog creva klinička slika simptomi dijagnostika kancera
Kancer kolona – zid i rak debelog creva

Kolorektalni karcinom ili rak debelog creva je primarno bolest gena koja je izazvana faktorima okoline ili nasleđa.

U našem telu postoje tumor ‘’aktivirajući geni’’ tj. onkogeni, i suprotno od njih ’’suzbijajući geni’’ (supresorski geni) koji u normalnim okolnostima sprečavaju nastanak raka debelog creva. Kada oni zakažu, nastaje maligna bolest – kancer.

Rak debelog creva je značajana bolest iz više razloga:

1. Pre svega, rak debelog crva je u stalnom porastu. Od 2008-e godine Rak debelog creva postao je najčešći  karcinom od svih karcinoma u oba pola. Prethodnih godina vodeće mesto po broju obolelih je imao karcinom pluća, a karcinom debelog creva je, zavisno od zemlje i pola, zauzimao drugo i treće mesto.

2. Zatim, ovaj karcinom spada u izlečive karcinome kada se otkrije u ranoj fazi bolesti. Kada tumor debelog creva probije zid creva i zahvati limfne žlezde, bolest se komplikuje. Na primer 5-ogodišnje preživljavanje kod tumora debelog creva u I stadijumu bolesti je 80-95% i dovoljno je samo hirurško lečenje, u II-om raka debelog creva stadijumu bolesti preživljavanje je 65%, u III stadijumu kancera debelog creva je preživljavanje 50%, a u IV stadijumu raka debelog creva preživi manje od 10% pacijenata. Ova razlika u preživljavanju nam ukazuje na značaj otkrivanja tumora u ranom stadijumu bolesti.

3. Karcinom debelog creva je vrlo dostupan dijagnostici i zato spada u karcinome koje je najlakše otkriti i sprečiti. A rano otkrivanje bolesti je važno, jer kao što smo rekli, uspešnost lečenja na prvom mestu zavisi od proširenosti bolesti u trenutku njenog otkrivanja.

Danas je prihvaćeno stanovište da većina (oko 2/3) karcinoma kolona nastaje od prethodnih adenoma koji u većini slučajeva ne daju nikakve simptome. Vreme prelaska iz benigne u malignu leziju traje od 10 do 35 godina. Ova pojava je poznata kao adenoma – karcinoma sekvenca. Većina adenoma ne daje nikakve tegobe i slučajno se otkrivaju nekom od skrining metoda. Veliki adenomi, ipak, mogu da uzrokuju krvarenje koje najčešće ne mora biti vidljivo golim okom. Što je veći adenom veća je i verovatnoća njegove promene u karcinom debelog creva.  Ali, ne prelaze svi adenomi u karcinom debelog creva. Oko 35% osoba ima adenom u debelom crevu. Otkrivanjem i lečenjem ovih adenoma sprečava se pre svega nastanak karcinoma, a zatim i  otkrivanje karcinoma u ranom stadijumu kada je bolest izlečiva.

Stadijumi razvoja raka debelog creva kolorektalni karcinom klinička slika
Stadijumi razvoja raka debelog creva – kolorektalni karcinom

Stadijum  I –  Rak debelog creva zahvata mukozu (najpovršniji deo zida creva)

Stadijum  II –  Rak debelog creva se proširio u mišićni sloj zida debelog creva

Stadijum  III –  Rak debelog creva se proširio na limfne čvorove

Stadijum  IV –  Rak debelog creva se proširio na druge organe. . .

 


Klinička slika karcinoma kolona

Klinička slika raka debelog creva je šarolika i nespecifična. Praktično svaki simptom u vidu promene u crevnom pražnjenju (izgled, boja, konzistencija stolice) kao i prisustvo bola i neprijatnosti u trbuhu, može, ali i ne mora biti simptom tumora na debelom crevu. Važno je znati da tumor debelog creva u početku ne daje nikakve simptome. Simptomi se javljaju onda kada je bolest već napredovala. Ako se čeka sa pregledom, bolest može samo još više da napreduje i da iz izlečive faze pređe u neizlečivu. Zato je važno raditi preventivne preglede, skrininge, i pri pojavi bilo kakvih tegoba, odmah se javiti lekaru. Tumor debelog creva raste sporo, pa ako se navedeno uzme u obzir, vremena za izlečenje ima.

Kod većine pacijenata sa dijagnozom kancer debelog creva dominira kombinacija krvarenja i promena u crevnom pražnjenju, najčešće u vidu učestalog pražnjenja i kašastih stolica.

Krvarenje je čest simptom tumora završnog dela debelog creva. Krvarenje može biti vidljivo golim okom, u različitim količinama i nijansama crvene boje. Ukoliko je oskudno i nije vidljivo može se otkriti testom na okultno krvarenje (FOBT). Ništa nije tragičnije nego proglasiti krvarenje posledicom hemoroidalne bolesti bez adekvatnog pregleda i promašiti potencijalno izlečiv tumor. Takođe važno, hemoroidalna bolest može postojati i zajedno sa polipom ili karcinomom creva. Oko 50% pacijenata sa rektalnim krvarenjem, svoje tegobe pripisuje hemoroidima, a 75% pacijenata ne pridaje važnost ovom simptomu.

Ostali simptomi kancera debelog creva su: smena proliva i zatvora, otežano pražnjenje, pojava krvi i/ili sluzi sa ili bez stolice, bol u trbuhu, tup ili u vidu grčeva, nespecifičan bol i često se  zanemari,  ili bol u čmaru koji  je retko posledica tumora, a kada je to razlog onda je tumor debelog creva ili jako veliki ili jako nisko u samom čmarnom kanalu, zatim palpabilna masa u trbuhu. Ingvinalna kila kod starijih osoba koja postoji kraće vreme može ukazivati na postojanje tumora creva.

Od opštih simptoma raka debelog creva, to su gubitak apetita i telesne težine, malaksalost, anemija. Kod 1/3 pacijenata simptomi traju oko 6 meseci pre nego što se bolest dijagnostikuje.

Statistika oboljevanja - lokalizacija raka debelog creva gde se najčešće javlja rak

Lokalizacija (mesta pojave) raka debelog creva:

 

Ascedentni (ushodni) kolon       18%

Transverzalni (poprečni) kolon  9%

Descedentni (silazni) kolon        5%

Sigmoidni kolon                           25%

Rektum                                          43%

 

Anatomski debelo crevo se deli na 6 delova. Počinje na mestu završetka tankog creva, u donjem desnom delu trbuha, kao slepi završetak – cekum, potom se nastavlja na uzlazni deo debelog creva – ascedens, zatim se nastavlja na poprečni kolon – transverzum, zatim silazni kolon – descedens, potom savijeni deo creva u vidu S slova – sigmoidni kolon, pa pravo crevo – rektum, i završava sa čmarnim kanalnom – analni kanal. Cela dužina debelog creva je do 2 metra.

Simptomi bolesti zavise i od lokalizacije bolesti. Rak debelog creva na desnoj strani kolona češće dovodi do nejasnih bolova u trbuhu, anemije zbog hroničnog gubitka krvi koje nije vidljivo golim okom, malaksalosti, gubitka telesne težine a klinički se može napipati tumorska masa sa desne strane trbuha. Rak debelog creva na levoj strani češće dovodi do promene u crevnom pražnjenju, smene zatvora i proliva, grčevitih bolova u trbuhu sa mučninom i povraćanjem zbog zatvaranja lumena creva rastom tumora. Rak rektuma dovodi do promena u pražnjenju creva i krvarenja.

BioColon kapi
Najbolji biljni preparat za kolitis, nervozna creva, iritabilni kolon, radijacioni kolitis.

Statistika raka debelog creva

Što se statistike tiče, broj obolelih od raka debelog creva je u stalnom porastu. Danas u svetu svake godine od karcinoma kolona oboli oko  1 000 000 osoba a oko 500 000 ljudi umre od ove bolesti u svetu svake godine. Najveći broj obolelih je u SAD, Kanadi i Okeaniji a najniži je u Africi, Južnoj Americi i Aziji (izuzev Japana).

Karcinom kolona je bolest starijih osoba jer se tokom starenja nakupljaju genetske promene i mutacije u ćelijama. Čak 90% obolelih je u grupi osoba starijih od 50 godina. Rizik oboljevanja od raka debelog creva raste sa starošću.

Distribucija kancera po polu je sledeća:  Kod žena najčešći je karcinom dojke, zatim sledi karcinom kolona, a na trećem mestu je karcinom pluća. Kod muškaraca najčešći je karcinom prostate, zatim karcinom pluća i na trećem mestu je karcinom kolona. Kod oba pola zajedno uzevši, od 2008 godine,  najčešći  je karcinom debelog creva.

Srbija po broju obolelih spada u zemlje sa srednjim rizikom oboljevanja. 2006-te godine broj novoobolelih je bio oko 4000. Otprilike svaka deseta osoba obolela i umrla od raka u našoj zemlji, žrtva je malignog procesa lokalizovanog na debelom crevu. Distribucija po polu je malo drugačija i to tako da je karcinom kolona na drugom mestu za muškarce i na trećem mestu  za žene.

Među 43 Evropske zemlje Srbija se po broju obolelih nalazi na 26-om mestu za muškarce i 28-om mestu za žene, a po broju umrlih na 6-om mestu za muškarce i 7-om mestu za žene. Ovo, nažalost, govori o visokoj stopi smrtnosti i kasnom otkrivanju ovog karcinoma, kada su i rezultati lečenja daleko slabiji, a razlog je nepostojanje prevencije. U Srbiji se oko 2/3 pacijenata dijagnostikuje u odmakloj fazi bolesti, tj. u III i IV stadijumu raka debelog creva, pa su i rezultati lečenja lošiji.

Konsultacije i specijalistički pregled – mogućnost da vas direktno pregleda Dr Milena Šćepanović, može se ostvariti i zakazati u domovima zdravlja članicama Medigroup putem telefona 011 40 40 100 ili putem sajta www.medigroup.rs

Tabela: Incidenca oboljevanja od karcinoma kolona u Evropi, po polu, u 2008 god.

Statistika pojave raka debelog creva u Evropi po polu rak kolona po zemljama

 

 

Dijagnostika raka debelog creva

 .

RT – digito-rektalni pregled je prvi pregled, najjednostavniji, najjeftiniji, i spada u domen lekara opšte prakse. Značajan je jer sem što otkriva tumore završnog dela debelog creva, dijagnostikuje i druge, najčešće benigne, bolesti ove regije, koji ponekad imaju sličnu simptomatologiju. Od svih tumora rektuma njih 2/3 je dostupno pregledu prstom. A oko 10% tumora celog kolona je potencijalno dostupno digitorektalnom pregledu.

Nažalost, oko ½ pacijenata sa gastrointrestinalnim simptomima a pregledanih u Domu Zdravlja nema uradjen rektalni pregled.

FOBT ( faecal occult blood test) je najčešće korišćen test za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma, zbog njegove neinvazivnosti, jednostavnosti i niske cene. Uzorci stolice se uzimaju tri uzastopna dana. Pozitivan nalaz na okultno krvarenje može se očekivati ako je količina hemoglobina u 1 gr stolice najmanje 10 mg. U našim uslovima najčešće korišćen test je Hemocult – test koji traži pripremu bolesnika tri dana pre testiranja i za vreme testiranja takozvanom ‘’belom dijetom’’ (zabranjeno je uzimanje crvenog mesa, C vitamina, citrusnog voća, preparata gvožđa i antiinflamatornih nesteroidnih lekova). Pozitivan nalaz ne potvrđuje dijagnozu raka, ali ukazuje na potrebu za dalje ispitivanje.

Irigografija je pregled pri kome se kontrast – barijum, ubacuje u crevo kroz rektalni kateter i potom vrše snimanja na rendgenu. Snimanje može biti sa dvojnim kontrastom tj. ubacivanjem barijuma i vazduha čime se dobija na preciznosti. Ova metoda takođe zahteva pripremu creva. Njen nedostatak je što se ne može uzeti biopsija.

Fleksibilna sigmoidoskopija je endoskopska metoda kojom se pregleda oko 60 cm zadnjeg creva gde se nalazi oko 2/3 tumora kolona.

Kolonoskopija i uklanjanje polipa na debelom crevu preventiva za rak debelog crevaKolonoskopija je „zlatni standard“ dijagnostike CRC-a zato što sem otkrivanja i malih promena – tumora, i uzimanja biopsije postoji mogućnost i uklanjanja polipa i time sprečavanja njihovog razvoja u malignu bolest. To je endoskopska metoda kojom se instrumentom pod kontrolom oka ulazi u celo debelo crevo. Ona zahteva pripremu creva tj. čišćenje. Sama kolonoskopija traje 20 do 45 minuta, nije bolna, ali za pojedine pacijente može biti neugodna.

Virtuelna kolonoskopija je nova metoda koja još nije ušla u rutinsku primenu. Ona koristi  vazduh kao kontrast a snimanje se vrši CT-om i MR-om i pruža dodatne informacije kao sto su proširenost tumorske mase na okolne organe, prisutnost uvećanih limfnih žlezda i postojanje metastatske bolesti. Njena senzitivnost je vrlo mala za lezije manje od 1 cm i za ravne lezije.

Endorektalni ultrazvuk je ultrazvučni pregled pomoću sonde koja je uvedena kroz anus. Njime se procenjuje zahvaćenost zida creva tumorom, kao i zahvaćenost okolnih limfnih žlezda. Koristi se u dijagnostici tumora rektuma.

Tumor markeri CEA i CA 19-9. To je biohemijska analiza krvi kojom se dokazuju specifični proteini. Ovaj test nije strogo specifičan za kolorektalni karcinom, jer se povišene vrednosti mogu naći i kod drugih malignih bolesti kao što su karcinom dojke, pluća, želuca, kao i kod bolesnika sa čirom želuca i cirozom jetre. ). CEA je povišen samo u oko 40% pacijenata sa CRC. Njihov značaj je u postoperativnom praćenju obolelih u smislu ponovnog javljanja tumora nakon sprovedenog lečenja (recidiv bolesti).

Molekularni biomarkeri – slobodni cirkulišući DNA (CFDNA) u plazmi, DNA iz uzorka stolice, su dijagnostički testovi koji još nisu u u rutinskoj primeni i još uvek su skupi.

Ultrazvuk, CT i MR se koriste za otkrivanje lokalnog i sistemskog širenja tumora (metastaze).

Nijedan test nije savršen. Svaki ima svoje prednosti i nedostatke, ali i svaki otkriva rak debelog creva u ranoj fazi.

BioHemorrhoids kapi za hemoroide
Biljne kapi za hemoroide koji krvare

U sledećem nastavku teksta: Lečenje karcinoma debelog creva, prevencija i faktori rizika

Autor teksta Mr Sc. Med. Dr Milena Šćepanović je hirurg u KBC Zvezdara u Beogradu.

.

3D animacija – Procedura pregleda debelog creva – Kolonoskopija

httpv://www.youtube.com/watch?v=wA9QtgVQWOw

1.441 Responses to "Rak debelog creva – klinička slika, statistika i dijagnostika kancera"

 1. Boban  12. јуна 2012.

  Lose sam postavio pitanje:
  Ima li veze ishrana sa izgledom stolice,i
  kakve?

 2. Dr Milena Šćepanović  12. јуна 2012.

  Poštovani Bobane,
  Vi nemate rak debelog creva. Kod vas je postavljena dijagnoza nespecifičnog zapaljenja debelog creva (još nejsnog uzroka). Trajanje terapije zavisi od vaših tegoba. Asacol je lek koji se duže uzima, a kao i svaki drugi lek ima nekih neželjenih efekata koji ne treba da vas brinu (i aspirin ih ima, kao i svi drugi lekovi). Hrana ima značajan uticaj na konzistenciju stolice. Kod svih bolesti vezanih za bolesti organa varanje, promena načina ishrane ja važna skoro koliko i lek.

 3. GaLE  13. јуна 2012.

  IMAM NEŠTO NA ZAVRŠETKU D CREVA NA SAMOM ČMARU, SADA SAM GLEDAO OVE SLIKE I MISLIM DA JE TO RAK D CREVA, mada već duži period imam problema sa pražnjenjem, možda i 20 godina! STRAH ME DA IDEM KOD LEKARA, BOJIM SE DA JE TO TO! Imam 37 godina…

 4. nemanja  13. јуна 2012.

  dobar dan svim citaocima

  imam35 god i dijagnozu nervoznih creva od pre 10-tak meseci nakon kolonoskopskog i gastroskopskog pregleda.kolonoskopija uradjena do terminalnog ileuma sa biopsijama,takodje i gastroskopija.pored ove dve endoskopske metode,radio sam jos i irigografiju i pasazu tankih creva…sve je to bilo ok.
  stolica kasasta..gasovi,nadimanje,podrigivanje..
  zanima me zasto mi i dalje creva krce..ujutru,pre i posle stolice,za vreme uzimanja hrane i posle..dok lezim..ma jako cesto i to me dodatno cini nervoznim.
  da li trebam da ponovim kolonoskopiju jer se plasim citajuci po netu da nemam kronovu bolest ili rak debelog creva?

 5. Dr Milena Šćepanović  13. јуна 2012.

  Poštovani Gale,
  treba da znate da rak može da se leči i IZLEČI kada se otkrije na vreme. Strah vam neće pomoći. Dođite na pregled jer to što vidite najverovatnije i nije rak ( u vašim godinama rak je jako redak).

  Poštovani Nemanja,
  to što brinete i nervozni ste, tipično je za pacijente sa dijagnozom nervoznih creva. Ne treba da ponavljate kolonoskopiju 10 godina. Opustite se i korigujte ishranu. Treba vremena da bi vam bilo bolje.

 6. KRECI CUMA  13. јуна 2012.

  STA MOJE BITI KRVARENYE POSLE OPERACIYE TKILE

 7. Tanja  15. јуна 2012.

  Ukoliko su tumor markeri u granicama normale da li postoji mogucnost da se na debelom crijevu nalazi nesto maligno,a pogotovo da je metastaziralo…a i ostali nalazi krvi su uredu,a CT pokazuje hemangion(velicine 25mm i debljine 2mm) na jetri??

 8. Pedja Zrenjanin  16. јуна 2012.

  Postovani,
  imam 29 godina,pre 2 godine dijagnostifikovan mi je meteorizam koji sam otkrio na ultrazvuku usled bolova sa desne strane stomaka koji su se pomerali nekada vise,nekada nize. promenio sam ishranu vise puta u zivotu,skinuo sam 10 kg viska,ali to je problem koji me prati sta god radio u zivotu..unosim dosta tecnosti,stolica mi je normalne boje ( sto naravno zavisi od ishrane) sa tim sto mi se sada bolovi lokalizuju po celoj regiji stomaka,osecam da me gasovi bodu kad stisnem rukom stomak i setaju tokom celog dana,molim Vas sta mi je ciniti! Da li preporucujete neku terapiju sa obzirom da mi je oslobadjanje od gasova velika muka i nekada prodje i puno dana dok se ista oslobodi! Probao sam Gas Van koji je kod mene slabe rezultate dao,aloja mi je pomogla na nekih godinu dana a zatim sam osetio da mi i ona smeta!
  Svaki savet je dobro dosao !
  Hvala

 9. Dr Milena Šćepanović  17. јуна 2012.

  Poštovani,
  nije mi jasno o kakvom je krvarenju reč. Odakle krvarite? Iz rane? Koliko je prošlo od operacije? Koju kilu ste operisali? U svakom slučaju treba da vas pogleda hirurg koji vas je operisao.

  Poštovana Tanja,
  tumor markeri su slabo specifični i slabo senzitivni, pa tako mogu biti normalni i kada tumor postoji, i obrnuto, mogu biti povišeni ako tumora nema. Hemangiom je benigna bolest koja ne zahteva lečenje. Ako nalaz CT-a ukazuje na postojanje hemangioma, onda je to najverovatnije tako.

  Poštovani Peđa,
  najosnovnije je da korigujete ishranu i da se psihički opustite. Vaš lekar vam može dati brošure o ishrani koja smanjuje nadutost. Moguće je i da vam pojedine namirnice smetaju jer nemate potreban enzim za njihovo varenje. To bi trebalo sami da istražite. Takođe bi trebalo da vas pregleda gastroenterolog koji će vam eventualno dati i nešto od lekova.

 10. Tanja  17. јуна 2012.

  Poštovana Dr.Milena,
  Hvala Vam na prethodnom odgovoru.
  Ali nisam sigurna da sam fino formulisala pitanje…tati jesu nasli nesto na debelom crevu i na jetri(nalaz ultrazvuka) prvo su posumnjali na rak debelog crijeva koji je metastazirao na jetru…medjutim nalazi krvi,tumor markeri su u granicama normale…a CT je pokazao da je na jetri hemangiom…sto je bila dobra vijest.Narucili su ga na kolonoskopiju i mislili su to na debelom crijevu ambulantno rijesiti ako je nesto manje u pitanju,a ako bude vece hirurskim putem…s obzirom da je vece bilo,samo je uzeto 5 uzoraka i poslato na analizu…sada mene interesuje da li postoji mogucnost (s obzirom da su nalazi krvi u granici normale,tumor markeri takodje)da ovi uzorci sto su poslati na analizu pokazu da se radi ipak o necemu malignom na debelom crevu?

  Hvala unaprijed,pozdrav….

 11. dusanka  18. јуна 2012.

  Zbog obilne, sluzave stolice radila sam biopsiju tankog creva i dijagnoza enteritis duodenitis chronica.Pre dve godine sam radila kolonoskopiju i ustanovljena je dijagnoza hronican nespecifican kolitis. Ovih dana sam pila Mucoseb i Multilac medjutim stolica mi je potpuno crna i imam bolove sa kod desnog rebra i izmedju rebara. Napominjem da imam u stolici Candidu kao i da sam pre nekoliko godina operisala zuc. Sta da radim?

 12. dusanka  18. јуна 2012.

  Greska. Bolove imam kod levog rebra

 13. Boban  18. јуна 2012.

  Poštovana Dr.Milena,
  Kolike su šanse da se ulcerozni kolitis razvije u rak debelog creva,i da li su možda simptomi ove 2 bolesti slične ili različite?Hvala Vam na ljubaznom odgovoru.
  Puno pozdrava,
  Boban
  P.S:koliko je potrebno vremena za ovako nešto?

 14. jasmina  19. јуна 2012.

  JASMINA BOGDAN. imam 47godina unazad 7 godina rastemi stomak, pritom da nisam u drugom stanju svi misle da sam u drugom stanju i izgleda mi stomak kao da sam u 7 mesecu trudnoce mozete mi reci od cega se moze to deseti i kakve su siptome tog oboljenja?

 15. denis  19. јуна 2012.

  ja sam iso na pregled utvrdili su hemoroide kada sam otisao na operaciju uzeli su mi isecak i poslali na ispitivanje posumljali su tumor i tako je i bilo..posle toga su mi rekli i da sam hiv pozitivan i mesecima trpim bolove jake da neznam sta cu ni trodom mi ne pomaze a da li ce da me operisu jos neznam..meni je toliko tesko da nemogu da vam opisem..zamislite idete da lecite hemoroide a oni ti otkriju rak i hiv…da covek izludi.

 16. zeljko lukic  19. јуна 2012.

  Postovana doktorko,da li s obzirom na to da su mi svi rezultati i nalazi u granicama normale,sve potrebne analize uradjene,cak sam radio i rektosigmoidoskopiju,da li uprkos svim tim dobrim nalazima moze se imati neka ozbiljnija bolest creva poput organske prirode s obzirom na tegobe i probleme koje imam?

 17. Dr Milena Šćepanović  20. јуна 2012.

  Poštovana Tanja,
  moguće je da se radi o malignoj bolesti. Sačekajte rezultat patohistološkog pregleda.

  Poštovana Dušanka,
  trebalo bi što pre da se javite lekaru i obavite potrebne preglede.

  Poštovani Bobane,
  ulcerozni kolitis posle više godina trajanja može u jako malom procentu da pređe u malignu bolest. Simptomi ove dve bolesti su slični, ali kako je ulcerozni kolitis bolest koja podrazumeva redovne kontrole gastroenterologa i povremene kolonoskopije, nemate razloga za strah od maligne bolesti.

  Poštovana Jasmina,
  navedeni simptom najčešće nastaje zbog razvoja cista na jajniku ili drugih tumorskih promena u trbuhu. Trebalo bi što pre da odete na pregled.

  Poštovani Denise,
  porazgovarajte sa vašim lekarom o svim načinima lečenja vaše bolesti kao i o terapiji bola. Trodon nije jedini lek protiv bolova.

  Poštovani Željko,
  vi nemate ozbiljnu organsku bolest creva. Ne brinite.

 18. Mirjana  20. јуна 2012.

  Posrovana Dr Milena,
  Pisala sam Vam pre 20-tak dana, izasla sam iz bolnice pre 8 dana, otklonjena mi je promena na debelom crevu velicine 1,5cm ( 1 od tri biopsije je bila je maligna)
  Pokusali su laparaskopski, ipak uradili klasicnu operaciju. U ponedeljak mi je skinut deo konaca, ostatak ce u petak, ima mala infekcija na rezu iznad pupka….
  Doktor kaze da je uklonio deo creva i deo masnog tkiva okolo, sada cekam rezultat… Vi sigurno znate sta ovo sa otpusne liste znaci, deo cu Vam prepisati:
  Operacija: Laparotomia medialis. Resecito recti anterior superior. Colorecto anastomosis cum stapler. Drainage abdominis.
  Epikriza: ….radi operativnog lecenja malignog tumora sigme, PH AdenoCa invasivum. Rtg pulmo b.o.
  ….prednja visoka recesija rektuma, kolo-rekto anastomoza sa staplerom CEEA 31. Eksploracijom nisu primeceni sekundarni depoziti po jetri i po serozama.

  Sada se bavim oporavkom. Ne znam sta me ocekuje, sa ovakvim ili onakvim rezultatom…nadam se da je izbaceno ono sto ne valja….ipak je otkriveno na pocetku…
  Molim za Vase misljenje, komentar
  Srdacan pozdrav!

 19. Bojan  21. јуна 2012.

  Poštovana Dr.Milena,
  Ima li nadutost bilo kakve veze sa ulceroznim kolitisom?
  Imam dijagnozu UC,ali mi veći problem predstavlja baš ta nadutost tj.tvrd stomak.
  Može li to biti opasno,i kako da se rešim ovih tegoba?
  Praktično,skoro celog dana imam ove tegobe,retko kad se izgube,i to traje jedno izvesno vreme.
  Bilo šta da pojedem situacija je ista,ili je sve to od vazduha u stomaku koji se nakupi tokom jela?
  Šta mi preporučujute od fizičkih aktivnosti u mom slučaju?
  Nigde ne mogu da nadjem da li mogu da jedem pileće iznutrice.

 20. Radmila  21. јуна 2012.

  Moj suprug je pre pet godina operisao maligni karcinom debelog creva kako je sve bilo u redu nije imao nikakve hemo terapije ni zračenja. Redovno ide na preglede kod svog doktora i rezultati su u redu ali njega često boli stomak i izbacuje pesak i sitno kamenje iz bubrega. To je sada učestalo i sve više bolno da mora da primi infuziju da bi mu bilo dobro. Počelo je da se javlja na mesec do mesec i po dana i pojavljuje se krv u urinu. Da li je to sve povezano i šta može da se uradi povodom toga . Srdačan pozdrav!

 21. Mirjana  21. јуна 2012.

  Posrovana Dr Milena,
  Pisala sam Vam pre 20-tak dana, izasla sam iz bolnice pre 8 dana, otklonjena mi je promena na debelom crevu velicine 1,5cm ( 1 od tri biopsije je bila je maligna)
  Pokusali su laparaskopski, ipak uradili klasicnu operaciju. U ponedeljak mi je skinut deo konaca, ostatak ce u petak, ima mala infekcija na rezu iznad pupka….
  Doktor kaze da je uklonio deo creva i deo masnog tkiva okolo, sada cekam rezultat… Vi sigurno znate sta ovo sa otpusne liste znaci, deo cu Vam prepisati:
  Operacija: Laparotomia medialis. Resecito recti anterior superior. Colorecto anastomosis cum stapler. Drainage abdominis.
  Epikriza: ….radi operativnog lecenja malignog tumora sigme, PH AdenoCa invasivum. Rtg pulmo b.o.
  ….prednja visoka recesija rektuma, kolo-rekto anastomoza sa staplerom CEEA 31. Eksploracijom nisu primeceni sekundarni depoziti po jetri i po serozama.

  Sada se bavim oporavkom. Ne znam sta me ocekuje, sa ovakvim ili onakvim rezultatom…nadam se da je izbaceno ono sto ne valja….ipak je otkriveno na pocetku…
  Molim za Vase misljenje, komentar i sta mi valja ciniti, kako sebi sto bolje da pomognem
  Srdacan pozdrav!

 22. zeljko lukic  21. јуна 2012.

  Postovana doktorko s obzirom da mi je postavljena dijagnoza IBD,tj suspenktno zapaljenska bolest debelog creva,najverovatnije da se radi o teskoj zapaljenskoj bolesti creva i upravo to meni pravi probleme sa crevnim praznjenjem i sa stolicom,i zbog zadrzavanje same stolice u crevima stvaraju mi se gasovi od upale i od toga,ja se iskreno i dalje plasim da tumorozni proces tu nije umesao prste i da mi to pravi probleme sa crevnim praznjenjem i sa stolicom,s obzirom da je u pitanju neka inflamatorna bolest creva imao bi povecan broj leukocita,kod mene su leukociti i eritrociti u granicama normale.S obzirom da imam tegobe sa crevnim praznjenjem i sa stolicom koja se pojavljuje u vise kombinacija vec 9 godina,ako nije u pitanju tumor sta bi to moglo da mi pravi probleme sa crevnim praznjenjem i sa stolicom toliko vec dugo vreme,koja to bolest moze da bude a da se uklapa u sliku IBD?

 23. Jugoslav  22. јуна 2012.

  dobar dan zelim svima.
  imam 34g i vec skoro 15-16 meseci unazad problem sa stolicom i stomakom.imam tegobe odmah nakon budjenja u vidu nadimanja i gasova vrlo cesto i sa glasnim pretakanjem u stomaku sve do trenutka praznjenja.stolica je retko kada formirana a i kada jeste nekako je mekana,cesto kasasta ponekad i dijareja ali jednom ili cak jednom u 2 dana.retko kada imam 2 stolice u toku jednog dana ali se desava. krvi nema,ponekad ima sluz.
  za svo ovo vreme,od kada imam tegobe,uradio sam mnogo pretraga,gornja i donja endoskopija sa biopsijama,pre toga irigografija,snimanje zeludca i tankih creva barijumoskom kasom,UZ abdomena vise puta,test na okultno krvarenje,tumor markeri…ma stvarno dosta dosta sam vremena provodio po raznim ustanovima kako bi dosao do svoje dijagnoze.SVE pretrage koje sam naveo su bile uredne,biopsija takodje.
  dijagnoza je colon iritabile.medjutim simptomi koje imam su slicni nekim drugim zapaljenskim bolestima debelog creva,pa se iskreno receno plasim da kod mene nije u pitanju kronova bolest.sta trebam da uradim da bi bio siguran da nije u pitanju ova neizleciva bolest.kada slicno pitanje postavim svom gastr-u nasmeje se i kaze idi kuci i budi od neke koristi.
  ne znam zaista sta da radim i kako da uverim i olaksam sebi da kod mene nije u pitanju kron ili nesto slicno
  hvala puno

 24. Dr Milena Šćepanović  22. јуна 2012.

  Poštovana Mirjana,
  izveštaj govori upravo ono što ste i sami rekli. Bolest je otkrivena na vreme, pa su velike šanse za izlečenjem. Sačekajte definitavan patohistološki nalaz preparata pa porazgovarajte sa hirurgom koji vas je operisao. On će vas kontrolisati na dalje.

  Poštovani Bojane,
  nadutost može, a i ne mora imati veze sa ulceroznim kolitisom. Problem nadutosti sam po sebi nije opasan. Može se rešiti lekovima (Gasvan, Espumisan i sl.) ili ishranom. Brzo gutanje hrane i stajanje za vreme obroka takođe dovode do nadutosti. Koliko ja znam, pileće iznutrice možete jesti. Svaka fizička aktivnost će vam dobro doći, a koju ćete izabrati zavisi od vaših želja i mogućnosti.

  Poštovana Radmila,
  tegobe koje vaš suprug ima su zbog kamena u bubregu, što se može lečiti lekovima, kamenje se može razbijati, a može se i operisati, zavisno od veličine i lokalizacije kamena. Trebalo bi da se suprug javi urologu.

  Poštovani Željko,
  tegobe vam neće prestati sve dok vi intenzivno razmišljate o vašoj bolesti. Creva su dobro inervisana i stanje psihe je vrlo povezano sa pražnjenjem. Vi tumor nemate. Sve ostalo se uklapa.

  Poštovani Jugoslave,
  prosto je nemoguće da su svi lekari koji su vas pregledali pogrešili. Možete pročitati prethodne komentare i videti da puno mladih danas ima slične tegobe sa urednim rezultatima. To je sve posledica savremenog načina ishrane i stila života, kog većina ne želi da se odrekne. Poslušajte vašeg lekara.

 25. Boban  23. јуна 2012.

  Postovana Dr.Milena,
  Pre par dana dobio sam spisak od mog nutricioniste u kome je navedeno koju hranu bih trebao da konzumiram,ukljucujuci i sojino mleko,jer ne smem da koristim obicno mleko.
  Medjutim,posle prvog koriscenja sojinog mleka osetio sam bolove i u zelucu i u crevima,sa dosta ‘krcanja’.
  Da li je moguce da je moj organizam netolerantan na sojino mleko,koje je cisto dijetetski proizvod,ili organizmu treba neko vreme da se privikne na novu namirnicu?
  Iskreno,plasi me da nastavim sa konzumiranjem istog,da ne dodje do pogorsanja zdravstvenog stanja.
  Molim Vas,dajte mi neki savet u vezi sa ovim.

 26. Boban  23. јуна 2012.

  Postovana Dr.Milena,
  Pre par dana dobio sam spisak od mog nutricioniste u kome je navedeno koju hranu bih trebao da konzumiram,ukljucujuci i sojino mleko,jer ne smem da koristim obicno mleko.
  Medjutim,posle prvog koriscenja sojinog mleka osetio sam bolove i u zelucu i u crevima,sa dosta ‘krcanja’.
  Da li je moguce da je moj organizam netolerantan na sojino mleko,koje je cisto dijetetski proizvod,ili organizmu treba neko vreme da se privikne na novu namirnicu?
  Iskreno,plasi me da nastavim sa konzumiranjem istog,da ne dodje do pogorsanja zdravstvenog stanja.
  Molim Vas,dajte mi neki savet u vezi sa ovim.
  P.S:probao sam kefir,i mislim da mi je od njega dosta bolje.

 27. Dr Milena Šćepanović  23. јуна 2012.

  Poštovani Bobane,
  Sojino mleko ne prija svima. Koristite kefir.

 28. zeljko lukic  24. јуна 2012.

  Postovana doktorko,jako sam se uplasio pojavila mi se jutros uska stolica ili kako se to u narodu kaze stolica tanka poput olovke,ili suzena stolica, i imam vecinom nepotpuno praznjenje creva posle defakcije,s obzirom da je tanka stolica cesto uzrokovana tumorom,i da se kod mene veoma retko kad javlja takav tip stolice,da li se kod tumora stalno pojavljuje takav tip stolice ili nemora da se javlja stalno?

 29. Dr Milena Šćepanović  24. јуна 2012.

  Poštovani Željko,
  tanka stolica je tipična za nervozna creva a jako rekto se javlja kod tumora.

 30. sandra nikolic  25. јуна 2012.

  postovana imam problem sa probadajucim bolom u cmaru i ponekad bolom u stomaku obicno pred menstruaciju desavalo mi se nekad da kada imam tvrdu stolicu malo mi krene krv ili po neka tackica na wc papiru i nekad imam osecaj da se nisam skroz ispraznila bila sam kod hirurga na pregled receno mi je sto se rektalnog pregleda tice da je sve uredu i da su sve te tegobe mozda posledica porodjaja recite mi imam li nekog veceg razloga za brigu

 31. Dr Milena Šćepanović  25. јуна 2012.

  Poštovana Sandra,
  nadam se da vam je hirurg uradio digitorektalni i anoskopski pregled, jer se jedino tako može adekvatno pregledati analna regija. Ako su svi ovi nalazi uredni, zbog tvrde stolice može doći do pucanja analne kože i pojave krvi. Terapija se pre svega odnosi na omekšavanje stolice i lokalnu primenu kantarion ulja. Ovakve tegobe mogu eventualno biti posledica samo skorašnjeg porođaja.

 32. zeljko lukic  26. јуна 2012.

  Postovana doktorko,mene brine najvise to sto sto sam iso tri puta u wc i sto posle treceg praznjenja kao da mi steglo zadnje crevo pa pustilo,ali to posle praznjenja ne pre praznjenja,plasim da nije neka vrsta opstrukcije tj zacepljenja debelog creva,s obzirom da imam osecaj nepotpunog praznjenja creva posle defakcije zbog toga me je sve strah da nije neka opstrukcija u pitanju,ranije sam imao bol u predelu pupka,stolicu imao sam jutros naizmenicno zatvor diajreja,pa nekoliko sati kasnije suzenu tanku stolicu,ali nemam krvi u stolici.

 33. Vladimir  27. јуна 2012.

  zdravo,moje ime je Vladimir i imam 35 god.
  odmah da kazem da sam procitao,delimicno,prethodna pitanja pacijenata i shvatio da imam slicnih problema kao i vecina ljudi koji su vam se na ovaj nacin obratili..
  naime ja imam problema unazad godinu ipo dana..iznenada je sve pocelo prolivom,grcevima,pretakanjem u crevima. smrsao sam.
  odlucio sam da je javim lekru.poceli su od najednostavnijih metoda…stolica na okultno krvarenje(negativan nalaz)na gljivice i parazite..sve ok osim candide.
  od orvagila stolica vise nije prolivasta ali je kasasta,neformirana,sluzava..
  poslat sam na irigografiju-sve je uredno,da ne citiram nalaz..uglavnom sve je ok.kako su i posle odredjene terapije stolice neformirane odlucujem se za kolonoskopiju i gastroskopiju.totalna kolonoskopija sa biopsijom i iz ileuma.kao i biopsija gornje endoskopije-sve je uredno,bez ulceracija,promena na sluznici creva…itd itd,uglavnom nema znakova zapaljenskih bolesti creva kao ni sumnje na malignu bolest
  dijagnoza-colon iritabile.terapija-rudakol,probiotik..
  2 meseca nakon toga stanje se ne popravlja..ponovo radim gastroskopiju zbog sumnji na celijakiju,uzet isecak za patologiju iz jejenuma kao i iz zeludca i jednjaka-nema helikobaktera,nema celijakije..sto su i imunoglobulini potvrdili.u medjuvremenu radio sam nekoliko puta UZ abdomena-sve je ok kao i vise puta KKS sa biohemijom…crp i sedimentacija uvek uredni,osim blago povisenih leukocita.
  da ne duzim dalje:) posle irigografije,kolonoskopije 2x gastroskopije,pasaze tankih creva,vise UZ-a,krvne slike…jedino sto nije bilo u redu su cesto poviseni leukociti(neznatno)a problemi su i dalje isti,nadutost,gasovi,pretakanje u crevima..sve do trenutka praznjenja,nakon toga sve je ok,bez bolova,mucnine..stolica retko kada formirana..uglavnom jednom na dan,ponekad i u 2 dana..
  da li se sve ovo uklapa u dijagnozu IK ili trebam na jos neka ispitivanja?zasto su leukociti cesto uvecani i kako da stolicu dovedem u normalan izgled..na ta pitanja nikad nisam dobio konkretan odgovor,moj gastro samo kaze..idite kuci i opustite se,ne razmisljajte o izgledu stolice..bice vam bolje.godinu ipo dana meni nije bolje..
  hvala na ev.odgovoru

 34. Dr Milena Šćepanović  27. јуна 2012.

  Poštovani Željko,
  vi nemate opstrukciju. Ne opterećujte se toliko, jer vam od toga neće biti bolje.

  Poštovani Vladimire,
  upravo vam je izašao tekst o iritabilnom kolonu pa ga pročitajte. Vaša klinička slika se uklapa u dobijenu dijagnozu i ne treba vam nikakva dodatna dijagnostika. Budite strpljivi, lečenje je dugotrajno, i u mnogome zavisi od vas. U pomenutom tekstu imate i o lečenju bolesti.

 35. Vladimir  28. јуна 2012.

  Hvala na odgovoru i na tekstu o IK. odlican je i prilicno jasan..ipak u pomenutom tekstu o IK,kod muskraca,spominje se zatvor ili prolivi..moj slucaj je jedna do dve stolice na dan,uglavnom nakon ustajanja ( najcesce je stolica kasasta)ili cak jedna stolica u dva dana,da li se i takav slucaj uklapa u sliku IK?
  i jos samo jedno pitanjce,molim vas,u tekstu se ne spominje mogucnost gubljenja telesne tezine sa dijagnozom IK..pa me to dodatno plasi:(

 36. darko  28. јуна 2012.

  procitao sam dosta ovih predhotnih komentara i vezano imam da kazem za nervizu creva ik, ja sam pio colospa dva meseca i nista stim sto nisam promenio ishranu i posle deset dana opet isto sto puta na solji ujutru i u krug onda sam poceo drugu turu colospa retard i iz korena promenio ishranu bez psenice samo ovas i bez svinjskog a ostalo samo na pari ili sveze povrce i smasao sam 18 kg za tri meseca ali posle 20 dana od redukovane ishrane simptomi polako staju .sad je peti mesec takve ishrane i kilaza stagnira i nemam vise nikakvih tegoba jednom dnevno na wc i to je to al ishrana strogo strogo . ps popijem po jedan kompleks vitamina ujutru i kazem sebi to ti je lek ,glava je cudo

 37. darko  28. јуна 2012.

  zaboravih, kad promenis ishranu a aktivnost u toku dana ostane ista moras smrsati zar ne . tekst o ik je super mislim ja sam istrosio masti iz organizma i to je to. ps juce pojeo 50 grama slanine i nije mi nista

 38. Dr Milena Šćepanović  28. јуна 2012.

  Poštovani Vladimire,
  vaše tegobe se uklapaju u kliničku sliku iritabilnog kolona. U tekstu su navedeni najčešći oblici, ali su moguće i varijante. Mršavljenje se javlja indirektno, jer osobe ne jedu plašeći se tegoba, ili se pridržavaju dijete po savetu lekara, ili su uplašene pa se težina gubi zbog straha, na psihičkoj bazi. Pokušajte iz navedenog da pronađete ono što vama najviše odgovara i budite uporni.
  Pročitajte i komentar Darka koji vam može biti koristan.

 39. Tamara  28. јуна 2012.

  Postovanje,imam 23 godine i zadnjih par dana cudne bolove u trbuhu koji ne traju dugo,te dva tri proljeva obicno u jutro cim ustanem!Nisam primetila krv u stolici ili nesto sl,ponekad je sluzava a ponekad imam i neku sluzavu belu tecnos u stolici.Obicno posle takvih stolica imam peckanje kod analnog otvora.Mama mi je umrla od tumora debelog crijeva i ja se mnogo toga plasim,nekad osecam jaku punocu u stomaku.Radila sam uz stomaka i uredan je osim sto imam cistu na jajniku!Zanima me sta bi to moglo biti i koje pretrage mi preporucujete da uradim!

 40. Dr Milena Šćepanović  28. јуна 2012.

  Poštovana Tamara,
  navedene tegobe su vrlo česte kod mladih ljudi savremenog doba i najčešće su posledica iritabilnog kolona. Javite se gastroenterologu, a on će vam reći šta od pregleda treba da uradite.

 41. zeljko lukic  30. јуна 2012.

  Postovana doktorko,jako sam bio uplasen,stolica mi je juce bila formirana sve,medjutim sinoc pre nego sto sam otisao da spavam imao sam isto formirano mekanu stolicu,medjutim legao sam da spavam i probudio sam se oko 3 sata nocu probudio me bol u stomaku isao sam u wc i on je odmah popustio nakon praznjenja creva imao sam kasastu stolicu,medjutim jutros sam se probudio imao sam bol u stomaku i dobio sam dijareju,nema krvi u stolici,medjutim na toalet papiru sam primetio trag krvi to je zbog tih kapilara,bolime bas ta kozica tj pukotinaa cmara najverovatnije da je zbog toga,mene najvise brine to sto ta nocna slika radi probavnih smetnji to uvek upucuje da se radi o organskoj bolesti,a tegobe tokom dana koje se pojavljuju upucuju na funkcionalnu bolest,ja najverovatnije da nemam sindrom iritabilnog kolona kao sto vecina mojih vrsnjaka imaju,jer nocna slika se ne uklapa u to,uvek se sumnja na organsku bolest kad se pojavljuju smetnje tokom sna,samim tim i tegobe se ne uklapaju kod sindroma iritabilnog kolona tegobe sa pojavljuju ali se izgube na neki period pa se ponovo vrate,a kod mene nije tako kod mene tegobe se nisu izgubile i traju skoro 9 godina,jako sam zabrinut u porodici nije bilo bolesti debelog creva,sta bi to moglo da bude bio bi vam zahvalan da mi pomognete?

 42. Vera  30. јуна 2012.

  pozdrav Dr Milena i ostalim posetiocima ovog foruma

  odmah na pocetku da kazem da imam dijagnozu iritabilnog kolona( citala sam text o IK,i donkele se moji simptomi uklapaju u pricu)
  dijagnoza mi je postavljena tako sto su iskljucene druge bolesti sa slicnim simptomima-irigografija,kolonokopija,gastroskopija-kako su ta snimanja bila uredna,doktor je zakljucio da je u pitanju IK.
  kako i dalje imam problema,uglavnom ujutru,a simptomi su kao i kod vecine ljudi koji su ovde ostavljali postove-neformirana stolica,nadimanje,gasovi,pretakanje u crevima-juce sam uradila pasazu creva.molila bi Dr Milenu za misljenje o ovom nalazu,radiolog nije bila previse pricljiva a kod mog gastro-a imam zakazano tek za 12 dana..

  jedanjak uobicajnog polozaja,glatkih kontura,nesmetane pasaze kontrastnog sredstva.
  u polozaju na hijatusu ne vide se znaci hijatus hernije.
  zeludac uobicajnog polozaja,zaravnjenih nabora(gastritis)prisutan funkcionalni spazam pilorusa.
  bulbus lako deformisan.

  pasaza tankog creva: kontrast stize u cekum za 45 min.vijuge tankog creva uobicajnog polozaja,ocuvanih kerkringovih nabora i peristaltike

  hvala unapred na odgovoru

 43. haris  30. јуна 2012.

  molim vas imam jedno pitanje da mi neko odgovori za jednu dijagnozu. adenocarcinoma recti a rezultati obrade su 3 partikule sluznice debelog crijeva u kojima se vidi infiltracija tumorskim tkivom koje je gradeno iz gusto zbijenih zlijezdanih formacija oblozenih atipicnim epitelnim stanicama pleomorfnih hiperhromatskih jezgara sa pojedinacnim patoloskim mitozama.stroma izmedu tumorskih stanica prozeta je obilno hronicnim upalnim infiltratom.molim vas objasnite koliko je opasno .hvala

 44. Dr Milena Šćepanović  30. јуна 2012.

  Poštovani Željko,
  žao mi je, ali ja vam ne mogu pomoći.

  Poštovana Vera,
  vaš nalaz pasaže creva je uredan.

  Poštovani Harise,
  rezultat biopsije pokazuje da se radi o zloćudnoj, malignoj bolesti završnog dele debelog creva. Koliko je opasno ne može se reći samo na osnovu biopsije. Za to je potreban pregled pacijenta i svi ostali rezultati koji se rade rutinski kada se postavi ova dijagnoza.

 45. zeljko lukic  30. јуна 2012.

  Postovana doktorko,da li treba da se plasim ozbiljnijih bolesti s obzirom da su mi nalazi u granicama normale uredni?

 46. Dr Milena Šćepanović  1. јула 2012.

  Poštovani Željko,
  već sam vam više puta odgovorila; odgovor je ne.

 47. Ana  3. јула 2012.

  Poštovana doktorko
  Ocu mi je rađena kolonoskopija i dio dan za biopsiju
  Patološko anatomski nalaz: Materijal označen kao pseudopolipozne tvorbe i aftozne erozije rektuma predstavljaju komadiće sluznice kolona, gde se unutar delom edematozne lamine proprije vidi srednje gust do žarišno gušći upalni infiltrat plazma stanica i limfocita koji formiraju nekoliko limfatičnih nodula i folikula, dok se u jednom delu sluznice vidi manja glavičasta izraslina, obložena delom žlezdama koje pokazuju znakove displazije niskog stepena.Dio povržinske sluznice je denudiran.
  DG.ADENOMA TUBULARE

  Trebam li se zabrinuti, šta znači ova dijagnoza
  Unapred hvala

 48. Dr Milena Šćepanović  3. јула 2012.

  Poštovana Ana,
  na osnovu biopsije mogu reći da nemate razloga za brigu. Radi se o benignoj promeni.

 49. Boban  3. јула 2012.

  Poštovanje,
  Uradio sam analizu stolice i dobio sledeći izveštaj:
  IZOLOVANA JE FIZIOLOŠKA CREVNA FLORA
  Šta ovo tačno znači?
  Imam i tegobe u visini pupka sa desne strane,kao neko peckanje u tom delu,od čega bi to moglo da bude?
  Da naglasim da te tegobe imam od pre nedelju dana.
  Da li bi mi mozda pomogao Flobian kod bolova u crevima i nadutosti,jer i to mi je s vremena na vreme mali problem.

 50. Dr Milena Šćepanović  4. јула 2012.

  Poštovani Bobane,
  rezultat stolice je uredan.
  Trebalo bi da se javite vašem lekaru ili gastroenterologu. Lekovi se uzimaju tek onda kada znamo šta lečimo.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.