Josip Bošnjaković

* * *

cv_majica

Radna biografija ili CV je prvi korak koji potencijalnog kandidata za posao treba da predstavi poslodavcu. Šabloni po kojima većina onih koji traže posao i pravi biografije, sadrže standardne informacije o prethodnim zaposlenjima kao i svim bitnim činiocima za konkretno radno mesto.

Iako sam radio u HR agenciji i zaista pregledao veliki broj biografija, nedavno sam se prilikom konkurisanja za pojedine pozicije zapitao da li je poželjno da budemo vizuelno drugačiji prilikom predstavljanja?

Ukoliko su pojedine pozicije vezane za marketing, da li je poželjno predstaviti se naglašavajući svoju kreativnu notu? Pozicije projektnog menadžera se zanimljivo mogu predstaviti ‘’Gantt’’-ovim ili ‘’Pert’’-ovim dijagramima.

Malo sam istraživao po internetu i naišao na neke zanimljive koncepte koje prilažem u ovom postu.

Suština ove priče je Da li su i naši HR menadžeri spremni da ovaj vid prezentacije prihvate?

IT CV:

Dizajnerski tip CV-a:

Dijagramska verzija biografije:

Zanimljiva biografija jednog direktora prodaje:

Marketing CV: