Aleksandar Georgijević

***

Svaka oblast ljudskog života se može, uglavnom, obraditi i posmatrati kao projekat. U prilogu možete videti moje predavanje koje je održano na IT konferenciji „biZbuZZ“ koja je održana u Nišu 29.10.2009.

. . .

. . .

Veza ka video snimku:

Snimak predavanja Aleksandra Georgijevića, preuzet sa sajta \“Live-e.tv\“