Josip Bošnjaković

 

Intervju za posao – Kako se pripremiti za razgovor za posao kod poslodavca

 

Intervju za posao - Priprema i razgovor za posao kod poslodavca

Čeka vas intervju za posao. Pozvani ste na razgovor sa poslodavcem. Treba se pripremiti za razgovor sa firmom u koju konkurišete. Pitate se kako dobiti posao, na koji način se nametnuti za zaposlenje.

Pravilna i opsežna priprema, uz dobar CV, će Vam u mnogo čemu olakšati intervju za dobijanje posla. Ovo je iz razloga što ćete pripremljeniji biti u poziciji da na sama pitanja poslodavca odgovarata sa više samouverenosti.

Da biste se što bolje pripremili za intervju za posao, treba uraditi neke pripreme pre samog razgovora sa poslodavcem. To su sledeće aktivnosti:

Istraživanje kompanije poslodavca

Absorbovanje što više informacija o samoj kompaniji je od vitalne važnosti za početak. Kao osnova pronađite odgovore na sledeća pitanja:

 • Šta su ciljevi same kompanije ?
 • Koliko je zaposlenih u samoj kompaniji ?
 • Gde je situirana sama kompanije i gde radi poslovanje (na lokalnom, ali i globalnom nivou) ?
 • Gde je glavna filijala, i koliko drugih kancelarija, odseka, prodavnica imaju?
 • Šta su im glavne usluge/proizvodi?

Detaljnije informacije bi sadržale:

 • Kada je kompanija osnovana? Ko je osnivač ?
 • Ko su glavni konkurenti kompanije ? Kako se ova konkretna kompanija razlikuje u odnosu na konkurenciju ?
 • Koje su glavne pretnje ?
 • Da li se kompanija razvija i raste ? Ako da koji su glavni ciljevi i prioriteti u vezi sa razvijanjem?
 • Kako organizacija stoji na finansijskom planu ?

Opis posla na koji konkurišete – job description:

 • Šta podrazumeva posao za koji konkurišete – generalni opis
 • Postoje li specifični zahtevi u opisu posla kod poslodavca?
 • Šta se može očekivati od vas na toj vrsti posla?
 • Kakve osobe i tip ličnosti se očekuju za ponudjeni posao i poziciju?

Podaci na koje trebate da obratite pažnju su najviše u samom opisu posla. Ovo je najviše iz razloga kako nebiste došli u situaciju da Vam na samom intervjuu za posao bude postavljeno pitanje iz konteksta opisa posla a Vi budete nespremni.

Takodje, ako posao zahteva dinamičnu i komunikativnu osobu, vi ne bi smeli kada vodite intervju za posao da se u razgovoru predstavite kao melahnolična i ćutljiva osoba. Procenite i kako treba da budete obučeni i šta su očekivanja poslodavca po pitanju vašeg izgleda, manira i ponašanja.

. . .