Primitivna krutost civilizacije

Civilizacijske ceste ne vode samo prema ekocidu, već i prema evolucijskom samoubojstvu.