Kultura

Umetnosti, opsta kultura, civilizacija

Jagoda Savić: Zverinje

Jagoda Savić: Zverinje

Sneg je danima padao podno planine. S brda gledajući u kotlinu, belasali su se kupovi beli ponegde. Sipljivo, otužan padao mu je na kosu i brkove.