Starac Pajsije Svetogorac

 

Mračne sile, demoni i Magija

Kako mračne sile i demoni porobe ljudski duh. Magija je put u pakao

 

Starac Pajsije Svetogorac - knjiga Čuvajte dušu! Mračne sile

S obzirom na to da sam vam mnogo puta pričao o raju, o svetiteljima i o anđelima i o tome kako da dobijete pomoć za svoje spasenje, sada ću malo da vam pričam o paklu i o demonima da biste znali protiv koga se to borimo i da bih vas i o tome posavetovao.

U našu kolibu je jednom došao jedan mladi mag sa Tibeta i pričao mi mnogo o svom životu. Otac ga je, kao sasvim malog dečaka od tri godine, poverio jednoj zajednici od trideset magova na Tibetu, kako bi ga uputili u svoju veštinu. Dostigao je do jedanaestog stepena magijske veštine, a najviši je dvanaesti. Postigavši to u šesnaestoj godini, otišao je sa Tibeta u Švedsku u posetu ocu.

Tamo je slučajno sreo jednog pravoslavnog sveštenika i tražio od njega da razgovaraju. Mladi mag sa Tibeta nije uopšte imao predstavu o tome ni šta znači „pravoslavni sveštenik“. Sedeli su u sali nekog hotela i razgovarali, a mag je svešteniku počeo da prikazuje neke od svojih veština, samo da bi mu prikazao svoju moć. Pozvao je demonskog zapovednika Minu i rekao mu: „Hoću vode.“

Podiže se jedna čaša u kuhinji i sama odlazi do slavine, slavina se otvara, čaša se puni vodom, prolazi kroz zatvorena staklena vrata kuhinje i dolazi do maga. On je uze i popi vodu. Posle toga je svešteniku prikazao, u toj sali, ceo univerzum, nebo i zvezde. Počeo je tako od četvrtog stepena svoje magijske veštine, i napredovao je, prikazujući svoje veštine, sve do jedanaestog. Onda je upitao sveštenika kako mu sve to izgleda.

„Bio sam spreman“ pričao mi je mladi mag, „da ubijem sveštenika ako počne da mi grdi satanu.“

Sveštenik mu, međutim, nije ništa rekao. Tada mu mladić reče: „Zašto ti meni ne pokažeš šta znaš?“

A sveštenik mu reče: „Naš Bog je vrlo skroman.“

Skine sveštenik krst koji je nosio oko vrata i stavi mu ga u ruke; „Hajde sada prikaži još nešto“, reče mu sveštenik. Mladić ponovo pozove Minu, ali Mina je počeo da drhti i nije se usudio da priđe. Pozove satanu, ali on se ponašao isto: ugledao je krst i nije prilazio. Samo je rekao mladiću da se odmah vrati na Tibet.

Tada mladić izgrdi satanu i reče mu: „Sada sam shvatio da je tvoja velika moć, u stvari, velika nemoć.“

Posle toga, dobri sveštenik mu je pričao o svetim mestima, Svetoj Gori i svemu ostalom. Tako mladić ode iz Švedske pravo na goru Sinajsku i u Jerusalim, gde je video Svetu Svetlost. Odatle je otišao u Ameriku da sve sataniste, koje je poznavao, ubedi da se prizovu pameti – Bog ga je učinio dobrim propovednikom. A odatle je došao na Svetu Goru.

Dobri Bog mu je pomogao zbog toga što mu je kao malom učinjena nepravda. Ali molite se za njega, jer na njega navaljuju i neprestano ga napadaju magovi sa svim demonima. Ma kad mene napadaju kad god dođe da mu pomognem, koliko tek navaljuju na njega! Sveštenici mu očitavaju molitve za isterivanje đavola, a na rukama mu se otvaraju rane iz kojih teče krv. Jadnog momka mnogo muče demoni, iako ga, u početku, dok je drugovao sa njima, nisu dirali, već su mu pomagali i služili ga. Molite se. Ali i on sam mora mnogo da pazi, jer Jevanđelje kaže da nečisti duh, kada iziđe iz čoveka, otide i uzme sa sobom sedam drugih duhova gorih od sebe, i ušavši boravi ondje; i bude potonje gore čovjeku onome od prvoga (Mt.. 12, 45).

. . .

Tekst preuzet iz knjige „Čuvajte dušu – Mračne sile“, zbirka pouka koje je govorio Starac Pajsije Svetogorac