Upakuj me u Tetrapak paket ili kako je nastala amblaža koja čuva svežinu proizvoda – štiti što je dobro

Zlatko Šćepanović

 

Tetra Pak International SA –  Više od paketa u koji se pakuje hrana

 

tetrapak kartonska ambalaža Upakuj me u Tetrapak paket ili kako je nastala amblaža koja čuva svežinu proizvoda   štiti što je dobroAmbalaža treba više da vredi nego što košta.

Ovo je načelo osnivača Tetra Paka, Dr Rubena Rausinga, koji je 1943. godine u Švedskoj inicirao razvoj kartonske ambalaže u obliku tetraedra. Osnovna ideja je bila da se od papira prevučenog slojem polietilena formira tuba, napuni proizvodom i zavari ispod nivoa tečnosti. Ceo proces je kontinuiran, a odvija se na jednoj jedinoj mašini koja formira i puni pakete.

Vremenom, Tetra Pak je proširio svoje poslove obuhvativši pored pakovanja i preradu tečne hrane, a povećao je i asortiman svojih proizvoda za pakovanje. Broj različitih sistema za pakovanje i vrsta ambalaže sa kojima se kompanija pojavljuje na tržištu povećao se na jedanaest.

Danas, Tetra Pak snabdeva proizvođače kompletnim sistemima za preradu, pakovanje i distribuciju tečne hrane.

Tetra Pak sistemi za preradu i pakovanje ekonomično koriste resurse i razvijeni su tako da se veoma pažljivo postupa sa proizvodima. Potrošnja sirovina i energije je minimalna i tokom proizvodnje i tokom distribucije ambalaže. Tetra Pak ambalaža ispunjava glavnu svrhu pakovanja time što održava visok kvalitet proizvoda, škart i otpad svodi na minimum, a snižava i troškove distribucije.

Ono što je još važnije za same kupce i poslovne partnere koji koriste opremu i ambalažu, je ulaganje Tetra Paka u njih i njihov proizvod. Kao globalni lider i visoko organizovana grupacija koja nastupa na više od 165 tržišta u svetu, sa ogromnim tržišnim iskustvom i vrhunski selektovanim osobljem, Tetra Pak je uvek u mogućnosti da svojim klijentima pruži više od samog pakovanja. Kada imate globalno iskustvo o tržištima u Severnoj i Južnoj Americi, Evropi, Aziji i Africi, iskustva iz pojedinih zemalja i čitave modele praktičnog know-how tržišnog nastupa, i to bezrezervno date klijentima, njihov tržišni uspeh je zagarantovan.

Tetra Pak svojim kupcima periodično dostavlja istraživačke projekte o tržištu, stalno se dele nova saznanja sa klijentom, pruža im se puna marketinška podrška i daju sugestije za što bolje poslovanje. Jer, Tetra Pak raste zajedno sa svojim klijentima.

Širom sveta Tetra Pak ima 12 centara za istraživanje i razvoj u kojima se kreira budućnost pakovanja tečne hrane, 77 marketing kompanija za podršku lokalnim tržištima i 70 servisnih centara širom sveta. Tetra Pak je prisutan na svim kontinentima, ima 18.900 zaposlenih i godišnji promet od preko 7,3 milijarde evra.

U Srbiji Tetra Pak je prisutan od 1963. godine kada je instalirana prva mašina. Od tada do danas je pušteno u pogon preko 140 linija za punjenje. U sastavu Tetra Pak Srbija, od 1. jula 1997. godine nalazi se fabrika za proizvodnju ambalaže u Gornjem Milanovcu, koja je 30 godina radila po licenci Tetra Paka. Ova fabrika snabdeva srpsko tržište ambalažom za mleko i mlečne proizvode, sokove, ulje, vino, vodu i paradajz.

Svojim klijentima u Srbiji Tetra Pak pruža pun poslovni aranžman, od kupovine ili zakupa proizvodnih linija za preradu i pakovanje, stalnog servisa, obuke osoblja za rukovanje mašinama, do dizajna ambalaže i saradnje pri postavljanju poslovne strategije.

U zadnjoj deceniji rada kompanija Tetra Pak ulaže velike napore da se njeni proizvodi mogu što više reciklirati i da se time smanji štetan uticaj na prirodu koji nastaje od masovne kupovine i upotrebe amblaže, te njenog naknadnog prisustva kao potrošene ambalaže u otpacima.

Štiti što je dobro. Protects what s good.

. . .

Tekst je izvod iz knjige „Upravljanje prodajom“ (Izdavač: Privredni pregled i Delta M, 2002 godina). Autor knjige Zlatko Šćepanović

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Security Code: