Otrovi u sredstvima za sunčanje: 7 opasnih jedinjenja iz zaštitnih krema!

Otrovi u sredstvima za sunčanje: 7 opasnih jedinjenja iz zaštitnih krema!

Više nije najbitnije da brojka faktora zaštitne kreme bude što veća, jer otrovi u sredstvima za sunčanje koji se tu nalaze kao pojačivači kvaliteta mogu biti pogubniji po opšte zdravlje od rezultata koji se postižu zaštitom kože.