Podeli dobar sadržaj sa prijateljima:

DOKTOR JE DOKTOR

Mišo, sine, osvetlaj baki obraz, uči za doktora. Zašto, bako, za doktora? Zato. Doktor je doktоr.

 

Baka Mara je toliko želela da neko iz njene kuće završi za doktora. Ona sama nije mogla da ostvari svoj san i želju.

doktor je

U njeno vreme samo dečaci su mogli u školu. Devojčice, zna se, pored majke i bake u kući uče šivenje, predenje, pletenje… Kad je došlo vreme, za to, udala se, pa deca… Zato je pripremala sina da ostvari njen san. Ali njenog sina to nije zanimalo. Jedva je završio osnovnu školu i uz pomoć oca postao poštar.

Razočarana baka Mara novu nadu potraži u unuci Maši. Valjda će ona u doktore.

– Zašto, bako, baš u doktore? Pa sestra je uz doktora…

– Doktor je doktor.

I ne htede unuka dalje.

Novo razočaranje ali i nova nada. Praunuk Miloš.

– Mišo, sine, osvetlaj baki obraz, uči za doktora.

– Zašto, bako, za doktora?

– Zato. Doktor je doktоr.

Završio Miloš fakultet, ali nije doktor, već inženjer. Razočarana baka Mara više nije imala vremena za novu nadu. Razbolela se, leži. Izneverili je je i sin, i unuka i praunuk… Niko da ostvari njen san. Pravdali se, molili je, ali ona ostade pri svom…

– Doktor je doktor.

I ode. Zauvek. Razočarana, izneverena od svojih.

Podeli dobar sadržaj sa prijateljima: