Aleksandar Parezanović

* * *

Vremeplov: 1984 godina

Partijski sastanak (one, velike Partije – Saveza Komunista Jugoslavije). Prisustvuju i partejci i nepartejci. Raspravlja se o isključenju jednog Člana iz Partije.

„Drugovi, Drug se pokazao kao izuzetno nekolegijalan, korumpiran, sklon malverzacijama svih vrsta, sklon bespravnom sticanju imovine, sektaštvu, protekcijama, nemoralnom ponašanju prema drugaricama, korišćenju položaja … Pre nego što donesemo odluku o isključenju iz Partije, da li neko ima još nešto da doda ?“

Muk, ali se ipak javi jedan od nepartejaca.

„Ja tražim da se pročita njegova karakteristika koju ste iskoristili da ga primite u Partiju, tek da se vidi, kakvog smo vam ga dali – a kakvog nam ga vraćate !“

. . .

Procenite sami da li se nakon 25 godina nešto promenilo na bolje ili na gore.

.

.