UPRKOS

Majka Tereza i njena pesma Uprkos su esencijalna filosofija hrišćanina i hrišćanskog života

 

Majka Tereza je katolička svetiteljka koju su zapadni liberalni mediji neosnovano optuživali za sve i svašta. Uprskos tome ona je nastavila svoju humanu misiju koju je preko 40 godina obavljala u nemogućim uslovima siromašne i bolesne Indije.

Uprkos svih prepreka, kao prava hrišćanka ona je znala šta je vredno i potrebno uraditi mimo licemerja i mržnje ljubomornog sveta i neznabožaca. Njena pesma Uprkos koju je napisala i koju prenosimo je esencija hrišćanskog života.

Ovaj post posvećujemo svakoj verujućoj ženi muškarcu sa naših prostora koji su radili uprkos svih prepreka i teškoća, ispunjavajući svoju misiju. 

.

Uprkos

Ljudi su nerazumni, nelogični i orijentirani sami na sebe,

voli ih uprkos toga.

Ako činiš nešto dobro, u tvojoj podsvesti će biti egoistični motivi,

uprkos tome čini dobro.

Ako si uspešan imaćeš lažne prijetelje i prave neprijatelje,

uprkos tome budi uspešan.

Dobro koje ti činiš, sutra će već biti zaboravljeno,

uprkos tome čini dobro.

Iskrenost i otvorenost čine te ranjivim,

uprkos tome budi iskren i otvoren.

Ono što gradiš godinama u toku svoga rada, može biti uništeno preko noći,

gradi uprkos tome.

Tvoja pomoć je zaista potrebna, ali ljudi će te možda napasti, kad im pomogneš,

pomozi im uprkos tome.

Daj svetu sve od sebe, a oni će ti izbiti zube,

uprkos tome daj svetu sve od sebe.

Vidiš, kad se sve sabere, sve je to samo između tebe i Boga;

uprkos svega, nikad nije ni bilo između tebe i njih.

Majka Tereza

 

majka-tereza-crno-bela slika sa brojanicama

Majka Tereza, rođena kao Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, (Skoplje, 27. 8. 1910. — Calcutta, 5. 9. 1997.), pravim imenom Agnesa Gongea Boiagiu, je bila časna sestra, rođena je u Skoplju u albanskoj katoličkoj porodici, koja je osnovala red Misionarke milosrđa i dobila Nobelovu nagradu za mir 1979. za svoj humanitarni rad.

Majka Tereza je zbrinjavala siromašne, bolesne, siročiće i umiruće Kalkute u Indiji.

Preko 45 godina služila je siromašnima, bolesnima, siročadi i umirućima.

Red Misionarke ljubavi od početne male zajednice s vremenom su prerasle u zajednicu koja broji 5000 redovnica u oko 600 misija, škola i skloništa u 120 država sveta.

Papa Ivan Pavle II. proglasio je Majku Terezu blaženom 19. 10. 2003. godine.