Kultura

Umetnosti, opsta kultura, civilizacija

Самса, баница врањска – Веселинка Стојковић

Самса, баница врањска – Веселинка Стојковић

Самсу Јела научила да спрема, баницу Врањску какве нигде, нигде нема! – Сама сам, сама сам, сама сам… више нисам. У хаљини ево ме белој, у здрављу теби хитам! – Јела пева, све се ори, песма збори!

1 2 3 142