Josip Bošnjaković

* * *

Protekli vikend sam imao zadovoljstvo da se družim sa neuro-lingvističkim programiranjem, komunikacionim modelom veoma široke primene. U nastavku sam dao neke osnovne činjenice oko ovog pojma kako bi dobili osnovni uvid u sfere upotrebe NLP-a.

O NLP-u

NLP ili Neuro Lingvističko Programiranje možemo definisati kao moćan mehanizam koji koristimo kako bi dekodirali način na koji se ljudi ponašaju, govore i razmišljaju.

NLP razotkriva modele razmišljanja, učenja, motivacije i promene kao i način na koji ljudi primaju i obrađuju informacije i uticaj tih procesa na ponašanje.

NEURO – Odnosi se na procese u mozgu i celokupnom nervnom sistemu. Čovek percipira svet putem svojih čula:

  • vid         Visual
  • sluh       Auditory
  • dodir    Kinestetic
  • miris     Olfactory
  • ukus      Gustatory

I na osnovu informacija koje primi i obradi putem nervnog sistema kreira svoju realnost, svoju mapu sveta.

LINGVISTIČKO – Odnosi se na način na koji koristimo reči i kako one utiču na našu percepciju i odnose sa spoljašnjim svetom.

PROGRAMIRANJE – Odnosi se na interaktivan proces koji nam koristi da donosimo veoma precizne izbore načina na koji mislimo, govorimo i osećamo.

Istorija

NLP je nastao 70-tih godina prošlog veka kada su Richard Bandler i John Grinder radili na prepoznavanju zajedničkih obrazaca ponašanja i komunikacije najboljih psihoterapeuta tog vremena. Njihovi modeli bili su psihoterapeuti: Firtz Perls (kreator gestalt terapije), Virginia Satir (porodični terapeut) i Milton Ericson (hipnoterapeut). Richard-ov i John-ov cilj je bio da prepoznaju zajedničke komunikacione obrasce koje ovi terapeuti koriste u radu sa klijentima. Pored toga oni su prepoznali da ovi vrhunski terapeuti intuitivno koriste iste komunikacione strategije i da imaju slične perceptivne filtere koji u kombinaciji sa načinom razmišljanja dovode do pozitivnih rezultata.

Novonastali komunikacioni metod Richard i John su nazvali NLP.

Primena

Modeli i alati NLP-a imaju veliku primenu u poslovnoj komunikaciji, menadžmentu, treningu, motivacionim seminarima i koučingu.

Konkretno NLP vam pomaže da postanete uspešniji u biznisu putem:

  • postavljanja konkretnih ciljeva i boljeg planiranja, što vodi do konkretnije akcije
  • izgradnje kvalitetnijih odnosa sa kolegama i poslovnim partnerima, zamenjujući konflikt sa kooperacijom
  • razvijanja veće fleksibilnosti u odgovorima na zahteve vaše okoline što vodi do odgovarajućih reakcija na turbulentne promene vašeg poslovanja.
  • upravljanja sa mentalnim aktivnostima u kontekstu veće samo-kontrole i efektivnijih modaliteta upraljanja samim sobom.

Deo teksta je preuzet sa sajta NLP Centra (www.NLPCentar.com)