Narodna sujeverja o jelu i piću – šta se valja raditi, a šta ne!

Narodna sujeverja o jelu i piću – šta se valja raditi, a šta ne!

Preci su nam u amanet ostavili brojne praznoverice koje se tiču običnih svakodnevnih situacija. U njih spadaju i narodna sujeverja o jelu i piću, gde se u formi „valja se“ ili „ne valja se“, prenose poruke o tome šta je poželjno, a šta nikako ne treba raditi pre, tokom ili posle obeda.