Nikola Giljen i Jelena Mandić

 

Baron Nikola Jurišić (1490‐1545) ‐ Čovek koji je pobedio Sulejmana Veličanstvenog

 

Dvadesetih i tridesetih godina 16. veka Evropa je živela u strahu od turskog sultana Sulejmana I Veličanstvenog. Pred Sulejmanovim vojskama padale su zidine Beograda, Šapca, Karlovca, Rodosa, Knina, Petrovaradina, Budima. Turci su svog sultana već zvali „Gospodarem svog veka“, a Beč je drhtao na sam pomen njegovog imena. Međutim, Beč će zauvek ostati Sulejmanov nedosanjani san. Na tom putu sultanovu vojsku zaustavio je i pobedio baron Nikola Jurišić, komandant 270 puta slabije vojske.

.

Vrhovni kapetan i carski savetnik

Nikola (Mikula, Mikulica) Jurišić (na mađarskom Mikloš Jurišić) rodio se oko 1490. godine u plemićkoj porodici u Senju. O njegovoj mladosti ne zna se gotovo ništa. Od 1522. godine spominje se kao zapovednik u vojsci habzburškog velikog vojvode Ferdinanda. Od 1524. pominje se kao član Gornjeg doma austrijskog parlamenta. Kada su Turci u čuvenoj Mohačkoj bici 28. avgusta 1526. godine za samo sat i po do nogu potukli i bukvalno iskasapili ugarsku vojsku, Nikola Jurišić se istakao junačkom borbom , što mu je podiglo ugled kod austrijskog nadvojvode Ferdinanda.

Austrijski nadvojvoda Ferdinand I, bio je pretendent na Češki, ali i Ugarsko‐Hrvatski presto, kao i na presto Rimsko‐Nemačkih careva. Posle pogibije ugarskog kralja Ludviga II Jagelovića i propasti Ugarske u Mohačkoj bici Ferdinanda je deo mađarskog plemstva izabrao za kralja Ugarske, jer mu je kruna pripadala zahvaljujući braku sa Anom Jagelović, sestrom Ludviga II (i direktnim potomkom Stefana Nemanje ‐ dvanaesto koleno). Desetak dana pre nego što je postao ugarski kralj Ferdinand je kapetana Nikolu Jurišića imenovao za svog savetnika i izaslanika za Hrvatsku, kao i za Vrhovnog kapetana habzburških trupa u Hrvatskoj za odbranu od Osmanlija.

Posle Mohačke bitke hrvatski plemići trebali su da odluče o daljoj sudbini Hrvatske, koja se do tada nalazila u sastavu Ugarske. Na Saboru u Cetinu, u blizini današnjeg Cetingrada u Hrvatskoj, održanom u decembru 1526. godine, interese Ferdinanda I zastupao je Nikola Jurišić. On je, obećavši im u Ferdinandovo ime očuvanje privilegija i nastavak pomoći u borbi protiv turskih upada, uspeo da nagovori većinu hrvatskih plemića da 1. januara 1527. za novog hrvatskog kralja izaberu nadvojvodu Ferdinanda, a ne ugarskog protivkralja Jovana Zapolju ili nekoga među sobom i tako steknu nezavisnost.

Godinu dana kasnije Ferdinand je Jurišića postavio i za kapetana Rijeke.

.

Misija u Carigradu

Od 1526. do 1530. godine besneo je rat između Austrije i Osmanske imperije. Turci su u tom ratu često prodirali u Hrvatsku, Slavoniju i Ugarsku. Ferdinand se trudio da povrati Ugarsku pod svoju kontrolu, ali mu se u tome suprotstavljao protivkandidat Jovan Zapolja. Zapolju je u borbi za Ugarsku i Hrvatsku krunu podržao deo ugarskog i hrvatskog plemstva, ali i sam sultan Sulejman čiju je vrhovnu vlast Zapolja priznavao.

U oktobru 1529. godine Sulejman je opsedao Beč sa oko 120.000 vojnika. Grad je nedeljama srčano branilo 22.000 vojnika. Posle četiri neuspela juriša, janičari su odbili poslušnost sultanu i Turci su morali da podignu opsadu i vrate se u Carigrad. Branioci Beča su imali oko 1.500 poginulih (oko 7 %), a Osmanlije oko 30.000 (25 % ljudstva). Očevici bitke zapisali su da je „polje ispod Bečkih zidina bilo gusto pokriveno turskim leševima, a da su se turski čadori tako sablasno beleli u mraku, kao stenje u moru mrtvih ljudi“.

Ogromna osmanlijska vojska se čitava dva meseca povlačila ka Bosforu. Usput su je povremeno napadali, ali bez većeg uspeha. Osmanlije su palile sve na šta su naišle, a odoleli su im samo dobro utvrđeni gradovi. Zarobljene hrišćane su žive palili, sekli im glave i nabijali ih na kolac. Preko 10.000 hrišćana odvedeno je u ropstvo. Onovremeni izvori ovako su zabeležili zverstva Osmanlija besnih zbog neuspele opsade: „Decu su kao kasapi čerečili, ženama su sekli dojke, a devojke silovali a potom klali“. Podivljale janičare je sam sultan, plašeći se pobune, morao da umiri bakšišom od po 20 dukata. Bio je to novac daleko veći nego što bi bilo koji od njih mogao da opljačka u Beču, da su ga kojim slučajem zauzeli.

Ipak, dugogodišnji sukobi sa Turcima i Zapoljom primorali su Ferdinanda da zatraži primirije sa Sulejmanom. U Carigrad je poslana diplomatska misija od 26 članova, na čijem čelu se nalazio Nikola Jurišić. Posle skoro 5 meseci putovanja ta je misija stigla u Istambul u oktobru 1530.

Izvori beleže da su Ferdinandovi poslanici u Carigradu lepo primljeni. Dva puta su bili na audijenciji kod velikog vezira Ibrahim paše, a potom dva puta kod sultana Sulejmana I. Zabeleženo je i da je u njihovu čast u Topkapi palati priređen svečani ručak sa 19 različitih jela, poslužen na srebrnim stolovima. Sulejman je poslanike i bogato darivao poklonima.

Zadatak ove diplomatske misije bio je da Sulejmanu predloži primirije i da u Ferdinandovo ime zatraži da mu Osmanlije ustupe čitavu Ugarsku. Jurišić, koji je za tu priliku dobio velika ovlašćenja od Ferdinanda, trebalo je da sultanu, u zamenu za Ugarsku ponudi godišnji danak od 20.000 dukata, s tim da shodno razvoju situacije tu sumu može povećavati i do 100.000 dukata.

Na pregovorima se odjednom pojavio problem sporazumevanja. Ferdinand je od svojih poslanika izričito tražio da predloge iznose na nemačkom jeziku, pa da ih potom prevode na latinski. Međutim, u tom trenutku, niko na Sulejmanovom dvoru nije govorio ni latinski, a kamoli nemački jezik. Hrvatska istoriografija, koja svojata Nikolu Jurišića kao „velikog hrvatskog heroja”, i pored mnogobrojnih indicija da je bio srpskog porekla, ističe da su se on i Sulejman tada „lako sporazuimeli na hrvatskom jeziku”. Poznato je da se u to vreme u Topkapiju govorilo turskim, grčkim i srpskim jezikom, a ostalo je zabeleženo da je sam Sulejman pored turskog govorio još samo srpski jezik.

Sulejman je prihvatio primirije, ali pod uslovom da Ferdinand njemu, odnosno Zapolji vrati sve delove Ugarske, Slavonije i Hrvatske koje kontroliše: „Ugarska je moja jer sam je mačem osvojio. Meni se Jovan Zapolja poklonio i prvi zamolio za Ugarsku, pa sam mu je i dao. Ko dira u Zapolju taj me vređa, jer je Zapolja moj sluga”, bio je odgovor sultana Sulejmana. Saznavši za to Ferdinand je zauzeo na prepad polovinu Ugarske i opseo Zapolju u Budimu. Zbog toga su Jurišić i ostali poslanici bili prisilno zadržani u Stambolu još nekoliko nedelja, kao neka vrsta talaca. U februaru 1531, delegacija se vratila iz Carigrada u Hrvatsku i odatle odposlala Ferdinandu Sulejmanovo pismo.

Već tada je bilo svima sasvim jasno da će se rat nastaviti i da će uskoro uslediti još jedan Sulejmanov pohod na Beč. Čitave 1531. godine utvrđivani su gradovi po Ugarskoj, Slavoniji, Dalmaciji i Hrvatskoj, svuda gde se pretpostavljalo da Sulejmanova vojska može proći na svom putu ka Beču. Tada još uvek niko nije ni sanjao da će staru Vijenu odbraniti upravo kapetan Jurišić.

.

Kesečki heroj

Jurišić je besprekorno obavio svoju diplomatsku misiju u Carigradu, ali zbog Ferdinandove nepopustljivosti primirije je propalo. Dve godine kasnije Sulejman Veličanstveni sa vojskom od 140 do 200.000 vojnika kreće iz Stambola put Beča. Izvori beleže da se Ferdinand, još uvek nespreman na borbu, tada „ljuto preplašio”. On u junu 1532. godine šalje poslanstvo Sulejmanu u Niš. Ti poslanici pokušavaju da odgovore sultana od pohoda na Beč, pozivajući se na mir koji su Ferdinand i Sulejmanov vazal Zapolja u međuvremenu sklopili. Sulejman ih je tom prilikom lukavo ubeđivao da nije krenuo na Beč, već na svog starog neprijatelja španskog kralja i Rimsko‐Nemačkog cara Karla I (tj. Karla V). Sve sumnje u to protiv koga će Sulejman ratovati nestale su pet dana kasnije kada je sultan iz Beograda Dunavom ka Beču otpravio 120 do 300 topova i opsadne sprave. Početkom avgusta 1532. prethodnice Sulejmanove vojske pod komandom velikog vezira Ibrahim paše stigle su do pograničnog gradića Kesega (mađ. Kőszeg, nem. Güns, hrv. Kiseg), na granici Ugarske i Austrije, na oko 100 km od Beča.

Ovaj mali i slabo utvrđeni grad poznat je još od 9. veka pod latinskim imenom Castellum Guntionis. U to vreme je Kesegom već godinu dana upravljao kapetan Nikola Jurišić. U trenutku kada su se Turci približavali Kesegu Jurišić se upravo spremao da sa svojom pratnjom od 28 lako i 10 teško oklopljenih konjanika napusti grad i uputi se ka Beču nebi li se priključio braniocima koji su se ubrzano okupljali i pripremali za odbranu grada.

Kada je kapetan sa pratnjom izjahao iz Kesega ispred grada je zatekao veliki broj prestravljenih građana koji su se ka Kesegu uputili bežeći od nadolazećih Osmanlija. Meću njima je bio najveći broj tzv. Gradišćanskih Hrvata, koji su prethodnih godina izbegli u Ugarsku i Austriju iz onih krajeva Hrvatske i Slavonije koje su Turci opustošili. Narod, koji je još uvek dobro pamtio strahote osmanlijskih pohoda, preklinjao je svog kapetana da ih primi u grad i da ih ne ostavlja na milost i nemilost turskim jataganima. Iako je prethodno sazna da Turci neće kretati na Beč pre nego što osvoje Keseg, Jurišić se sažalio na te ljude i odlučio je da preduzme hrabar ali gotovo samoubilački poduhvat ‐ da ostane u Kesegu i da brani grad.

Kapetan Nikola je među stanovnicima Kesega i okolnih mesta odabrao oko 700 muškaraca, ali i žena sposobnih da učestvuju u odbrani grada i naoružao ih oružjem kojim je grad raspolagao. Za sopstveni novac, oko 390 forinti koliko je imao kod sebe, kupio je barut. Kada su sve turske trupe pristigle do Kesega odnos snaga bio je 200 do 270 prema jedan u korist osmanlija. Turci su bili ubeđeni da će Keseg biti lak plen, a branioci grada su bili svesni da se ničem dobrom nadati ne mogu. Jurišić je u Beč po glasniku poslao pismo Ferdinandu: „Usuđujem se ovaj slab grad braniti od silnoga neprijatelja. Ne nadam se, naime, da bih mogao spasiti Keseg. Želim samo da tu na neko vreme zadržim Turke, kako bi se hrišćanski vladari mogli bolje pripremiti“.

Dok su branioci Kesega na brzinu ojačavali utvrđenje Ibrahim paša je Jurišiću poslao glasnike sa ponudom da za novac otkupe od njega grad. Kapetan Jurišić je bez razmišljanja odbio ponudu, a kada su mu glasnici potom preneli Ibrahim pašine pretnje, on ostaje odlučan da brani grad.

Ibrahimu još uvek nisu bile pristigle opsadne sprave, pa je rešio da artiljerijom bombarduje grad i zauzme ga jurišom. Artiljerijska paljba po Kesegu započela je 6. ili 7. avgusta i trajala je tri dana bez prekida. Turci su bombardovanjem uspeli da razvale neke delove spoljašnjih zidina. Potom su pokušali da se na juriš probiju unutar grada, ali su odlučno odbijeni uz znatne gubitke: „Branitelji pokazaše toliki otpor da su se Turci vratili krvavih glava“.

Kasnije, kada je i sam sultan Sulejman pristigao pod zidine Kesega, bio je jako ljut na Ibrahima (inače svog prijatelja iz mladosti) što je dozvolio da „šaka branioca Kesega zadržava toliku osmansku vojsku na putu za Beč“. I sam Ibrahim bio je besan na svoje vojnike što ne uspevaju da iskoriste brojčanu nadmoć i zauzmu tvrđavu.

U narednih dvadesetak dana Turci su nastavili žestoko bombardovanje Kesega i još 11 puta su pokušali da u simultanim jurišima na više razvalina na zidinama osvoje grad. Branioci su svaki put uspevali da velikom veštinom i srčanošću, činilo se poslednjim atomima snage, odbiju osmanske napade. Da bi smanjio efikasnost turske artiljerije Jurišić je naredio da se na severnom delu zidina podigne improvizovani branik od greda i druge drvene građe, koji je od tada uspešno štitio branioce barem sa te strane. Velike gubitke braniocima nanosila je i puščana vatra, od koje je, kako je zabeleženo, poginulo mnogo žena na ulicama Kesega. Da bi povećali preciznost svojih strelaca Turci su ispred grada podigli nasipe od drveta, ali je njihov višednevni trud oko toga propao pošto se Jurišić sa svojim ljudima probio do tih nasipa i zapalio ih.

Za branioce je naročito bio težak 28. avgust 1532. godine kada su Turci preduzeli svoj dvanaesti juriš na Keseg. Tada su uspeli da kroz dve velike razvaline prodru u srce grada. Kada su već uspeli da okače četiri svoje zastave na zidine grada, već desetkovana odbrana Kesega je uz nadljudske napore ponovo uspela da ih potisne van zidina.

U to vreme Ferdinand I je u Beču već bio sakupio oko 120.000 vojnika (90.000 pešaka i 30.000 konjanika), među kojima i oko 40.000 prekaljenih stranih najamnika iz Španije, Nemačke, Holandije i Italije. Međutim Ferdinand nije želeo da oslabi odbranu Beča i pošalje deo trupa da pomognu braniocima Kesega. U svom pismu upućenom Ferdinandu Nikola Jurišić prebacuje svome kralju što ga je ostavio na cedilu, ali to ne čini direktno, već samo posredno: „Od mojih 700 ljudi pade već polovina. Od puščanog praha što ga kupismo za 390 forinti imamo jošte samo jednu centu. Drži nas jošte samilost Božija. Neka se Bog smiluje duši mojoj!

Pod Sulejmanovim pritiskom da već jednom okonča ovu suludu situaciju sa opsadom Kesega Ibrahim paša ponovo šalje glasnike kapetanu Jurišiću. Glasnici prvo ponovo prete, a Jurišić odgovara: „Dok živim je ga ne predajem!“ Kada su mu glasnici predložili da od Sulejmana otkupi grad za 2.000 forinti ili barem obeća da će ubuduće Keseg plaćati sultanu danak, kapetan ovako odgovara: „Dve hiljde forinti nemam i nemogu ih dati, a Keseg nije moj već kraljev i ja ne mogu u njegovo ime obećati danak sultanu.“ Uvidevši da Jurišić ni pod kojim uslovima neće predati grad, Ibrahim paša naređuje još jedan juriš na Keseg 30. avgusta 1532. godine.

U ovom jurišu Turci su ubili još oko 60 branilaca, a kapetana Jurišića su dva puta ranili. Tako ranjeni kapetan, sa preostalih 150 branilaca načinio je improvizovani bedem unutar grada, na kome je nameravao da primi poslednji odlučujući juriš Osmanlija. Kada su Turci potisli iznemogle branioce i sa tog položaja i poboli 8 svojih barjaka na zidine grada odpočeli su da seku i kolju branioce po ulicama Kesega bez većeg otpora. U tom trenutku desiće se nešto što će promeniti sudbinu branilaca i čitavog grada. Starci, žene i deca, skriveni po kućama, u strahu od nadolazećih stavičnih muka i smrtu molili su se Svetom Martinu, svetitelju koji je rodom iz tog kraja Mađarske (iz Sombathelja, na oko 20 km od Kesega). Molili su se u početku tiho, potom sve glasnije da bi se na kraju njihove molitve pretvorile u zaglušujuće glasno ridanje, zapomaganje, vrisku i ciku koja je sablasno odzvanjala ulicama Kesega. Turci su iznenađeni i uplašeni od onog što čuju za trenutak zastali. Setili su se priča koje su slušali za vreme opsade, da je u gradu sakriveno puno španskih i nemačkih najamnika. Mnogi od turskih vojnika još uvek su se dobro sećali hrabrosti i nepokolebljivosti kao i surovosti Španaca i Nemaca u vreme opsade Beča 1529. godine. Turke je najedanput zahvatio strah i panika, i počeli su da beže iz grada, a time osokoljeni branioci počeli su i sami da ih gone. Slika je bila krajnje neverovatna: turska vojna sila od 200.000 vojnika beži gonjena od 150 onemoćalih Jurišićevih ratnika. Kasnije su Turci pričali da su pobegli jer ih je oterao Sveti Martin koji se pojavio na nebu sa ognjenim mačem u ruci, te da je Nikola Jurišić sklopio savez sa šejtanom da zajedno brane grad, i odbijali su da dalje jurišaju na Keseg i ulaze u njega.

.

Pobeda

Pošto nije mogao da osvoji Keseg, a nekako je morao da smiri sultanovu srdžbu, veliki vezir Ibrahim paša je brzo tražio neko zadovoljavajuće i kompromisno rešenje. Pozvao je kapetana Jurišića u svoj čador na pregovore. Kada je ranjeni kapetan stigao u vezirov čador Ibrahim se prvo veoma pohvalno izjasnio o hrabrosti branitelja Kesega i samog Jurišića, ali je potom i upozorio kapetana i njegove ljude da se ne oslanjaju previše u pomoć Svetog Martina i ne iskušavaju dalje svoju ratničku sreću. Ibrahim je predložio Nikoli Jurišiću izvesnu prevaru: da u grad pusti jednu četu janičara što bi se pred sultanom formalno prikazalo kao turska pobeda. Znajući da je ta janičarska četa trenutno jača od njegovih ljudi, ali i računajući da bi ona mogla da dojavi Turcima da u gradu nema španskih i nemačkih najamnika, Jurišić nije pristao na Ibrahimov plan. Pravdao se da bi surovi Španci i Nemci koji su u gradu, a koje on ne može da kontroliše, mogli da napadnu i pobiju janičare, pa da bi to izazvalo dalje sukobe i krvoproliće. Na Ibrahimov predlog da Jurišić ode do Sulejmanovog čadora i celiva mu ruku u znak pokornosti i dobre volje, dok on ne smisli neko prihvatljivo rešenje, kapetan je odgovorio da to ne može da učini jer je ranjen i teško se kreće. Plašio se da je u pitanju turska zamka, ali nije želeo ni da da vremena Ibrahim paši. Možda su branioci bili na ivici snage, ali je i veliki vezir bio na ivici živaca.

Prema jednoj verziji Ibrahim paša i kapetan Nikola Jurišić su se na kraju dogovorili da se na Kesegu istakne turski barjak, što je veliki vezir potom pokazao sultanu, a ovaj uveren da je grad zauzet podigao opsadu. Prema drugoj verziji Jurišić je ipak dozvolio da nekoliko janičara izađe na tvrđavu u uzvikuje „Alah uekber!“ („Alah je veliki!“), ali je predostrožnosti radi on sam izabrao te janičare ‐ nekoliko njih, toliko pijanih da ni sami nisu znali gde se nalaze. Istog dana, 30. avgusta 1532. godine kapetan Nikola Jurišić piše kralju Ferdinandu i opisuje mu šta se sve dogodilo: „Već mi je puščanoga praha sasvim nestalo. Od mojih ljudi malo ko ostade na životu, pa i ovi preživeli već su bili izgubili volju za daljni boj. Da su Turci još jednom navalili ne bih se mogao braniti više ni jednu uru. Mislim da sultan neće sada navaliti na Beč. On će se po svoj prilici zadovoljiti time što će poharati Vaše zemlje tamo dole do Slavonije, a ponosiće se time što se niste usudili da se sa njim ogledate na bojnom polju“. I zaista, Ferdinand ne samo da nije poslao vojsku u pomoć svome vernom komandantu, nego nije imao hrabrosti ni da vojskom goni Turke i tako spreči krvoproliće koje je usledilo.

Da li je Sulejman zaista naseo na Ibrahimovu varku ili je i sam bio svestan da je sa Kesegom izgubio i vreme i autoritet, pa potom odustao i od Kesega i od Beča, to ne možemo sa sigurnošću znati. On je 31. avgusta, posle dvadesetšest dana, podigao opsadu Kesega i krenuo prema Gracu, da bi se potom Turci povlačili polako, više meseci, bez straha i žurbe, preko Maribora i Varaždina, u dve grupe Posavinom i Podravinom. Usput su palili i pljačkali crkve, manastire i naselja. Pobili su veliki broj muškaraca, a žene i decu su odvodili u ropstvo. Hronike beleže da je preko 30.000 zarobljenika sa ovog pohoda dovedeno u Stambol kao roblje. U Štajerskoj i Slavoniji ni pre ni kasnije nije bilo takvog zuluma kakvog su Osmanlije učinile ovog puta, besni zbog ponižavajućeg poraza kod Kesega i propalog plana da osvoje Beč.

.

Baron od Kesega

Nikola Jurišić je junaštvom pokazanim kod Kesega stekao još veću naklonost i poverenje kralja Ferdinanda I. Već 1333. godine dobio je titulu Barona od Kesega (nem. Freiherr von Güns), a 1537. godine Ferdinand mu je poklonio Keseg u trajni posed. Od te godine, pa sve do smrti, Nikola Jurišić je obavljao brojne važne dužnosti za Habzburški dvor i nosio brojne titule. Bio je zemaljski kapetan Kranjske, vrhovni kapetan Štajerskre, vrhovni kapetan Naslednih zemalja doma Habzburga (Austrije, Štajerske, Kranjske, Koruške i Tirola) i vrhovni kapetan Vojne krajine. Ferdinand ga je proglasio svojim tajnim savetnikom i komornikom. Bio je poslanik u Carigradu, a na saborima u Dubravi i Križevcima 1537. i 1538. godine ponovo je zastupao kralja Ferdinanda.

Jurišić je između 1535. i 1538. godine aktivno radio na preseljenju Srba uskoka na Žumberak, čime je započelo masovnije naseljavanje Srba na teritoriji Vojne krajine. Sačuvana je Feredinandova povelja o privilegijama doseljenim Srbima od 5. septembra 1538. godine, kao i pismo Nikole Jurišića Ferdinandu tim povodom od 22. oktobra iste godine. Iz tih dokumenata se jasno vidi da su Srbi u Hrvatskoj u to vreme nazivani isključivo Srbima (Sirfen, Serviani) ili Raščanima (Rasciani), dok je isključivo za vlaško stanovništvo korišćen naziv Vlasi ili Stari Rimljani (Alt Römer), te da se pežorativni naziv za Srbe ‐ Vlasi, javio tek kasnije u hrvatskoj istoriji. Takođe, ova prepiska otkriva da su upravo hrvatski plemići bili ti koji su prvi, u 16. veku, naseljavali Srbe na teritoriji današnje Hrvatske.

Baron Nikola Jurišić se oženio izvesnom mađarskom plemkinjom Potencijanom Dersfi i sa njom je imao potomstvo, ali sva deca su im umrla još u detinjstvu, te mu se direktno potomstvo tako zatrlo. Potomci njegovog brata takođe su umrli između 1572. i 1576. godine, te se i njihova loza ugasila. Nikola je preminuo u pedesetpetoj godini života, u svom dvorcu u Kesegu, gde je i sahranjen, 1545. godine.

Hrvati danas Nikolu Jurišića smatraju za jednog od svojih najvećih heroja u istoriji. Jedna od glavnih ulica u Zagrebu nosi njegovo ime. Podignuti su mu spomenici u rodnom Senju, Zagrebu i njegovom Kesegu. Gradovi Senj i Keseg svake godine 30. i 31. avgusta zajedno slave Nikolinu pobedu kod Kesega. Međutim u hrvatskoj istoriografiji se stalno izbegava činjenica da je baron Nikola Jurišić bio srpskog porekla. U Bečkom državnom arhivu čuva se pismo (autograf) Nikole Jurišića od 21. marta 1528. godine, pečatirano pečatom sa njegovim grbom i potpisano ćirilicom: „Mikula Jurišić, moje ruke pismo“. Hrvatski istoričari i danas su skloni da ovaj autograf tumače kao „Jurišićevu doslednost hrvatskoj glagoljici“, kao što njegovo pravoslavno poreklo predstavljaju kao „uključenost u protestantska gibanja na tlu Hrvatske u 16. stoljeću“.

Najstariji Jurišić koji se pominje među Srbima jeste Jurišić Janko, junak narodnih pesama, po predanju komandant kopljanika Jug Bogdana, tj. vojvode Vratka, oca kneginje Milice. Postoji još nekoliko značajnih Srba sa tim prezimenom (iguman Gedeon Josif Jurišić, botaničar Živojin Jurišić, divizijski đeneral srpske i jugoslovenske vojske Pantelija Jurišić i dr.). Veliki broj pravoslavnih Srba sa tim prezimenom i danas živi na teritoriji Srbije, a poreklom su iz Bosne.
. . .

Tekst je publikovan u reviji „Istorija“ i nastao je kao deo naučno-istraživačkog rada Fonda „Princeza Olivera“   www.princezaoliverafond.org.rs

70 Responses to "Čovek koji je pobedio Sulejmana Veličanstvenog najvećeg turskog sultana – baron Nikola Jurišić"

 1. Marta  6. novembra 2012.

  @baron stojko,Čovječe,još se nisi smirio.Sve sam ti oprostila a ti i dalje.Ja kao vjernica odgovaram za svoje osobne grijehe a ne kolektivne.Tako ćeš i ti odgovarati pred Bogom,vjerovao ili ne.Da si malo bolje čitao do sada,ja imam svoj nacionalni ponos kao i ti svoj,meni je to posve u redu imati nacionalni ponos,sasvim je krivo zbog toga mene trpati u neka nedjela,jeli ja mogu promijeniti svoju krv ili ti svoju?Prvo,ja nisam za Yu,neka svatko ima svoju državu,ja sam samo za miroljubive odnose.Što imaš od toga da mrziš mene samo zato jer sam Hrvatica?Ja sam samo žrtva rata,sve smo izgubili i ako je grijeh voljeti svoju zemlju a pri tome ne mrziti drugoga,onda ne znam što reći.Kada sam spomenula pomirenje,mislila sam i na duhovno pomirenje,znači kao kršćani biti u ljubavi u odnosu na istoga Boga,ja sve gledam kroz tu dimenziju,moj život gleda na svakoga kroz dimenziju Bog-ja-bližnji,a i ti si moj bližnji zar ne,ako si vjernik razumiješ.U vjeri nema politike.Meni je iskreno žao svakoga zločina i nedužne žrtve,rat nisam započela ja,ali isto tako smatram da ga nije započela ni moja zemlja,moji korijeni su iz Srijema,i ja sve izgubila,djedovinu,živce,suze.Progonstvo. Isto tako bilo je nedjela sa srpske strane ili mislite da ste u svemu čisti bez ljage i grijeha,samo spominjete Hrvate,nije to pravedno,onda sagledajte i svoje grijehe,ubijanja,silovanja iživljavanja i klanja.Ja za Jasenovac nisam kriva i ne ću se za to ja ispričavati.Bog gleda na osobne grijehe.A isto tako smatram da ni ja vas ne smijem vrijeđati kao ni vi mene samo zato jer pripadam drugom narodu.Tko je kriv za Srijem i nadam se da taj ne spava i da će mu se dosuditi pravedno.Ja sam normalna osoba i žao mi je svake žrtve,nažalost ti to nisi vidio dosada u mojim komentarima nego si me uhvatio na temperament.Ako me se stalno napada,nekada je teško zadržati i mir.Zašto bi se ja morala svima ispričavati što sam katolkinja,Hrvatica,to je glupo.Uostalom nisam ja tako stara da me zanima politika a iskreno,niti Sulejman me ne zanima.Imam svoje mišljenje o toj seriji a ako ga napišeš onda te napadne musliman samo zato jer ne zna povijest,konkretno napao se tvoj narod od muslimanke komentatorice ,prebaci se malo na linkove o sulejmanu,možeš pročitati i onda ja tvoj neprijatelj idem braniti tvoj narod jer smo bili u istom blatu ….moj grijeh.
  Ja sam udana žena,mlađa, i stvarno kroz tebe govori mržnja i bijes o silovanju i klanju,živim život preživljavanja sa vjerom u Boga bez svih tih stvari o kojima ti pričaš i sa tom vjerom u Boga nadam se u pomirenje koje znači opraštanje i međusobno poštivanje i ništa više.I da obje zemlje na državnom planu mogu surađivati z a dobrobit obaju naroda, na to sam mislila. Ako nije u tvom mentalnom sklopu zašto mi želiš zlo i dozivaš prokletstvo da me se siluje i kolje…a možda i neznaš dami se to već i dogodilo,silovanje,davno,nema veze sa ratom.Jeli ti znaš da se takve stvari događaju ako od srca poželiš,osvjedočila sam se o to. Primjerice,kada me je suprug naljutio jako,poželjela sam od bijesa da im pukne guma ali nisam to zaista htjela,ali guma je pukla i Bogu hvala da je sve bilo dobro.Đavo dođe kad ga zoveš šalio se ili ne,on s ne šali. Nemoj me žaliti,bolje se pomoli za mene da se to ne dogodi,jer to je tvoj grijeh,željeti zlo.Nema potrebe da se vraćaš u povijest i na nedjela,zaviri u svoje srce.Vidiš,nazvao si me osobom,to je lijepo od tebe,ipak nisam zvijer.Neka ti Bog oprosti,ja ti opraštam i želim samo dobro. A Sulejman me ne zanima,ja se osvrćem jedino na povijesne činjenice,niti me Turci zanimaju ni osmanlije i njihovi apetiti za širenjem carstva.Budi u miru.Toliko. Niti sam ja ista osoba koja mora nešto više komentirati,čovjek se uči dok je živ pa tako i ja.

 2. baron stojko  6. novembra 2012.

  @Marta…evo nekih tvojih recenica ovde, citiram:
  …Ljudi kao ti mi se gade. Ti si opasan tip i kroz rat i sada. Ti si imao državu,dobili ste Srem na poklon od Tita….upuceno Nebojsi…

  …Ej Makedonac,ko je rekao da ja mrzim? lako je tebi biti sudac u mirnom okruženju, i onda i sada. Imali ste sreće jer vas nije dohvatilo. Ne mrze svi i ne pričaj gluposti. Di si ti bio kad je krv frcala, jesi nekomu pomogao, nemoj sad i ti, molim te, bez uvrede, ne znam makedonski,valjda sam shvatila smisao.
  Sad nek se javi još i neki Slovenac, pa da pametuje ….

  ….@Vojsije,ako postoji i jedan dobar među njima (SRBIMA) ste Vi ,slažem se s Vama….I TD I TD…

  …PRVO VAS NIVO OBRAZOVANJA, POZNAVANJA ISTORIJE (tu pre svega mislim da nepoznavanje cetnickog pokreta u 2. sv ratu, IZVRTANJE CINJENICA, ODNOS PREMA DRUGIM NARODIMA…(EJ SLOVENAC, EJ MAKEDONAC, EJ MUSLIMAN A O SRBIMA DA NE GOVORIMO)…I NA KRAJU ODNOS PREMA VERI I BOGU…me je iziritiorao da se uopste upustim u nevidjeno glupu raspravu o Sulejmanu-pripadniku Turske bolesne teznje da se prosire na balkan…i toj Jurisicu, sta god da je , koji je bio pripadnik takodje bolesne habsburske ambicije da se prosire na Balkan…dakle i jedan i drugi su bili PROTIVNICI I VASEG I MOG NARODA…btw…sta mislite zbog cega se Srpska krajina zove Krajina, odn. zasto se zvala Vojna Krajina…po borbama sa kim?…na kraju, recite mi kada i gde je to „krv frcala u Sremu?…osim ako ne mislite na vasu menstruaciju, pa i za to okrivljujete sve srbe, odn. cetnike, osim jednog koji je jedini medju nama pametan?…a ako nisi kriva za jasenovac, odkud znas da sam ja kriv za ne znam sta, za npr Ovcaru…i da li ti je jasna veza…da nije bilo vase NDH i Jasenovca, ne bi bilo ni Ovcare…da balije nisu klale po Bosni, da nije bilo Nasera Olica ne bi bilo ni reakcije u Srebrenici…i td…i td…to ko ce tebe da kolje i siluje, to su tvoje reci upucene meni, a ja sam ti rekao da to nije u mom mentalnom sklopu…i naravno da ti t ne zelim, ali kako ovde pricas i lupetas sve i svasta, na kraju ce neko od onih 250.000 srba koje ste bombardovali i ubijali u koloni…sto vi nazivate olujom, to mozda i da ti uradi…ni to nije bio zlocin po tebi…NA KRAJU, HAJDE MOLIM TE RECI MI KADA SU SRBI U CITAVOJ ISTORIJI, NAPALI NEKI DRUGI NAROD, UZELI MU TERITORIJU I ETNICKI JE OCISTILI, ZAUZELI JE I PROGLASILI SVOJOM TERITORIJOM…i kada je to Tito dao srbima srem???…kada je Vojvodina def. usla u sastav Kraljevine posle raspada Austrougarske monarhije novembra 1918….
  ZAKLJUCAK:….ovde si ti jedina koja siri mrznju, a zakljanjas se iza primitivnog i povrsnog odnosa prema veri i Bogu…mislis da je dovoljno da znas da se prekrstis i „oce nas“…i da ti je sve oprosteno…ja sam miran i u srcu i u glavi…ali ti ovde visis i istresas svoje neznanje, primitivizam i upravo mrznju. Ovo je moje poslednje obracanje tebi, a mislim da tvoj nivo inteligencije, kulture, obrazovanja i svesti, ne zasluzuje da sa tobom ramenim ni jednu jedinu rec. ne zelim ti ni zlo, ni dobro, kao sto sam vec rekao, nemam nikakve emocije prema crvima.

 3. Vojsije  6. novembra 2012.

  Barone , ne bih da se mesam u prepisku ali cuveni veliki srpski Stojko se pise velikim slovom a kod vas je uvek mali .

 4. Marta  6. novembra 2012.

  Barone ,nećemo komunicirati niti išta pisati,a o Srijemu,čudim se da ne znaš,pitaj Šešelja. Šta je taj radio,nemaš pojma. Ali to nije zločin.Očito me nisi shvatio,ne širim mržnju samo žalim.I žalim što sam ostavila i jedan komentar ovdje,sve se izvrće,a pod utjecajem srdžbe i dodaje. Toliko i bez brige,neću se pojavljivati ovdje,ne želim.Misli što hoćeš.Krivo si me procijenio,očito je grijeh biti domoljub,onda nemoj ni ti biti domoljub.Nekako sam vjerovala da nećeš tako reagirati.Rekoh da moram raditi na svom temperamentu,tko prizna pola mu se prašta,samo nisi ti jedini koji je vrijeđao,vadiš komentare,tvoj loš komentar je obrisan,Bogu hvala,neka je sad sva krivica na meni. Ako nisi dobro shvatio,meni je žao svake žrtve,i hrvatske i srpske,to sam već ponovila,nisam nečovjek.Postavljaš mi neka pitanja kao da sam ja vodila rat,ako ti je lakše istresi se na meni.Dragi Baron,krv je frcala u Sremu ali tako da se ne zna. Po kućama,misliš da nije bilo zastrašivanja,proganjanja,prisile…E moj barone,ja sam vjerojatno mlađa od tebe,nije ti dobro da tako mrziš,razbolit ćeš se.I nisam te za ništa okrivila,moje komentar je bio posljedica tvog ružnog komentara,eto oprosti,ali ti si prvi ispalio loš komentar.Ja sam mislila da se ovdje razgovara ali ovo je tema za svađanje,nisam svađalica,samo volim svoje kao i ti.Nije li to normalno i ljudski? Možemo li normalno završiti sada?

 5. baron stojko  8. novembra 2012.

  http://www.youtube.com/watch?v=l_tVZv_3ZYM

 6. baron stojko  8. novembra 2012.

  http://www.youtube.com/watch?v=koi_HJrZWPw

  …domoljubi…

 7. Marta  8. novembra 2012.

  Nije grijeh biti domoljub,svatko voli svoju zemlju,grijeh je mrziti. Nacionalni ponos nije grijeh.I Isus je volio svoju zemlju.Nije grijeh voljeti zemlju po kojoj hodaš!Svoju krv,svoje korijene.Reci zašto je to grijeh????
  Sva hvala Kristu,ne Njemačkoj ili bio kome,hvala Djevici Mariji i njenom zagovoru i krunicama oko vrata.I molitvama. I nema smisla prepucavati se,voli svoju zemlju i budi najveći domoljub,ponosi se njome i svojim korijenima,ponosi se pravoslavljem ali poštivaj tuđe i ne mrzi.To bi ti trebalo biti jedino važno,ne mrziti kad si već stavio Bože Pravde,valjda vjeruješ u Boga,nadam se da vjeruješ i u Njegovo milosrđe za svoje ljude.Bog Pravde sigurno nije mrzitelj čovjeka,grešnika,nego puno ljubavi milosrđa i dobrote. Voli svoju zemlju al daj i meni moje pravo da i ja volim svoju. To bi bilo pravedno. Jedino mržnja želi uzvratiti i izbrisati sa lica zemlje. “ Samo je u Bogu mir dušo moja,samo je u Njemu spasenje. „Svi će doći pred lice Pravde,ne treba se uznemiravati,pravedan Sudac za svakoga. Od tebe se jedino traži da ljubiš svoje neprijatelje i da opraštaš i da nastojiš Božjim pogledom živjeti u odnosu na bližnje,sebe i Boga.Ako nisi vjernik,teško ćeš shvatiti. Nadam se da ćeš naći Boga kojeg tražiš.Mir i opraštanje.

  http://www.youtube.com/watch?v=I_SC8_SGHv0

 8. Marta  8. novembra 2012.

  Ispavak…milosrđe za SVE ljude (a ne svoje,omaklo se)

 9. Marta  8. novembra 2012.

  Mislim da je ovo najvažnije iz Bože Pravde,nekako bi bilo lijepo da to izmoliš za sebe:
  „Nek na srpsko vedro čelo
  tvog ne padne gneva grom“

  Samo sam te nadopunila ,barone. Dali zaista tako misliš? Pitanje koje ostavljam tebi i tvome srcu.

 10. Milan  9. novembra 2012.

  Našao sam se u čudu čitajući vaše komentare vezane za Nikolu Jurišića.Iznenađen sam o nepoznavanju istorije ,koju su napisali akademici i istoričari.Ovde se sve svodi ko je bio junak ,i koje je vere i veroispovesti bio.Svojatanje da li je bio Srbin iliHrvat ne treba da dovodi do svađa i polemike .Ako je dokazano da je bio Srbin onda neka ostane tako ili obrnuto.Ružno je čitati uvredljive komentare

 11. Marta  10. novembra 2012.

  Da,ružno je.Ne znam jeste li se našli u čudu zbog mene?Trebali ste pročitati dok redakcija nije obrisala komentare dotičnog koji me svakako prostački nazivao jer sam Hrvatica.Vjerojatno niste ni vidjeli jer da ste vidjeli onda bi napisali dok su komentari stajali.Ne smatram da sam napisala išta ružno,čini se da bi baš svima pasalo da stojim mirno i da me se pljuje i nazivam ustaškom kučkom uz pridjeva spolnog općenja.Vi biste baš bili mirni.Ima jedna izreka,“lako je biti general poslije bitke“,onda su znate svi pametni a posebno ako se komentar ne odnosi na njih,tada ne boli zar ne?Za mene je Jurišić bio Hrvat.I ima dokumentirano,a drugo su želje koje nisu povijesno utemeljene.No znate šta,briga me bilo čije mišljenje,tako i vaše,jer jednostavno želim otići sa portala,ne želim se zamarati ničim,stoga ako mi netko nešto ima i spočitati i suditi kad je sve prošlo neka sudi,naći će se sad mnogo sudaca. Moji komentari nisu važni,nemam živaca ni snage mak na konac,samo me pustite da ODEM,MOLIM VAS. Ja sam sa portalom zaključila i odlučila. Moji komentari nisu uvredljivi,ja sam bila vrlo ljubazna,ali ja mislim da svakom čovjeku dođe trenutak kada više ne može slušati od drugoga da je nedo…..ustaška kučka,vatikanska (proziva me se i zbog katoličke vjere) kučka. Molim vas ne komentirajte mene ako niste pročitali sve što je pisalo.Namjerno sam ovo napisala jer sad je lako biti general poslije bitke,kada je obrisano ono što je trebalo ostati pa da se vidi tko je bio kakav. Najlakše je baciti svu krivnju na mene.“Kasno Marko na Kosovo stiže“ Milane,obrisani su komentari četničkog raspoloženja. A sada možda obrišu i ovaj moj. To je nepravda.
  A da jako malo dobrih Srba ima,to sam se uvjerila. Gdje ste bili Milane kada se mene napadalo,bitno je da su se komentari obrisali,sad mi je žao da su obrisani. JA nisam kriva za ništa osim što sam katolkinja Hrvatica,i Mađarica i što u sebi nosim još i albanske krvi (katoličke).Za to sam kriva jedino.Dovoljno da me se mrzi.
  Ružno je čitati uvredljive komentare a još je ružnije kada se u njima proklinje i želi da me se siluje.Kako je meni? Kao da ja nisam prošla svoju Golgotu,samo su Srbi prošli. Dosadilo mi je povlađivati i biti mirotvorac,jednostavno nema nade,ne vjerujem u to. Spominje se moja menstrualna krv,taj je komentar ostao,to može ostati! I još mi se spočitavati za Srijem,onaj koji to nije prošao,nema pojma,neka živi u svojoj bajci. Ružno je čitati komentare i još ružnije sve ispočetka proživljavati i sad kada je rat iza nas neki ne žele mir nego rat pa čak i ovako virtualno.Zamislite što bi to bilo onda licem u lice.
  Molim Vas,želim otići i nikada se više ne vratiti ovamo na portal,komentirajte ali nemojte mene dirati.Svatko ima slobodu da misli kako želi. A od toga nema kruha ni mira a ni smisla ne vidim u bilo kakvom komentiranju osim u onom gdje od liječnika traže pomoć.Bilo bi puno više mira kada bi stajao samo tekst bez komentiranja. Bila sam naivna upuštajući se u komentiranje. Redakcija može obrisati sve moje komentare ovdje,slobodno,tako će se komentirati tekst a ne ja. (Jurišić je hrvatsko prezime ,mislite kako hoćete,ta živim sa njima)

 12. ibra  27. novembra 2012.

  za 100 godina i gotovina će biti srbin

 13. edi  28. novembra 2012.

  baron stojko fakat si bolestan od nacionalizma

 14. Pero  28. novembra 2012.

  ‘oni koji nemaju ništa svog kroz istoriju, prisvajaju tudje’

 15. ujko  29. novembra 2012.

  kad srbin nemore puškom onda izvrće povjest u svoju korist. nema lipše stvari nego srbina natamburat.
  Marta pusti budale na miru neka okrću i privrću i neka se tješe jer mi smo ti koji su pobjednici i pobjede pripadaju nama Hrvatima.
  Za Dom Spremni

 16. Jovo  29. novembra 2012.

  Nikola Jurišić je besumnje jedan od najvećih hrvatskih historijskih junaka. Ali opet je onih srpskih „naučnika“ koji pored svih činjenica prisvajaju tuđe i tako potvrđuju vekovni srpski kompleks manje vrednosti. Dokada ćemo svojatati tuđe umesto da se usredssrdimo na svoje – pa makar skromno ali naše.

 17. novosadjanka  2. decembra 2012.

  sta hrvati traze uopste na srpskom portalu?? da li ih uopste neko pita za njihovo misljenje? imaju oni dosta djubreta pred svojim vratima, pa neka tamo prvo pociste, a onda gledaju u tudje!!

 18. Marta  2. decembra 2012.

  Draga gospođo,može Vas biti sramota.Ja imam rodbine koja živi tamo kodVas,baš tamo u Vojvodini,u Bačkoj,a ovdje ima Srba koji žive kod nas.A imam i svoje hrvatske korijene iz Srijema,što ne smijem doći ovamo?Da ( Srbe) potjeramo sa svih portala? Otiđite na bitno net katolički portal koliko Srba tamo dođe,i sve je normalno,naravno nađe se neki kojeg treba i obrisati,koji dođe ratovati i klati i slično.Lijepo očistite đubre koje ste skupili na srcu,otiđe na jednu dobru ispovijed.Obratite se redakciji Bašte Balkana koja je rekla da su ovdje svi dobrodošli,eto Vas treba pitati za dozvolu.Trebam li Vas pitati z a dozvolu kad budem dolazila rodbini?Sram Vas bilo.I nisu svi Hrvati koji imaju oprečno mišljenje Vašemu,ima tu i Srba različitih mišljenja. Bog Vas blagoslovio ljubavlju i skinuo Vam tu beskrajnu mržnju sa srca. Pozdrav od sremice.

 19. Marta  2. decembra 2012.

  Pogriješila sam,htjela sam reći, da nisu svi Srbi istoga mišljenja a stavila sam Hrvati.Ima Srba koji ne misle kao Vi.

 20. Marta  2. decembra 2012.

  Da vidite da ne lažem,evo Vam primjer čovjeka vjernika iz Srbije na portalu u facebook komentaru.Ovdje je jedan čovjek,ali znaju zaredati teme gdje ih ima desetak i više i to iz Rume,Subotice itd. Svi su dobrodošli i kulturni ljudi.Ako želite dođite i Vi pa se učite iz njihova primjera.

  http://www.bitno.net/vjera/s-vjerom-gledati-u-buducnost/#comment-13794

 21. Markan  9. decembra 2012.

  Cijeli je svijet u današnje vrijeme postao malo selo. Nitko nikoga ne treba tjerati s ovog ili onog portala. Još uvijek ima puno zajedničkog između Hrvata i Srba, počevši od jezika koji razumiju i jedni i drugi.

  Ne treba vatru potpaljivati nego pomalo gasiti. Nikola Jurišić je jedan od najvećih junaka u hrvatskoj povijesti.
  Mogu ga i drugi svojatati, Mađari, Srbi, Austrijanci, ali činjenica je da je rođen u Hrvatskoj, da je imao najveće ovlasti u Hrvatskoj i da nikada nije djelovao u Srbiji. Na stotine mjesta se deklarirao kao Hrvat. A tada je, kao što se znade Vojvodina i zapadni Srijem sa Zemunom bio pod Austro-Ugarskom, znači Dvojnom monarhijom / Carevinom u kojoj je Hrvatska bila kraljevina.
  Sve treba staviti u kontekst a ne siriti mržnju, od megalomanije nije nikada nijedna država bila sretna pa tako ne može biti ni Srbija.

 22. Vojsije  9. decembra 2012.

  …another hero – another mindless crime…

 23. Pingback: Никола Јуришић – Човек који је победио Сулејмана Величанственог! – СР

 24. nedo  25. februara 2014.

  I ja sam rodjen i odrasto u Hrvatskoj pa nisam hrvat! Tesla je rodjen u Austrougarskoj na teritoriji danasnje Hrvatske a izjasnio se da je srbin! Rudjer Boskovic se izjasnjavao kao srbin sto i jeste posto je rodjen u Popovom Polju u srpskoj familiji! Jurisic je takodjer srbin a sluzio je Austrougarskoj monarhihi kao i svi srbi sa prostora danasnje Hrvatske! A da vi ste popalili 2 800 000 knjiga devedesetih godina tako da ne mozete ni znati istinu. Ja bi bar zavirio u austrijsku arhivu, kojoj vi verujete! Jako bi se razocarali da malo pronjuskate po toj arhivi jer bi vas bolna istina ubila! Znate li koliko medju vama „hrvatima“ ima pokatolicenih srba? Samo tokom drugog svetskog rata je pokatoliceno 250 000 srba! A za vladavine Marije Terezije, Franje Josifa…

 25. Martina  26. februara 2014.

  Srbin i Hrvat se pišu velikim slovom. Mislim da to uče u obje države. Ispada da su prvi ljudi i Adam i Eva bili Srbi 🙂 Pročitajte komentar od Markana. Da se čovjek nasmije od zadnjeg komentara, al neka vam bude, Jurišić pravo hrvatsko prezime. U ovom komentaru zadnjem sama mržnja vrišti, tako Vam bog pomogao.Pozdrav od katolkinje, roditelja Hrvata i Mađara, a tko zna možda su i oni bili Srbi. Bolje vam je da se pomolite Bogu nego da pišete ovako uvredljive komentare.

 26. Niikola  27. februara 2014.

  ko o cemu Martina palamudi o vjeri i nacionalnosti…idi skuvaj neki rucak bona, ko ti date tastaturu ruke mu opale…

 27. Martina  27. februara 2014.

  Nikola, Bog te blagoslovio i uklonio ti proklinjanje iz usta, di si to naučio? Proklinješ osobu koja nema veze sa tobom ni krivu ni dužnu. Bilo je ovdje Nikola, i Nikola, ni prvi ni zadnji, tvrd ste vi orah bez napretka.To što ti nemaš želudac za drugačije mišljenje tvoj problem. Očito si u rangu sa komentatorom kojeg braniš, ja to zovem zatupljenim sirovinama bez obzira na nacionalnost.Iz srednjeg vijeka. Bog ti pomogao Nikolice. Moj ručak je skuhan, a ti vjerojatno spremaš jezikovu juhu za raspravu dalje. Mogu ti pronaći malo o blagoslivljanju i proklinjanju, pazi da ti se ne vratim kao bumerang, jer ja se štitim u Kristu, a tko ima zaštitu njemu se vlastite riječi vraćaju, ali ne želim ti ja zlo, nego neka te Bog blagoslovi i čuva od tebe sama, stavio ti stražu anđela na usta.
  p.s. Znaš što tvoj komentar odaje, ajmo analitički. Prvo, pristran si komentatoru imenom „nedo“, bez argumenata.Subjektivan si.Komentari su postavljeni u smislu debate, tvoj ne prolazi jer je emotivno nabijen mržnjom od koje valjda živiš i nedo Bog tako i umreš.Kao ja pišem o nacionalnosti, ta pogledaj što tvoj drugar piše. Ja sam ironično napisala pa što? Odmah se vrijeđamo ali kada je u pitanju vrijeđanje tuđega ajmoo. Tvoja hrana. Ima jedna poslovica koja vrijedi „ONO SI ŠTO JEDEŠ.“ E pa hranu koju jedeš to ispoljavaš i na van jer ne možeš provariti mržnju. Tako si puno rekao u tako kratkoj rečenici. Zamisli se što si ti to poželio nekome u svom komentaru i koliko taj komentar vrijedi pred Bogom. Blagoslov ili prokletstvo, to mogu biti tvoje riječi. Kad si takav preko računala kakav si tek u stvarnosti. Proklinjanje je riječnik sotone. I ono se često obistini ali pazi ja sam u zaštiti, čuvaj se sam vlastitih riječi da te ne opale.Da ti se ono što želiš drugome ne vrati. Čovjek koji proklinje drugoga taj ne pripada ni jednoj vjeri, a za nacionalnost me baš briga, misliš da ću o tebi razmišljati cio dan. Iako nije teško pogoditi.Zato jer si se sam odao sa svojom mržnjom, a čast izuzecima, njih je malo i njohovo je Kraljevstvo Nebesko.

 28. Martina  27. februara 2014.

  ispravak, „pazi da ti se ne vrate tvoje riječi kao bumerang, ja sam u molitvi i u zaštiti, to sam htjela napisati ali je ispalo malo drugačije.Ti da si u molitvi tako što ne bi ni pomislio. Bog ti blagososlovio um, jezik i tvoje ruke koje tipkaju i onoga koji ti je kupio računalo.

 29. Omer pasa  11. oktobra 2014.

  Zanima me sta ove H(K)(u)rvatine kazu za onog ustaskog lazova Ante Starcevica,koji je srpskog Cara Dusana nazvao “Hrvatom“ ??

 30. Martina  11. oktobra 2014.

  To kako si mene nazvao govori samo o tebi i vjeri koju ti imaš. Imaš li možda majku ili ženu ili sestru pa da se njima tako netko obrati.
  Baš si omer paša…pa da si barem Srbin ali nisi….
  Srbin se nikada ne bi nazvao omer pašom.
  I mene isto tako zanima ideš li u rat u Siriju?

  Tebi ništa ne kažem i ne zanima me, briga me za Turke i i sulejmane…a i za ovu temu.
  Došao si potpaliti vatru malo. Bogu hvala i Sulejman je završio kako na TV tako i u stvarnosti.

  Možete se puno moliti Bogu za njegovu dušu, tko zna gdje li je, možda sa Hitlerom gore?

 31. Crimson  1. septembra 2015.

  Srbi žele pokupiti za sebe sve uspješne vojskovođe protiv turaka te uspješne poturice/janjičare, stvarajući lažne dokumente ili jednostavno laži ili preokreču činjenice na njihovu perspektivu bez obzira koliko luda bila i očekuju si da im svi vjeruju. A kad sve to nemogu napraviti onda te druge narode pretvaraju u Srbe, vi ste srbi, ali s drugim imenom, tako ukrada cijelu tuđu povijest i hvale se da je njihova.

 32. nepokoreni  6. januara 2016.

  ЈОВО ИЗРОДЕ ТИ НЕ ЗНАШ НИШТА О ИСТРИЈИ АКО ВОЛИШ ЛИЗАТИ ГУЗИЦУ ХРВАТИМА ЛИЖИ СЛОБОДНО ТИ НЕ ЗНАШ ЂЕ ЈЕ СЕЊ И КО СУ БИЛИ СЕЊСКИ УСКОЦИ А ОД ХРВАТА МЕ НИШТА НЕ МОЖЕ ИЗНЕНАДИТИ ПРИСВОЈИЛИ СУ ОНИ ЋИРИЛИЦУ И ГЛАГОЉИЦУ СПОМИЊУ ДА СУ ТО ХРВАТСКА СТАРА ПИСМА СА БРАЧА НИКОЛУ ТЕСЛУ РУЂЕРА БОШКОВИЋА КРАЉА ТВРТКА КОТРОМАНИЋА ШУБИЋЕ СУ ПРИСВОЈИЛИ ВЛАСТЕЛУ ХЕРЦЕГОВАЧКУ КОСАЧЕ ОТИМАЈУ ЦРКВЕ СТАРЕ А КОЈЕ НИСУ СПОМИЊУ ДА СУ РАЂЕНИ НА РУШЕВИНАМА КАТОЛИЧКИМ А КАД СПОМИЊЕТЕ ВОЈВОДИНУ ЗАБОРАВИЛИ СТЕ СПОМИНИТИ КОЈЕ ГОДИНЕ ОСНОВАТО СРБСКО ВОЈВОДСТВО 1848 У КОЈЕ СУ УШЛИ СРЕМ БАНАТ БАЧКА И БАРАЊА КАТОЛИЦИ МОГУ САД ДА ПИШУ ШТА ОЋЕ МИ СМО ИЗГУБИЛИ ВОЉОМ МИЛОШЕВИЋА

 33. Sale  14. novembra 2016.

  Ko je to provalio da su Turci pobedili u Kosovskom boju?….Kad ste culi da se pobednik povlaci,kao sto su se turci povukli sa Kosova i Metohije,pa tek nekoliko godina dosli sa vecom vojskom nazad i zauzeli Srbiju i Balkan….

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.