Kultura

Umetnosti, opsta kultura, civilizacija

Pola Hokins: Džoš

Pola Hokins: Džoš

Nešto me je probudilo. Išao sam do toaleta i primetio da su vrata mamine i tatine sobe otvorena, a kada sam pogledao u sobu, video sam da mama nije u postelji.

1 2 3 14