Zlatko Šćepanović


Kalendar Maja i smak sveta. Majanski kalendar najavljuje Apokalipsu. Ko je to otkrio i kako. Zašto se svet završava 21.12.2012.

Proročanstvo Maja o kraju sveta: Smak sveta i Apokalipsa nam je pred vratima!

.

21.12.2012 je smak sveta i Apokalipsa. Proročanstvo Maja o kraju sveta

21 decembra 2012 po Majanskom kalendaru nastupa kraj vremena i smak sveta! Sudnji dan! Apokalipsa!

To navodno tvrde spisi i proročanstvo Maja, naroda koji je nestao, barem po rečima New Age umetnika i samoproklamovanog proroka José Argüelles-a. Po rečima ozbiljnih naučnika, to je pogrešna interpretacija onoga što su Maje zaista mislile i pisale i nema veze sa stvarnošću. Ali samoproklamovani prorok Arguelles je napisao knjigu „Faktor Maja – Staza iza tehnologije“ gde je izneo tu tvrdnju da tog datuma nastupa smak sveta i apokalipsa, kraj poznatog sveta, priča koja je postala globalna predrasuda i savremeni lažni mit.

Ne treba da vam navodimo da Hose Argueljes nema nikakva znanja o nauci, kosmologiji ili jeziku Maja. On je umetnik koji je dao sebi slobodu da tumači i ono što ne poznaje.

Po astronomskim proračunima Maja koji su se pokazali tačnim u mnogim matematičkim stvarima i kalkulacijama, 21 decembra 2012 godine se dešava zimski solisticij, i dešava se još niz astronomskih znamenja i astroloških zanimljivosti. Jedna od njih,  ključna za verovanje u smak sveta, je ta da se planeta zemlja poravnava sa centrom naše galaksije Mlečni put, odnosno da se po nekim tumačenjima suočavamo sa ogromnom Crnom rupom koja je središte naše galakasije, a u toj rupi obitava samo Zlo.

Susret sa njim, oči u oči, uništiće naš svet. Nastupiće smak sveta i apokalipsa.

Medjutim, ono što Hoze i njegovi vernici propuštaju da kažu je da se planeta Zemlja već decenijama nalazi u ravni sa tom Crnom rupom, jer u kosmičkim razmerama i proporcijama mi smo već odavno u toj zamišljenoj liniji.

Majanski Kalendar i proročanstvo Maja za datum 21 decembar 2012

Majanski kalendar je potpuno drugačiji od našeg i računa vreme od navodnog postanka sveta do samog kraja, kroz dugačke vremenske cikluse koji se ritmično ponavljaju. Nešto slično indijskom pojmu smene doba. I po spisima koji su kod Maja nadjeni, oni vreme ne računaju posle tog fatalnog 21 decembra 2012 godine, što je naš prorok iskoristio da zaključi kako je to dan kraja sveta.

Tom proročanstvu je u medijima i knjigama dodano niz drugih proročanstava, koja se malo ili nimalo ne poklapaju sa 2012 godinom i smislom priče, kao što su hrišćanska Apokalipsa, Nostradamusova proročanstva, Indijski koncept o smeni doba, jer sada po indijcima iz „Gvozdenog doba Kali Juge ulazimo u Zlatno doba“ (ali pre toga moramo da se iskorenimo pa da počeno iz početka), pa se tome doda i proročanstvo o zadnjem rimokatoličkom Papi (sadašnjem i navodno zadnjem), što navodno sve potvrdjuje celu priču o proročanstvu Maja i kraju sveta.

Priroda na Dar - Sve je Prirodno

Bez obzira što su Maje imale dobre astronomske proračune, kao proroci nisu uspeli da se dokažu, pa ni ovo njihovo proročanstvo ne uzimajte u obzir. Naime, oni nisu prorekli svoj kraj. Nisu ga uopšte videli a videli su navodno kraj sveta.

S druge strane, proroci koji se u medijima nadovezuju na Maje, kao Nostradamus, potpuno su druga priča. Sam Nostradamus je potpuno nejasan i neupotrebljiv, on je samo dobar povod za paganske špekulacije i maštovite teorije. Ko je čitao Nostradamusa shvatio je da su njegovi stihovi univerzalni i primenjivi za svako vreme i svaku situaciju, što će reći bezvredni. I kakve veze Nostradamus ima sa Majama?

Nikakve! Pronadjena je naime knjiga koja se pripisuje Nostradamusu koja opisuje udar kometa u Zemlju, i odmah su tu priču zapadni New Age teoretičari smaka sveta priključili teoriji kraja sveta 2012 godine kao krunski dokaz koji navodno potvrdjuje teoriju Maja proročanstvo Maja o kraju sveta.

21.12.2012 smak sveta Apokalipsa Proročanstvo Maja o kraju sveta

Ostala proročanstva koja predvidjaju smak sveta ne bih komentarisao, jer su mahom besmislice koje se besomučno i nekritički ponavljaju po sumnjivim site-ovima na internetu i senzacionalističkim časopisima. Na žalost, sada su čak i nekada ozbiljniji kablovski kanali kao History počeli da emituju emisije sa takvim praznovernim sadržajem, želeći da iskoriste potražnju za takvim informacijama od naivnog naroda. Smak sveta je potpuno komercijalizovan!

Setimo se samo proročanstava o smaku sveta za 2000 godinu i cele pompe koja je bila oko toga. Nije se desio smak sveta ali se ogroman novac vrteo oko toga. Pa velika pomračenja sunca. I opet ništa. Pa jedinstvene astrološke pojave na nebu, planete u liniji ili u obliku krsta, pa opet ništa. I pomislite samo u proteklih par stotina hiljada i miliona godina koliko puta je planeta Zemlja bila u „fatalnim astronomskim položajima“, pa opet ništa, postoji i dalje, zajedno sa bićima na njoj. Ali sa druge strane velika industrija predvidjanja, proročanstava, kvazi duhovnih pokreta i sekti, crpe novac i energiju od naivnih ljudi, koji se zanesu takvim pričama. Na žalost, neki od njih psihički i fizički stradaju, u očekivanju skorog kraja sveta.

Stalno se forsira i širi strah kod povodljivih i lakovernih. Na žalost, taj strah se sve više rasprostire i kroz nekada ozbiljne medije, jer je civilizaciju počela da hvata opšta psihoza tabloidnosti i površnosti. Ako i dalje verujete u to, možete i da blogujete na zadatu temu.

Ne dajte da vas plaše. Sve je to laž. Proročanstvo Maja o kraju sveta je laž. Svet neće nestati 2012 -e godine.

. . .

Izgubljena knjiga Nostradamusa i smak sveta 2012-e – History channel