Redakcija Bloga

* * *

Složenost i raznovrsnost različitih kultura je zapanjuća.

Može li se iz drugih kultura nešto naučiti, može li i treba li jedna kultura da obogaćuje drugu, gubimo li gubeći svoju tradicionalnu kulturu, sve su to pitanja kojim ćemo se baviti.

Tu su zatim različite umetnosti, maniri, proporcije, sklad i lepota.

Umetnost u službi čoveka, elite ili svrha sama po sebi? Umetnost kao zabava ili kao duhovna kategorija? Umetnost i kultura kao mera inteligencije ili dekadencije? Kome je namenjena kakva vrsta umetnosti i kulture?

Pitanja su mnoga. Odgovori su delom i mera naše kulture.