Novica Djurić

 

Stvoren je novi crnogorski jezik i standardizovani crnogorski rečnik sa 32 slova

 


Novi crnogorski jezik i pravopis, koji je juče predstavljen, imaće dva nova slova – meko „š” i meko „ž” i zasnivaće se na principu „piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano”

.

Novi Crnogorski jezik pravopis i azbuka sa 32 slova

Podgorica, 10. jula – Novi crnogorski pravopis, koji je juče predstavljen, imaće 32 slova i zasnivaće se na principu „piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano”. Dosadašnji pravopis je imao 30 slova, a dva nova su umekšano „š” i umekšano „ž”. Za sada u latiničnoj varijanti slova će se pisati sa crticom iznad. Pravopis, koji je juče potpisao ministar prosvete i nauke Sreten Škuletić, uradila je tročlana ekspertska grupa, koju su činili profesori Milenko Perović, Ljudmila Vasiljeva i Josip Silić. Gramatika i školski pravopis još nisu urađeni.

Ministar prosvete i nauke prof. dr Sreten Škuletić i predsednik Ekspertske komisije za pripremu „prijedloga” pravopisa, gramatike i rečnika crnogorskog jezika prof. dr Milenko Perović juče su na konferenciji za novinare u Podgorici promovisali „Pravopis crnogorskog jezika s pravopisnim rječnikom”.

„Ustavom Crne Gore definisano je da je crnogorski jezik službeni jezik, što od države Crne Gore zahteva stvaranje preduslova za njegovu standardizaciju“, rekao je Škuletić naglasivši da je zbog tako složenog pitanja i vlada formirala Savet na izradi pravopisa, gramatike i crnogorskog rečnika.

On je rekao da je to telo imalo istorijski zadatak da „državi Crnoj Gori donese prvi standardizovani crnogorski jezik”, ali da u tome do kraja nisu uspeli, pa je zbog toga formiran tročlani ekspertski tim koji je ponudio rešenje „Pravopisa crnogorskog jezika s pravopisnim rečnikom” i „ja sam doneo rešenje kojim se ovaj dokument proglašava kao važeći“.

Profesor dr Milenko Perović novinarima je rekao da „nije dobro suditi nečemu što se dobro ne poznaje, jer je poznato da je mnogo zainteresovanih amatera kojih je prepuna Crna Gora pa smo stoga za sve i svima pripremili odgovarajuće informacije čime će se jedan deo zle krvi oko standardizacije crnogorskog jezika smanjiti“.

Nakon podužeg, više političkog nego lingvističkog slova, profesor Perović je rekao da zahvaljuje Bogu što postoji crnogorska država, što ima Crnogoraca i što postoji crnogorski jezik.

Crnogorski jezik je jedan logični sistem. Moj posao je bio da verifikujem logiku sistema koji se zove crnogorski jezik na kojem ja pišem 30 godina, i u svojih 13 objavljenih knjiga retroaktivno ne moram promeniti nijedno slovo“, rekao je Perović. „Tim jezikom sam pisao u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i svuda su me dobro razumeli. Normalni i razumni srpski lingvisti nemaju ništa protiv crnogorskog jezika.“

Jezici kojima se po popisu iz 2003. godine govori u Crnoj Gori su: srpski 401.382 građanina, crnogorski 144.838, albanski 49.456, bošnjački 29.380, hrvatski 3.076, romski 2.857 građana.

. . .

Tekst preuzet iz dnevnih novina Politika