Redakcija Bloga

* * *

Natural. Life. Style. Blog.

 

Život je uvek nešto više od naše uske percepcije. I uvek je veći od svih naših nastojanja da ga opišemo ili osmislimo.

Šta je to sve što utiče na naše svakodnevno bitisanje, da li je to dnevna rutina post industrijskog društva, obaveze prema poslu, porodici i postavljenim ciljevima? Koliko na nas utiču naše i tudje vrednosti, koliko trpimo pritisak društva i mode, prepoznajemo li neke fenomene ili samo nekritički preuzimamo vrednosti i stavove iz medija i udžbenika.

Znamo li šta jedemo i koliko to utiče na nas, emotivno i duhovno?

Kakav životni stil vodimo, da li smo zadovoljni sa njim?

Kako i zašto usvajamo odredjene sisteme vrednosti, koliko to radimo mehanički a koliko svesno?

Da li nam civilizacija odredjuje način života ili ga mi pak sami stvaramo?

Putujemo li radi putovanja ili radi nas samih, možemo li naučiti nešto od novih predela i ljudi ili samo steći predrasude?

Živimo li mi zapravo naše živote ili sam život živi kroz nas?

. . .