Društvo

Društveni fenomeni, politika, mediji, društvena svest

„Ekonomist“ o sporazumevanju u regionu: Četiri različita jezika ili jedan „naški“?!

„Ekonomist“ o sporazumevanju u regionu: Četiri različita jezika ili jedan „naški“?!

Donošenje „Deklaracije o zajedničkom jeziku“ trebalo bi da četiri različita jezika u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i BiH svedu na jedan. Tom temom bavio se i britanski list „Ekonomist“, koji smatra da je sporenje oko ovog pitanja političko, a da se Deklaraciji protive nacionalisti svih ovih zemalja.

1 2 3 93