Redakcija Bloga

* * *

Svakodnevni život čovekov postaje sve više i više uslovljen naukom i njenim dostignućima. Smeli bi reći i da nauka postaje novi upravitelj sveta, kroz tehnološke igračke koje nam daje, kroz infrastrukturna i saobraćajna sredstva koja kreira, kroz lekove i medicinsku opremu kojom nas leči kao i putem proizvodnje hrane, odeće i energije kojima nas snabdeva.

Nauka nas ujedno i oduševljava, motiviše i zanosi. Ona probija naše granice neznanja, čineći ga sve većim. Što više znamo, uvidjamo da nam je i neznanje veće.

Ona nas oslobadja nekih stega, olakašava život ali i tereti i usmerava. Ko neće sa naukom u korak, ona će biti protiv njega. Nauka ima i svoju suprotnost – pseudonauku. Vrlo lako, nauka postaje lako tlo špekulacija, krivih hipoteza, iskrivljenih tumačenja i ogorčeno polje suprostavljenih stavova.

Koje su njene granice, od čega je počela i ka čemu ide, pokušaće kroz neke zanimljive naučne tekstove da nam prezentuju naši autori.

. . .