Aleksandar Parezanović

* * *

Vremeplov: 1985 godina.

Kosovski boj nije bio ništa drugo nego jedan od prvih bratoubilačkih ratova na Balkanu. U njemu su učestvovali Turci i tukli su se među sobom. Potom su Srbi, tj. Turci porobili sami sebe, tj. Srbe, odnosno Turke !?!?

Na naučnom skupu u manastiru Dečani, predstavnik Akademije nauka Kosova Skender Rizaj tvrdio je otprilike ovo, pošto je izneo tezu o neslovenskom poreklu Srba, tj. utvrdio je da su Srbi malo tursko pleme sa Kavkaza. Uz to je tvrdio da su Ćirilo i Metodije bili Jevreji, kao i da su pravoslavci bili izuzetno povlašćeni u Otomanskoj imperiji.

Pa onda …. Jednom su Slovenci bili upućivani na skandinavske izvore, drugi put su im praoci bili Etrurci i Veneti. Po Kerubinu Šegviću, Hrvati su bili čisti Goti, a bivali su i Iranci. Bilo je pokušaja da se i Srbi ubace, zajedno sa Hrvatima, u ovu „iransku“ varijantu.

Sima Lukić Lazin je davno dokazivao da su Srbi jedan od najstarijih naroda i da je srpski jezik najstariji jezik. Kao dokaz, i reč „Muhamed“ je srpska reč i navodi na pčelu, pošto je pčela „Muha koja pravi Med“ !?!?

Naravno da himna „Hej Sloveni“ nije ni bila potrebna, jer Slovena u ovim krajevima – nije ni bilo.

. . .

. . .