Podeli dobar sadržaj sa prijateljima:

LIČNI UGAO

Osnovna borba i zamka prelesti protiv čoveka je da čovek ne zna da je u duhovnoj obmani tj. prelesti.

 

Kroz ovu ličnu ispovest pokušaću da skrenem pažnju čitaocima na prelesti koje vrebaju kako u pravoslavlju tako i u ostalim religijama.

prelesti

Duhovnošću sam počeo da se bavim u svojoj 14-oj godini, čitajući arapske, indijske, kineske i domaće horoskope i u tome nisam video ništa loše, smatrajući da to ništa nije protiv Boga ni Crkve.

To je trajalo oko dve godine, kada sam posetio manastir Privina glava, gde mi je objašnjeno da je to greh, ali to je bila samo spoznaja jedne prelesti i izlazak iz nje, a onda je usledela gora prelest.

Počeo sam sa čitanjem Žitija Svetih i sa Akatistom Neočekivana radost i u snu sam često viđao Bogorodicu, Svetog Georgija, Prepodobne Oce i mnoge koje sam čitao u njihovim žitijama i nabavio sam u Crkvi ikone Svetih: Stefana, Georgija, Vasilija, Pantelejemona, Ilije, Petra i Pavla i imao sam u sobi mnoge ikone Svetog Jovana, Svete Petke i Presvete Bogorodice.

Umislio sam da sam od Boga odabran i svoje lične neprijatelje smatrao sam i neprijateljima Božijim. Tada sam počeo da istražujem satanizam i njegove magije vudu, hindu, vlašku, arapsku, tursku i pakistansku, i paralelno s tim pročitao sam svih 12 knjiga za svaki mesec Žitija Svetih koje je napisao Sveti Justin i Ohridski Prolog. Čitao sam i žitije iz katoličke crkve kao i par devetica katoličkim Svecima i izučavao taoizam, budizam, hinduizam i Kuran, kao i kuranske molitve, a znao sam dnevno da pročitam i oko 75 psalama, dakle pola Psaltira.

Zatim sam u razgovorima sa sveštenicima i duhovnim ljudima video da je sve osim pravoslavlja prelest i onda sam katolicku literaturu poklonio katolicima, a ostalu literaturu nepravoslavnu pobacao.

Novi vid prelesti bili su Akatisti. Čitao sam dnevno 6-7 akatista, a u kući sam imao sledeće Akatiste: Hristov, za upokojene, Bogorodičine: Brzopomoćnica, Svecarica, Ja sam s vama, Umiljenje, Čenstohovska, Kijevska, Iverska, Isceliteljka, Mlekopitateljica, Neočekivana Radost, Roždestvo, Pokrov, Uspenje, Trojeručica.

Od Svetih sam čitao Akatiste Petki, Pantelejemonu, Naumu, Benediktu, Savi, Sergiju, Iliji, Bonifatiju, Jovanu, Vasiliju.

Počeli su demonski nagovori, jer prvo je došla gordost pa prelest, tj. obmana pa ludilo. Poklonio sam po nagovoru demona poznatima i nepoznatima ikone Svetih: Save Gornjokarlovačkog, Vasilija Ostroškog, Petke, mnoge ikone Jovana, Stefana, Georgija. Poklonio sam oko 50 knjiga pravoslavnih bogoslovima, a jedan deo Akatista dao sam kolegama i crkvi, a drugi deo sam pocepao i zapalio kao i mnoge ikone i krstove koje sam imao u kući.

Zatim sam molio oko 70 tropara raznim Svetiteljima prorocima, mučenicima, apostolima i bio sam na ispovesti, gde sam kao epitimiju dobio dva pokajnička kanona što sam čitao 40 dana pa bacio kao i mnoge molitvenike. Ušao sam preko poznanika u jednu harizmatsku molitvenu zajednicu gde sam dobio vizije, predskazanja i moć da se osetim kako se drugi ljudi osećaju, čak i od kojih bolesti boluju i da li imaju demone. Zatim je molitveni tim na mene polagao ruke i jedan deo nervoze je prestao da bi se posle vratio preko hiperaktivnosti. A problemi su iz dana u dan bili sve veći – porodični problemi, zdravstveni i finansijski. Harizmatsku zajednicu sam napustio i nastavio sa pravoslavljem.

Zatim sam molio samo kratke molitve pred par ikona koje sam imao u kući i počeo sam sa drugim delom prelesti druge vrste. Magiju sam skidao Kiprijanovom molitvom i paralelno sam molio molitve za razrešenje neprijateljstva. „Oprosti Isuse sve što zgreših prema (ime osobe) i oprosti (ime osobe) sve što zgreši prema meni“ – to sam molio po 100 puta za svaku osobu posebno, a molio sam i za ljude iz harizmatske zajednice, za magove kod kojih sam išao, za magove koje sam gledao na televiziji, za poslovne kolege, za srodnike, za prijatelje, za komšije i ukućane i za ljude s kojima nisam bio u dobrim odnosima.

Tu sam pokupio mnoge zle duhove, jer sam iz svih tih ljudi isterivao demone i svi su se prema meni odnosili lepo, a u stvari napadali su me njihovi demoni preko snova.

Zatim sam prestao sa tom vrstom molitve i počeo drugu vrstu molitve, odnosno prelesti. Čitao sam Akatiste za upokojene i Svetom Pajsiju Velikom, za umrle bez pokajanja i molio sam za pretke trećeg kolena. Zatim sam molio za čukunbabe i čukundede, pa sam dodavao i upokojene mnogobrojne srodnike, poznanike, komšije i mnoge ljude, pa čak i za upokojene političare, careve i za poznate ličnosti. Ukupno sam znao da molim za oko 225 duša pokojnih, a ponekad sam molio i za upokojene jeretike po pravilu Optinskih staraca. Trpeo sam strašne demonske napade, doslovno su me demoni tukli i šamarali i na javi i u snu, te sam imao strašne rđave misli.

Ponekad sam znao da molim i za žive, za oko 75 duša i tu sam nakupio tereta i od živih i od mrtvih ljudi, tako da Žitije Svetih ni Psalme ni Kanone ni Tropare ni Akatiste uopšte nisam mogao više da čitam, kao ni bilo šta duhovno.

Malo po malo dolazio sam sebi i onda sam počeo da čitam Svete Oce: Agatona, Jovana Lestvičnika, Isaiju Otšelnika, Makarija Optinskog, Ignjatija Brjančaninova, Makarija Velikog, Antonija Velikog, Varsonufija Optinskog.

Iz knjiga pomenutih Svetih Otaca zamenio sam sve molitve i duhovne radnje za Isusovu molitvu i tada se pojavila nova prelest. Molio sam se hodajući, šetajući, radeći na poslu, u vožnji. Isusovu molitvu mnogo puta sam sedeći izmolio. Pročitao sam celi Stari i Novi zavet. Jedno vreme sam upao u prelest da Isus nije Bog, a drugo vreme sam upao u prelest da sam hteo neprestano da budem sa Isusom i umesto radosti i pokajničkog vapaja pojavili su se umišljenost, tašta slava i ushićenje.

Zatim sam detaljnije izučavao Svete Oce, ali sam istraživao i o sektama, jeresima i prelesti i spoznao da je sve što sam duhovno radio bila prelest iza koje se krio demon količine, jer sve molitve su bile neumerene za moj duhovni uzrast. Nisam imao carinikovo pokajanje ni raspoloženje pokajnog razbojnika ni smirenost zabludelog sina, a ova tri jevanđelska lika nas uče smirenju i molitvi sa pokajanjem, tj. izmenom načina života. Zato su Svetitelji i Svetiteljke pomoću Boga dospeli preko pokajanja i smirenja duhovne visine, a nazivali su se grešnicima i nisu stremili ka svetosti.

Po učenju Pravoslavne crkve, sve vere su prelesti osim pravoslavlja, ali pazite, iako ste u pravoslavlju niste imuni na prelest! U prelest upadate kada sami svojim snagama preko akatista i molitvi kojima npr. skidate magiju ili prokletstvo ili sami molite za upokojene pretke mnogo puta na dan ili se prekomerno molite za neprijatelje ili se prekomerno molite za zdravlje, a možda vam je baš potrebna bolest da vas sačuva od greha. Sva prokletstva i sve magije kao i bolesti i nevolje dešavaju se radi Božijeg popuštenja i dopuštenja i sve biva po Božijoj volji.

Sve su molitve kratko za svaku potrebu iskazane u jednoj kratkoj molitvi „Oče naš“. A možete moliti i „Presveta Bogorodice, spasi nas“ ili „Bogorodice Djevo“!

Ili pred ikonama svetitelja, npr. „Krsna slavo, Sveti Jovane, moli Boga da pomiluje i spase sve svečare tvoje žive i umrle“ ili Svetom Savi, zaštitniku Srba: „Sveti Savo, oče naš i molitveniče pred Gospodom, blagoslovi sav srpski narod i izbavi iz nevolje sve srpske stradalnike“. Ili „Sveta Petko, moli Boga za nas grešne.

Sveti Serafim Sarovski je ostavio kratko molitveno pravilo za mirjane.

Ujutro, u podne i uveče izgovoriti tri očenaša, tri puta „Bogorodice Djevo“ i jedanput „Simvol vere“. To i jutarnje i večernje molitve iz molitvenika, sasvim je dovoljno i povremeno kad se može Isusova molitva ili kod demonskih napada po savetu Svetog Jovana Lestvičnika ponavljati sledeće reči iz Svetog Pisma: „Idi od mene, satano“, jer u Pismu stoji: „Gospodu Bogu svome klanjaj se i Njemu jedinome služi“.

Ove preporuke dajem za sve koji nemaju duhovnike ili su daleko od Pravoslavne crkve pa ne mogu da odu kod sveštenika, a svima koji u svom mestu imaju parohijskog sveštenika molite Gospoda da u usta vašem svešteniku da dobre savete za vas i držite se saveta svog sveštenika i idite obavezno na ispovest i osim grehova koje ste učinili slobodno recite i koje molitve molite.

Ovaj tekst pišem na temelju vlastitih grešaka i duhovnih obmana, jer kako kaže Sveti Varsonufije: „Veliki đavo nas navodi na dobre stvari i početak bude dobar, a kraj loš“. Isto potvrđuje i Sveti Grigorije Sinait, pa ako sumnjate da ste u prelesti, čitajte knjige Svetog Ignjatija Brjančaninova o prelesti gde je dosta toga objašnjeno.

Stari zavet bolje ne čitajte ako niste iskusni. Mnogi su prešli u judeizam ili neke protestanske sekte. Novi zavet čitajte, ali polako i šta vam nije jasno pitajte sveštenika i obavezno čitajte Svete Oce koji su tumačili Sveto Pismo. A kod poruka i pouka Svetih Otaca treba znati da nije svaki podvig ni svaki savet za svakog, zato je svakome potreban duhovnik, jer može bilo ko od nas da i preko tzv. dobrih namera ode u prelest.

Želim vam svima svako dobro i blagoslov Gospodnji.

Ime autora teksta poznato redakciji Bašte Balkana

Podeli dobar sadržaj sa prijateljima: