Đorđe Popović

Gde je beli čovek pogrešio?

Govor indijanskog poglavice o novom poretku i društvu belog čoveka koje je doneo u Ameriku

 

Gde je beli čovek pogrešio - govor indijanskog poglavice "Dva orla" o osvajanju Amerike

Zakotrljao se  septembar, a sa njim i deca krenula u školu. Da bi bilo sve veselije uz školu idu i vannastavne aktivnosti, uz neizbežnu trku i razvoženje dece sa jednog na drugi kraj grada. Obaveze, broj pređenih kilometara i vreme provedeno u čekanju se eksponencijalno povećava sa brojem dece.

I tako, između dva razvoženja pitam kćerku kada će nastaviti sa pohađanjem engleskog jezika, a ona mi kao iz pika odgovori: „Tata, pa tužiću te za porodično nasilje i zlostavljanje dece“!

Nasmejao sam se, ali kiselo.

Koliko puta sam se zapitao da li ovo životno ubrzanje ima kraj i koliko sam sam zaslužan što mi je život sve brži, što sve manje imam vremena za sebe i bližnje. U tim trenucima neizostavno se setim starih dobrih vremena kada je sve bilo mirnije, staloženije, normalnije i jednog novinskog članka:

 

Gde je Beli Čovek pogrešio

Službenik US vlade je pitao indijanskog poglavicu „Dva Orla“:

„Vi ste bili svedok ponašanja belog čoveka 90-ih godina. Videli ste ratove i njegov tehnološki napredak. Videli ste njegov progres i štetu koju je naneo.“

Poglavica je klimnuo glavom saglasan sa tim.

Službenik je nastavio:

„Uzimajući sve to u obzir, po vašem mišljenju, u čemu je beli čovek pogrešio?“

Poglavica je pogledao službenika i onda mu odgovorio:

„Kada je beli čovek došao na ovu zemlju, Indijanci su upravljali njom, nije bilo poreza,nije bilo dugova, bilo je bufala u izobilju, bilo je dabrova u izobilju, voda je bila čista. Žene su radile sav posao, vračevi su lečili besplatno. Indijanci su čitav dan provodili u lovu i ribolovu, a čitave noći su vodili ljubav.“

Nakon toga se poglavica naslonio i osmehnuo:

„Samo beli čovek je bio toliko glup da pomisli da može da unapredi takav sistem !!!“

. . .