Društvo

Društveni fenomeni, politika, mediji, društvena svest

Od ognjišta do oblakodera

Od ognjišta do oblakodera

Da ne bismo zaboravili otkud to kuće potiču, ali i koji su principi zidanja prateći geografsko ili mitoliško načelo, važno je podsetiti se nekih činjenica koje već vekovima opstaju na ovim prostorima.

Šta je to džentlmen?

Šta je to džentlmen?

Da bi se džentlmen potpuno definisao, potrebno je da mu se nadenu i neke osobine koje bi se mogle smatrati i načelima.

1 2 3 48