Djordje Otašević

* * *

. . . . . . . .

Slobodan Simić – Izbor aforizama

. . . . . . .

.

За­што си ушао са мном у по­ле­ми­ку

кад ни­си имао ове­ре­ну  здрав­стве­ну књи­жи­цу?

.

Ситуација је таква

да оптимисте сигурно неко плаћа.

.

Рођен сам у Србији.

Од тога ћу и да умрем.

.

Не верујем да се гладни могу нахранити без хране.

Ја сам опозиција.

.

Забрањују се разговори о глади.

Толико о новим економским мерама.

.

Срби су луд народ,

Не бих издвајао никог посебно.

.

Данас све може да се каже.

Казна је што се говори овде.

.

Не знам куд плови наш брод,

али се врло тешко дише на овој дубини.

.

Радиш?!

Ко те плаћа!?

.

Умирете?

А имате ли заказано?

.

Извршена је реконструкција Владе.

На реду је дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

.

Ја поштујем интелектуалце.

Увек им уделим неки динар.

.

Претучени су и случајни пролазници.

Нису пролазили дозвољеном брзином.

.

Није било времена за суђење.

Оптужени је журио на издржавање казне.

.

Ме­ња­мо Устав.

Мо­же и ком­пен­за­ци­ја.

.

Наш углед у све­ту стал­но ра­сте.

Не­ма да­на да нам не­ко не­што не уде­ли.

.

На­ша зе­мља је то­ли­ко за­ду­же­на

да су мо­ра­ли  да нам по­пи­шу ста­нов­ни­штво!

.

Не мо­же­те на ле­кар­ски пре­глед!

Не­ма­те ове­ре­ну штед­ну књи­жи­цу!

.

Ви на­ма от­пи­ши­те ду­го­ве,

а ми ће­мо ва­ма по­но­во пи­са­ти.

karikatura-evolucije