UZVIŠENI ČIN MILOSRĐA

Pored tela preminulog starca tekao je izvor žive vode, koji je Gospod proizveo za njegova milosrdna dela. Ovaj kladenac nazvan je „izvor milostivog neprijatelja“.

 

Interesantna priča o tome kako je nastao jedan izvor, nazvan izvorom milostivog neprijatelja, a sve to zahvaljujući dobročinstvu jednog starca.

izvor milostivog neprijatelja

Ovo se dogodilo u Arabijskoj pustinji.

Pored usahlog izvora ustavio se stari Arab radi odmora. Osećao je žeđ, ali nije hteo uzeti tikvu s vodom, jer je znao da za dva dana hoda na svome putu neće naći vode.

U tom trenutku, povodeći se, kladencu je prišao mlad čovek.

“Vode, vode”… – moli on pružjući ruke.

Starac je tužno zanjihao glavom, rekavši:

“Kladenac je suv”.

“Umirem od žeđi. Već tri dana nisam okusio ni kapi vode”.

Starac mu tada pruži sud sa vodom.

– Stani… Ti si iz plemena Samaila, reče mu mladić.

– Da…

– Poznao sam po tvome prstenu. Ja sam iz Ashadida, neprijatelj tvoga plemena i ti mi ne možeš dati vode.

– Pij, kratko odgovori starac.

Mladić uze sud i stade piti.

– A sad idi sa tim sudom za dva dana doći ćeš do oaze.

– Oče… Šta će s tobom biti?!

– Ja ću ostati ovde, jer ja sam star a ti si mlad. Kad dođeš domu, reci kako se poneo hadži Samail.

Mladić pođe pa se opet vrati i reče: Imaš li dece, sinova, kćeri, unuka?

– Nikoga, reče starac i mladić pođe spokojan.

Starac je slagao. Imao je dece.

Prošlo je nekoliko dana. Ashadid se vrati kladencu s vodom i kamilom, ali starac beše mrtav. Ali pored njegova tela tekao je izvor žive vode, koji je izveo Gospod – za spomen dela milosrđa.

Izvor ovaj nazvan je „izvor milostivog neprijatelja“.