Sveti Grigorije Palama o željama i strastima

Nezadovoljena želja pobuđuje gnev (zlu volju) i tada boluje i razumni deo duše. Prema tome, voljna sila duše ne može biti isceljena pre nego što se isceli njena željna (osećajna) sila, niti može biti isceljena njena razumna sila pre nego što se iscele ove dve sile.