Redakcija Bloga

* * *

Sećate li se čuvene ratničke igre-plesa kozaka, poznatog kazačoka-a?

Pogledajte sa zanimanjem fenomenalno izvodjenje kazačoka od strane vojnog ansambla Ruske Crvene armije u dve različite muzičke verzije, jedna tradicionalna i druga specifično savremena.

Samo ruski igrači mogu da odigraju ovakvu igru na sebi svojstven, fascinantan način. Uživajte u njihovim akrobacijama. I ne pokušavajte sami ništa slično :-)

. . .

Tradicionalno izvodjenje kazačoka u vojnoj scenografiji

.

. . .

Novi muzički aranžman kazačoka

.

. . .