Jerodjakon Dositej Hilandarac


Dokumentarni film o čipovanju ljudi Digitalni andjeo 

Film Digitalni andjeo i žig zveri na njemu. Čipovanje ljudi i Otkrivenje Jovanovo

.

 

Digitalni Andjeo - film i neuobičajena kritika na isti

Već nekoliko godina internetom i kroz kućne bioskope se provlači dokumentarni film domaće produkcije Digitalni andjeo koji govori o savremenim teorijama svetskih zavera. Vrlo je popularan medju verujućima.

Težište filma Digitalni Andjeo je stavljeno na problem mikročipova u pasošu, ličnoj karti i naporima da se ljudi čipuju, da dobiju Žig zveri kako autori to tumače, nadovezujući se na teme i slike iz biblijskog teksta Apokalipse – „Otkrivenje Jovanovo“.

Ovom prilikom vam dajemo na uvid pismo – poruku jednog monaha sa Hilandara koji govori o samom filmu Digitalni andjeo, autorima i ideji pravoslavlja koja se suprostavlja katastrofičnim idejama iz filma Digitalni andjeo koje šire paniku i psihozu medju stanovništvom.

Ima puno stvari koje se navodno rade u ime pravoslavlja, a da to zapravo nisu. Pročitajte zašto Digitalni andjeo nema veze sa izvornim pravoslavljem.

. . .

Braćo i sestre,

Ovih dana se pojavio i treći deo filma „Digitalni anđeo“. Sva tri dela su nekako amaterski urađena i u njima se pokazuje jedna nedoslednost.

Naime, prvo su se autori fokusirali na priču o borbi protiv čipa za koji su tvrdili da je žig antihrista, da bi već u ovom trećem delu počeli da tvrde kako je čip prevaziđen, verovatno će u nekom sledećem digitalnom anđelu biti prevaziđena i ova biometrijska identifikacija i pitanje je samo na čemu će se zaustaviti. Na taj način, podsećaju na subotare i jehovine svedoke, koji su izračunavali vreme dolaska Hristovog, i onda prodavali sve što su imali, kupovali svečana odela i išli na poljane sa pesmama da dočekaju Hrista i Hristos nije došao, a imanja prodali. I onda tražili grešku, pa ponovo izračunavali pa ponovo izlazili na poljane i čekali, a Hristos opet nije došao. I onda to izračunali da će se desiti u vreme prvog svetskog rata, i opet nije došao. Onda su se dosetili i rekli: „pa došao je nevidljivo“. A Isus lepo kaže: „U poslednja vremena pojaviće se mnogi lažni proroci, koji će govoriti: evo ovde je, evo onde je.“ I govori Gospod da se ne izlazi u polja itd. I na tim sektašima se to obistinilo i vidimo da su poslednja vremena. Ali subotari i jehovini svedoci su bar iskreniji po tome što su oni tada ipak bili zaokupljeni dolaskom Isusa Hrista, a ovi novi proroci su zaokupljeni dolaskom ANTIHRISTA.

Mi u simvolu vere uopšte ne govorimo o dolasku antihrista, nego govorimo o dolasku Hristovom koji će da sudi živima i mrtvima. A taj antihrist nije bio dostojan da bude u SIMVOLU VERE, jer je nečist i njega će ubiti Isus Duhom usta svojih.

Duh ovih filmova je sektaški i nema nikakve veze sa duhom pravoslavlja.

Slušajući ove filmove čovek biva uznemiren i gubi mir, a Isus svojem malom stadu govori: MIR VAM, MIR SVOJ DAJEM VAM, MIR SVOJ OSTAVLjAM VAM, NE DAJEM VAM GA KAO ŠTO GA SVET DAJE.

Isus Hrist i Digitalni Andjeo dokumentarni film i kritika na istiZnači, ako mi imamo UM HRISTOV, MIR HRISTOV, BLAGODAT GOSPODA ISUSA HRISTA, I LjUBAV BOGA OCA, I ZAJEDNICU SVETOGA DUHA, zašto onda da mučimo sebe nepotrebno. Zašto da nas obuzima maloverstvo i nespokojstvo zapadnih sektaša? Ne kažem da tajna bezakonja ne radi, ali i apostol Pavle je govorio da tajna bezakonja radi. I takođe verujem da ide velika nevolja na svet, jer svet sav u zlu leži. Ali kada nebogonadahnuto tumače Otkrivenje Jovanovo, ovi ljudi samo ISMEVAJU OTKRIVENjE JOVANOVO.

Sveti oci kada bi pristupali tumačenju nečega što je rečano u Svetom Pismu su pristupali sa strahom Božijim i molitvom, nekada i sa postom, a iz ove priče u ovom filmu se ne oseća taj blagočestivi, pobožni pristup tumačenja knjige Otkrivenja. I rečeno je kod apostola Pavla: „Ljubljeni, ne verujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga, jer se i sam đavo pretvara u svetlog anđela da bi prevario izabrane„.

A mi nismo u stanju da ispitamo živote ovih ljudi koji govore o ovim dokumentima , o čipovima (sada već prevaziđenim u ovoj priči), nismo u stanju da ispitamo njihovu verodostojnost, jer ljudi koji su pod dejstvom strasti nisu verodostojni svedoci istine Božije, jer koji su ispunjeni Duhom Svetim oni se ne straše da kažu svoje ime, a pošto se straše da iznesu svoje ime svedoče da nisu ispunjeni Duhom Svetim, jer Bog Duha Svetoga ne daje u nečiste sasude, u ostrastvljene ljude, jer kada je Duh Sveti sišao na apostole, oni se više nisu strašili smrti, niti stradanja za Hrista (a ovi su obično anonimusi, a Crkva Pravoslavna ne može prihvatiti bezimene ljude, koliko god da se ti ljudi u filmu bore protiv zamene imena bar kodom, oni nigde svoje ime neće da kažu, da znamo ko su).

Ovo je vrlo opasna stvar, jer se na prostore Pravoslavne Crkve unosi protestantski duh da svak tumači kako hoće Sveto Pismo (zato protestanti imaju bezbroj tumačenja ), kao da ne postoji ZAKONITA CRKVENA JERARHIJA kod nas pravoslavnih. Ovo je vrlo opasna stvar, jer se pod vidom borbe protiv novih dokumenata ismeva i sama Crkva, jer u ovom slučaju neki anonimni ljudi (anonimusi), neki nepoznati ljudi, se postavljaju u ulogu pravilnog tumača Istine, garanta Istine, a ispada da episkopi kojima je od Boga povereno da UPRAVLjAJU REČJU ISTINE BOŽIJE nisu više garant, da Duh Sveti ne deluje kod episkopa! I na taj način ruše ustanove Crkve.

A da zaista hoće da u pravoslavnom duhu deluju, ovi ljudi bi delovali u okviru Crkve, a ne ovako samostalno i anonimno, jer oni ne mogu nikome da se stave u Crkvi u poslušnost, a po rečima svetog proroka Samuila „neposlušnost je gora od idolopoklonstva„. Ne treba pravoslavni hrišćani da se obmanjuju ovim pričama, zna se kako je Bog ustrojio crkvu i koga u crkvi treba da pitaju za šta.

Priroda na Dar - Sve je Prirodno

Raznorazne sekte koje se bave apokaliptičkim temama, dobom antihrista, postavljaju jako mnogo materijala na internet. U filmu Digitalni andjeo dosta materijala je pozajmljeno upravo sa tih sektaških sajtova koji se bave tom problematikom (kao što su subotari ili adventisti i jehovini svedoci). Anonimnost tvoraca sva tri dela digitalnog anđela, njihova nedoslednost, činjenica da je dosta sadržaja preuzeto sa tih sektaških sajtova, i nemir koji film izaziva ukazuju da pravoslavni hrišćanin treba sa mnogo opreznosti da se odnosi prema filmu Digitalni andjeo. Nije hrišćanski nekoga strašiti, ucenjivati spasenjem, oduzimati mir, a pri tome ne nuditi alternativu.

Svakako da u uslovima svetskog totalirarizma kojem se približavamo, u kojem će po rečima Otkrivenja Jovanovog hrišćani biti gonjeni i marginalizovani u društvenom životu, hrišćane interesuje i pitanje tog ŽIGA ZVERI . Ali hrišćanin takođe treba da ima u vidu da je novozavetna knjiga Otkrivenje Jovanovo proročka knjiga, i kao proročka knjiga ne može se tumačiti na isti način kao što se mogu tumačiti i zakonske knjige četiri jevanđelja i poučne knjige poslanica, i istorijska knjiga Dela apostolskih.

Jahači Apokalipse dokumentarni film Digitalni andjeoBaš iz razloga što je to proročka knjiga, sveti oci se nikada nisu usuđivali da kompletno tumače Otkrivenje Jovanovo, jer u njoj ima dosta praslika i vizija, alegorija, koje se ne mogu olako tumačiti.

Ne može se Otkrivenje Jovanovo tek tako protumačiti ljudskim umom, za to je potrebno steći „um Hristov“ kako govori apostol Pavle, tj. steći Duha Svetoga koji će nas uvesti u svu Istinu, a za to je potreban vrlinski i svetotajinski život po jevanđelju Hristovom. Ne može se o žigu zveri govoriti „pogađačkim duhom“, čas govoreći žig zveri je čip, čas govoreći „čip je prevaziđen“. Tako pravoslavni hrišćani ne treba da rade.

Razmišljanje o dolasku Hristovom izaziva u nama ljubavna radosna osećanja, koja snaže čoveka, koja unose harmoniju u čoveka. A preterana razmišljanja o dolasku antihrista unose nemir, slabe veru i nadu na Boga, smućuju um, izazivaju kolebanje u duši, uopšte raslabljuju čoveka, mnoge i duhovno parališu. Bavljenje pričom o dolasku antihrista postaje svojevrsna strast, i kao svaka strast ovo ima za posledicu lišavanje blagodati Božije, a bez blagodati Božije nema spasenja.

Dobro je i potrebno čitati i o poslednjim vremenima, ali sa rasuđivanjem i nadom na Boga, čuvajući mir duševni i kroz svetotajinski život sticati Duha Svetoga, koji jedini istinski dušu može da uteši i u najtežim vremenima gonjenja Crkve i jedino se uz pomoć Duha Svetoga, koji se zove i Duh Istine može pobediti Otac Laži koji je Satana.

To je jedini Put kojim se pobeđuje zlo u nama i oko nas, to je jedini Put kojim ćemo se održati i u ta poslednja vremena, koja će i biti teška kakva nisu bila od postanka sveta, ali Hristos kaže i hrabri: „NEBOJ SE STADO MALO, JA POBEDIH SVET“.

. . .

Dokumentarni film Digitalni andjeo

. . .