Život

Vrlinska signalizacija – samoisticanje kao vid licemerja

ŠTO SAM DOBAR!

Šta je vrlinska signalizacija, izraz koji nam stiže iz moderne psihosocijalne literature kao „virtue signaling“? Samoisticanje kao poseban vid licemerja.

 

Savremeni izraz „virtue signaling“, „vrlinska signalizacija“, „vrlinsko oglašavanje“, u engleskom govornom području određuje oblik komunikacije koji se koristi kada neko u javnosti pretenduje da se pokaže kao nosilac najpoželjnijih oblika ponašanja.

vrlinska signalizacija

Sam izraz signalizacije ili oglašavanja preuzet je iz biologije i prirodnih nauka kako bi bio primenjen u psihološkom i društvenom kontekstu.

Ova pojava je prisutna kroz istoriju u raznim oblicima, a danas je upražnjavaju osobe koje se upadljivo, koristoljubivo i nepozvano ističu dobrotom, saosećajnošću, humanizmom i sličnim osobinama koje su visoko na lestvici društveno poželjnih oblika ponašanja, samo zato da bi ih drugi zapazili.

Osobe koje izvode „vrlinsku signalizaciju“ skreću pažnju na sebe iznenadnim i nemotivisanim izjavama i gestovima zaštite slabijih, na primer žena, homoseksualaca, etničkih, ili drugih manjinskih grupa, te prehrambenih grupa kao što su vegetarijanci, isticanjem pitanja ugroženih životinja, prirode i tome sličnim akcijama.

Važno je za vrlinsku signalizaciju da ona nije praćena nikakvim delima, a često ni stvarnim uverenjem osobe koja je koristi, nego se upotrebljava u svrhu vlastite promocije, ili u svrhu samoživog zbližavanja sa nekim ko može da ispuni njena nastojanja (udvaranje devojci, zbližavanje sa glasačkim telom). Neiskrenost je u njenoj biti.

Iako je vrlinska signalizacija samo deo bogatog korpusa poltronskih rituala, s pravom možemo reći da ona obogaćuje srpski jezik jednim novim pojmom kojim možemo označiti licemerje.

Sa FB profila Mihaila Jojića

Ostavite komentar

Ostavite komentar