Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Nauka Zdravlje

Rak debelog creva – lečenje, prevencija i faktori rizika raka

Dr Milena Šćepanović

RAK DEBELOG CREVA, FAKTORI RIZIKA I LEČENJE

Lečenje karcinoma debelog creva. Prevencija. Faktori rizika i rak debelog creva

.

Debelo crevo - colon i rectum Rak debelog creva i lečenjeKako se leči rak debelog creva? Primarno lečenje karcinoma debelog creva je hirurško. Hirurškim lečenjem se uklanja sam tumor sa odgovarajućim grupama limfnih žlezda koje su prvo mesto širenja malignih ćelija, i sa eventualnim uklanjanjem zahvaćenih drugih organa. Kada je bolest otkrivena u svojoj početnoj fazi to može biti i jedini, dovoljan, način lečenja.

Hemoterapija – citostatska terapija za rak debelog creva je upotreba lekova protiv malignih ćelija. Može biti sistemska i regionalna, i podrazumeva davanje leka u vidu tableta, muskularnih injekcija, venskih infuzija ili direktnog ubacivanja leka u hepatičnu (jetrenu) arteriju kod metastaza u jetri, ili u trbušnu duplju. Daje se obolelima u III i IV stadijumu bolesti, a za obolele u II stadijumu još traju diskusije o njenoj koristi. Daje se posle operacije raka debelog creva radi ubijanja malignih ćelija u krvi i kada je bolest u trenutku otkrivanja proširena (prisustvo metastaza) pa hirurško lečenje nije dovoljno. Studije pokazuju povećano preživljavanje obolelih i svakako ublažavanje simptoma kod odmakle bolesti.

Radioterapija – zračna terapija koristi visoke doze X zraka za ubijanje tumorskih ćelija i smanjenje mase tumora. Koristi se kod karcinoma rektuma, kao adjuvantna,  pre ili posle hirurškog lečenja, ili kombinovano, za III i IV stadijum bolesti. Poslednjih godina se za rak debelog creva sve više koristi pre hirurškog lečenja.

Radiofrekventna ablacija koristi visoku toplotu za spaljivanje tumora. Vodjen CT-om lekar dovodi iglu do tumora i uništava ga. Metoda se koristi samo za tumore koji se ne mogu hirurški odstraniti.

Biološka terapija je lečenje kojim se stimuliše imunološki sistem u borbi protiv karcinoma. Danas je još u fazi istraživanja.

Terapije za rak debelog creva u razvoju su takođe citotoksični agensi, imunoterapija, genska terapija.

Kontrola nakon završenog lečenja i rak debelog creva

Cilj kontrole je otkrivanje ponovne pojave bolesti raka debelog creva kako bi se ona adekvatno lečila. Različiti su protokoli praćenja. Oni zavise i od primarnog stadijuma bolesti. Potrebno je praćenje najmanje 5 godina od operacije raka debelog creva. Najčešće se za praćenje koriste laboratorijski testovi koji uključuju i tumor markere, CEA i CA 19-9 i ultrazvuk trbuha na svaka tri meseca do dve godine od operacije, a potom su tu kolonoskopije, CT pregled trbuha, rendgenski snimak pluća.

Prevencija raka debelog creva

Definicija prevencije:

“Aktivnosti usmerene ka eradikaciji, eliminaciji i smanjivanju uticaja bolesti i nesposobnosti. Koncept prevencije najbolje se može definisati u kontekstu nivoa, tradicionalno nazvanih primarna, sekundarna i tercijarna prevencija”

Primarna prevencija podrazumeva sprečavanje nastanka raka i oboljenja putem uklanjanja štetnih delovanja ili putem uvođenja pozitivnog ponašanja (stimulisanje pojedinaca na smanjenje prekomerne telesne težine, primenu dijete sa izbacivanjem crvenog mesa, sa što više voća i povrća, ishranom sa dosta žitarica i podsticanjem fizičke aktivnosti). Istraživanja pokazuju da bi se primenom svega što se zna o prevenciji karcinoma mogao sprečiti nastanak do 2/3 slučajeva bolesti.

Sekundarna prevencija tj. rano otkrivanje bolesti, podrazumeva programe skrininga za pacijente sa prosečnim rizikom oboljevanja za rak debelog creva kao i za one sa povećanim rizikom i ranu dijagnostiku kod simptomatskih pacijenata.

Tercijerna prevencija podrazumeva očuvanje kvaliteta života i sprečavanje komplikacija bolesti.

Sadašnja strategija skrininga – pregleda zdravih osoba u cilju otkrivanja promena koje prethode bolesti ili bolesti u ranoj fazi kada je ona izlečiva, za osobe od 50-te godine podrazumeva :

 1. godisnji FOBT test
 2. fleksibilna sigmoidoskopija svakih 5 godina
 3. FOBT jednom godišnje i fleksibilna sigmoidoskopija svakih 5 godina
 4. irigografija sa dvojnim kontrastom svakih 5 godina
 5. kolonoskopija svakih 10 godina

Osobe sa povećanim rizikom oboljevanja na rak debelog creva češće rade skrining i počinju ga  u ranijim godinama:

–   jaka porodična anamneza CRC-a ili polipa kod rođaka I stepena i roditelja

ili dva rođaka I stepena bilo koje starosti

–   porodice sa naslednim  polipoznim sindromima kao FAP i HNPCC

–   lična anamneza CRC-a ili adenomatoznih polipa

–   lična anamneza hronične inflamatorne bolesti creva

Šema skrininga za rak debelog creva

Faktori rizika za rak debelog creva

Sporadični CRC (kolorektalni karcinom) čini oko 85% obolelih.

Familijarni CRC čini 20% obolelih. Skoro 25% obolelih ima pozitivnu porodičnu anamnezu karcinoma kolona, a njih 15% kod rođaka prvog reda. Što je veći broj obolelih rođaka i što se karcinom javi u ranijim godinama to je veći rizik oboljevanja.

Zapaljenske bolesti kolona čine 1-2% obolelih.

Nasledni CRC čini 5-10% obolelih.

Faktori rizika za pojavu sporadičnog karcinoma su:

Ishrana i rak debelog creva: zna se da prekomerna telesna težina, masnoće u hrani (posebno životinjske masti), rafinisan šećer  i ishrana bogata mesom (posebno crvenim mesom) dovode do češće pojave karcinoma debelog creva. Važan je i način pripreme mesa (proteini i masti pečeni na visokim temperaturama, npr. na roštilju, stvaraju potencijalno štetne supstance). Crveno meso je bogato gvožđem koje je prooksidant. Ovo gvožđe može da poveća stvaranje slobodnih radikala u kolonu, a oni mogu uzrokovati hronično oštećenje sluzokože creva ili  pokrenuti druge karcinogene.

Kod ljudi, unos crvenog mesa stimuliše stvaranje nitro jedinjenja za koja  se zna da su karcinogeni. Ovi ljudi inače i konzumiraju manje voća i povrća i drugih antioksidanata. Nasuprot tome, postoje brojne studije koje pokazuju smanjenje učestalosti ovog karcinoma kod osoba koje se pretežno hrane voćem i povrćem (posebno zaštitno dejstvo imaju kupus, kelj, brokoli, karfiol), mlekom i mlečnim proizvodima.

Savetuje se tradicionalan mediteranski način ishrane sa maslinovim uljem (polifenoli), paprikom (lycopen), lukom (organski sulfidi), ribom, sirom, i što više sirovih namirnica; najpreporučljivije je dinstanje i kuvanje; izbegavati pečenje, naročito pečenje po drugi put u istoj masnoći.

Nekoliko mehanizama je predloženo o načinu zaštitnog delovanja vlakana u hrani: oni skraćuju vreme prolaska hrane kroz creva i time skraćuju izloženost creva dejstvu karcinogena, zatim oni razblažuju ili absorbuju različite potencijalne karcinogene, uglavnom žučne soli, a od značaja su  i produkti razgradnje vlakana. Ovo posebno važi za vlakna iz celog zrna žita, pšenice, voća i povrća, ali ne i za vlakna iz mahunastih biljaka. Ovaj zaštitni efekat je teško precizno dokazati jer je on obično povezan sa zdravim načinom života i ishranom, pa je teško tačno reći šta je konkretan uzrok pojave karcinoma.

Zaštitni efekat ima unos kalcijuma koji ima sposobnost da vezuje i taloži žučne kiseline. Visok unos magnezijuma kod žena smanjuje rizik oboljevanja, a folati i  B vitamin su važni za rad DNK. C vitamin, E vitamin, selen, zeleni čaj, hormonska terapija estrogenom, zatim unos aspirina i drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova ima dokazan zaštitni efekat na sve stadijume karcinogeneze debelog creva, ali posle 10 i više godina uzimanja.

Faktori rizika za nastanak raka debelog creva
Faktori rizika za nastanak raka debelog creva

Starost i rak debelog creva: rizik od razvoja karcinoma kolona naglo raste posle 40 godine života, a 90% karcinoma se otkrije kod osoba starijih od 50 godina. Svaka osoba starija od 50 godina nosi 5% rizika da će do 74 godine razviti karcinom kolona, odnosno 2,5% rizika da ce umreti od ovog karcinoma. Starije osobe češće oboljevaju od desnostranih karcinoma, dok mlađe osobe češće oboljevaju od karcinoma levog kolona i rektuma: Samo 5% karcinoma debelog creva se javlja kod osoba mlađih od 40 godina.

Pol i rak debelog creva kao faktor rizika ima izvestan značaj jer je primećeno veće oboljevanje od karcinoma rektuma kod muškaraca (30-50% češće), dok žene češće oboljevaju od karcinoma desnog kolona.

Pušenje i rak debelog creva  je kao faktor rizika za sve malignitete i ovde prisutan, sa naglaskom na uticaj u stvaranju  adenomatoznih polipa. Na primer, pušenje cigareta sa uvlačenjem dima odgovorno je za veliki broj karcinoma pluća, za razliku od pušenja na lulu i cigara.

Alkohol i rak debelog creva (posebno pivo) je kod muškaraca  povezano sa pojavom kolorektalnog karcinoma u mlađim godinama i češćom lokalizacijom tumora u završnim delovima creva.

Slaba fizicka aktivnost i rak debelog creva – skoro je SZO potvrdila da vežbanje smanjuje incidencu oboljevanja karcinomna debelog creva. Svakodnevna, umerena fizička aktivnost podstiče kontrakciju glatkih mišića zida creva, peristaltiku, i time sprečava zatvor, čime se skraćuje vreme kontakta potencijalno kancerogenih supstanci sa ćelijama u sluzokoži creva.

Ostali  faktori rizika su dijabetes (šećerna bolest), zračenje, bakterije…prethodno preležan neki oblik raka debelog creva ili prethodno preležan rak jajnika, materice ili dojke, za žene.

Nastanak karcinoma je multifaktorijalan i višestepen a studije su teško izvodljive jer se izloženost faktorima menja vremenom i ishranom  a na sve utiče i genetska predispozicija.

Sweden bitter oglas 900px

ZAKLJUČAK

Zbog visoke učestalosti oboljevanja, sporog rasta tumora, boljeg preživljavanja ranih stadijuma bolesti, i relativne jednostavnosti dijagnostičkih testova, skrining karcinoma debelog cerva bi trebao da bude rutinski za sve osobe starije od 50 godina. Kolonoskopiju treba da uradi svako sa 50 godina starosti bez obzira na simptome, a ako je u porodici neko bolova od polipa ili tumora debelog creva, već sa 40 godina.

Edukacija stanovništva bi trebalo da podigne svest ljudi o samoj bolesti i često oskudnoj simptomatologiji i tako smanji broj obolelih sa odmaklom bolešću, kada su i rezultati lečenja daleko lošiji.

Važno je znati da rak debelog creva kao bolest nije obavezno fatalna i da se može uspešno lečiti kada se otkrije u svojoj početnoj fazi.

Prvi deo ovog teksta koji govori o Kliničkoj slici, dijagnostici i statistici pojave raka debelog creva možete pročitati ovde.

Ako vam je potreban proktološki pregled u Beogradu i pregled analnog kanala, ako vas boli stomak, ako imate probleme sa stolicom, krv u stolici, bol ili svrab u čmaru, bole vas hemoroidi, naglo mršavite, napipavate izrasline na čmaru, onda možete zakazati proktološki pregled ili intervenciju kod Dr Milene Šćepanović našeg vodećeg proktologa.

Termine pregleda ili intervenciju na debelom crevu i rektumu možete zakazati u u proktološkoj hirurškoj ordinaciji ProktoMed, ulica Mileševska 63, na Crvenom Krstu, Beograd, na sledeće telefone:

+381 64 98000 90

+381 11 244 71 36

Bez mnogo čekanja i stajanja u redovima, u sjajnim uslovima, dobićete pregled savesnog i ozbiljnog lekara i preporuku za terapiju. Savremena infrastruktura, oprema, stručnost medicinskog osoblja i naš proktolog pružiće vam maksimalnu pažnju i posvećenost vašem zdravlju.

www.proktomed.rs

41 komentara

 • Odlican tekst, kao i prethodni, moram da kazem. Vrlo koristan, razumljiv i pametan prikaz. Imali smo ovakav problem u porodici i nije bilo lako naci na webu ovako dobro koncipirane tekstove koji su od pomoci.

 • […] Dr Milena Šćepanović * * * . Lečenje karcinoma debelog creva . Primarno lečenje karcinoma debelog creva je hirurško. Hirurškim lečenjem se uklanja sam tumor sa odgovarajućim grupama limfnih žlezda koje su prvo mesto širenja malignih ćelija, i sa eventualnim uklanjanjem zahvaćenih drugih organa. Kada je bolest otkrivena u svojoj početnoj fazi to može biti i jedini, dovoljan, način lečenja. Hemoterapija – citostatska terapija je upotreba lekova protiv malignih ćelija. Može biti sistemska i regionalna, i podrazumeva davanje leka u vidu tableta, muskularnih injekcija, venskih infuzija ili direktnog ubacivanja leka u hepatičnu (jetrenu) arteriju kod metastaza u jetri, ili u trbušnu duplju. Daje se obolelima u III i IV stadijumu bolesti, a za obolele u II stadijumu još traju diskusije o njenoj koristi. Daje se posle operacije radi ubijanja malignih ćelija u krvi i kada je bolest u trenutku otkrivanja proširena (prisustvo metastaza) pa hirurško lečenje nije dovoljno. Studije pokazuju povećano preživljavanje obolelih i svakako ublažavanje simptoma kod odmakle bolesti. Radioterapija – zračna terapija koristi visoke doze X zraka za ubijanje tumorskih ćelija i smanjenje mase tumora. Koristi se kod karcinoma rektuma, kao adjuvantna,  pre ili posle hirurškog lečenja, ili kombinovano, za III i IV stadijum bolesti. Poslednjih godina se sve više koristi pre hirurškog lečenja. Radiofrekventna ablacija koristi visoku toplotu za spaljivanje tumora. Vodjen CT-om lekar dovodi iglu do tumora i uništava ga. Metoda se koristi samo za tumore koji se ne mogu hirurški odstraniti. Biološka terapija je lečenje kojim se stimuliše imunološki sistem u borbi protiv karcinoma. Danas je još u fazi istraživanja. Terapije u razvoju su takođe citotoksični agensi, imunoterapija, genska terapija. . Kontrola nakon završenog lečenja . Cilj kontrole je otkrivanje ponovne pojave bolesti kako bi se ona adekvatno lečila. Različiti su protokoli praćenja. Oni zavise i od primarnog stadijuma bolesti. Potrebno je praćenje najmanje 5Dalje […]

 • jas sum od makedonija stvarno mnogu pametno od vasa strana i uctivo,razbirlivo i pred se fala za podatocite…poz

 • Postovana dr.Milena, pre par meseci obratio sam Vam se na ovom forumu radi misljenja o problemima sa kojima se nosim…stanje se mogu reci blago pogorsalo a doktorima ne mogu objasniti da se radi o nervoznim crevima, uporno mi govore kako je to na nervnoj bazi. Tada ste mi predlozili pregled ali ja nisam pribelezio Vas kontakt, kako mogu stupiti u kontakt sa Vama? Unapred Hvala

 • Poštovani Nikola,
  pregledi u bolnici se zakazuju na telefon 011/3810315, a privatno na telefon 064/1364094.

 • Postovanje,doktorice! Vec sam Vam se javljala,u pitanju je moj otac koji je operisao tumote na crijevima,i tankom i debelom.Spomenula sam skoro da su na nalazima markera bili sve trocifreni brojevi,na to ste mi Vi rekli da mu slijede hemoterapije sigurno.Da,slijede mu…..Zar nikakve veze nema sto je krvna slika u redu,keratin i sto se on super osjeca…..mislim,da li to ista znaci….Zahvaljujem unaprijed!

 • Postovana d-r Milena,
  obracam Vam se u vezi moje mame. Ima 65 godina i nakon napravljene kolonoskopije i biopsije nalz je bio da su polipi u pitanju. Uradzen je i skener snimak i nalaz e bio isti. Nakon operativnog zafata lekari su je samo otvorili i ztvorili, histopatoposka dijagnoza je: ADENOCARCINOMA MUCINOSUM METASTATICUM PERITONEI. Zao mi je jer je 40 godina radila kao medicinsko lice svima pomagala a sad neznam kako dalje?
  Pomozite mi,
  Hvala Vam,

 • Poštovana Dado,
  dobro je što su rezultati krvi kod vašeg oca uredni, ali oni nemaju mnogo veze sa osnovnom bolešću. Vrednosti tumor markera su jedan od pokazatelja aktivnosti maligne bolesti i imaju veći značaj od rezultata krvi.

  Poštovana Gorjana,
  žao mi je što je takav nalaz kod vaše majke, ali postoje i drugi načini lečenja.
  Sada bi trebalo da ode na konzilijum da bi joj se ordinirala hemioterapija.

 • Poštovanje,dr Milena!Pišem Vam već 3 put,još ovaj put ću Vam se obratiti,a posle ionako će sigurno biti borba koju nećemo tata i ja moći izbjeći,niti će nam se šta moći pomoći….šta je,tu je…..Moj otac se i dalje kreće.istina,daleko teže,ima kojekakvih bolova,gubi na kilaži,a markeri su više nisu 300,nego 700 i nešto…..da li vrijedi i dalje ići na hemoterapije kad se niš ne smanjuje samo je gore i gore…..Unaprijed zahvaljujem!

 • Poštovana Dado,
  žao mi je, ali ja vam na to pitanje ne mogu odgovoriti. Ako je konzilijum odredio hemioterapiju, onda treba da ide. Ostalo je stvar vaše odluke.

 • Poštovanje dr Milena. Imam problem i želim da se prvo Vama obratim s obzirom da su mi neki pregledi vezani za moj problem zakazani za koji dan, a ne mogu u neizvesnosti da budem vise. 🙂 Juče sam ima obilno krvarenje iz anusa prilikom vršenja nužde. I to mi se ne dešava prvi put. Naime u zadnje 3 godine možda je ovo 4, 5 put s tim što nikad nisam uzimao za ozbiljno. To krvarenje nije bilo bolno, kao i nikad do sada. Krv nije bila pomesana sa stolicom. Koga god sam pitao svi bi mi rekli da su u pitanju šuljevi za koje sam čuo da su bolni a mene nikad ništa nije bolelo, čak i kada sam sam gurnuo prst unutra u nadi da ću nešto napipati (ne znam koliko je to bilo pametno). Osim toga, imam jako neredovnu stolicu i u većini slučajeva je to pravo mučenje jer stalno imam neku potrebu za vršenjem nužde ali ne mogu. Takodje, veoma često se dešava da iz anusa izbacujem neku sluz, blede braonkaste boje. U tekstu piše da je tumor deb. creva najčešći posle 40 godine, a ja imam 22. U nadi da ćete me posavetovati, s poštovanjem Vas pozdravljam…

 • Poštovani Aleksandre,
  vaše tegobe najviše odgovaraju unutrašnjim hemoroidima, koji krvare i ne bole. Nemate razloga strah od tumora, jer se on u vašim godinama praktično ne javlja.

 • Postovana dr Milena, zamolio bih Vas za misljenje. Poslednjih desetak dana imam krvarenje sa stolicom.Krv je nekada svjetlije,nekada tamnije boje i cesto ima neku sluz sa sobom. U tih poslednjih dana imam cesce stolicu nego inace oko 3 puta dnevno, koja lici na dijareju. Nemam nikakvih bolova i ne pravi mi nikakvu smetnju. Imam 24godine, sportsi sam tip i nikada nijesam bolovao. U porosicnoj istoriji nema niko sa slicnim problemima. Kucajuci po netu,zabrinuo sam se da su to simptomi tumora deb crijeva , ili pak nesto drugo mozda cak i hemoroidi. Vase misljenje
  Hvala

 • Poštovani Miloše,
  u vašim godina rak debelog creva se praktično ne javlja. Vaše tegobe najviše odgovaraju hemoroidalnim. Treba da se javite proktologu.

 • Mazot mi e 61 godina,operiran od rak na debeloto crevo -Adenoma carcinoma -me interesira kolku vreme treba da go nosi drenot,a go nosi veke tri meseci i seuste po malku tece,kolku edna lazica za kafe, a ima sekojdnevni bolki vo predelot na operacijata, koga se vozi moralno ima uste pojaki bolki.

 • Poštovana Liljana,
  posle operacije dren može da stoji od nekoliko dana do dve i tri nedelje,pa i duže, zavisno od situacije. Predlažem vam da porazgovarate sa hirurgom koji je operisao muža.

 • Postovna dr.Milena,

  Citam Vas clanak i mogu Vam reci da je za svaku pohvalu..
  Ima pitanje za Vas..
  Moja mama je u oktobru operisana od adenocarcinoma debelog crijeva(rektum-tj.kraj debelog crijeva).
  Nismo imali hemoterapiju zato sto je bolest bila u pocetnoj fazi pa je dr.Kastratovic koji radi u KBC Podgorica odradio odlicno posao.
  Ide na kontole redovno..Bas danas joj je rekao da za jedno pola godine odradi kontolnu kolonoskopiju.
  Mene jedino zanima da li je noramalno da ona sad ima ta neka krvarenje prilikom praznjenja,istina imala je kesu koju su joj makli posle 3 mjeseca i sa jos uvijek sve joj to tesko ide vezano za stolicu.Cesto ide u toalet i ima bas bolove prilikom praznjenja…Kazu da je to normalno,usput stvorio joj se hemoroid koji je dr.vidio prilikom pregleda…MOze li to krvarenje biti od njega?
  Iskreno da vam kazem tako je otkrivena bolest(krvarenje na anusu) pa sam zbog toga isprepadana od bilo kojeg oblika krvarenja…
  Samo da napomenem njen patoloski nalaz nakon operacije je bio potpuno uredan,nije imala ni terapiju..i prije skidanja kese opet je uradjena kolonoskopija,pregled samo tog donjeg dijela crijeva i uzet nalaz za patologiju koji je bio uredan…

  Hvala Vam unaprijed!!!

 • Poštovana Dragana,
  s obzirom da su nalazi kolonoskopije uredni, krvarenje bi moglo biti od hemoroida, ili fisure, što se pregledom može utvrditi i shodno tome bi trebalo da dobije terapiju.

 • Postovana,
  Moj otac je oboleo od raka debelog creva sa 36 god. Imao je uspesnu operaciju odmah po otkrivanju raka, ali se nakon godinu dana rak vratio i metastazirao. Kako je to moguce, s obzirom da je bio mlad kad mu je nadjen rak, uspesno operisan i redovno isao na kontrole? Radio je sve sto se od njega trazilo jer je i sam doktorirao medicinu (tako da kazem).

 • Poštovana Helena,
  rak debelog creva je jako redak pre 40-te godine života, a kada se javi kod mlađih osoba jako je visokog malignog potencijala pa nažalost često recidivira.

 • Poštovana dr Milena,
  Moj otac ima neke simptome slične tumoru debelog creva. Ima slab bol u predelu stomaka, cesto praznjenje po malo ponekad sa prisustvom slabe krvi. Inace tumor markeri su mu u redu, krv i urin takodje. Dobrog je fizickog stanja, ne gubi na tezini, nije anemican, ne oseca umor, cak sta vise bavi se rekreativno sportom iako ima 75 godina. Dr u Novom Sadu je dao dijagnozu sumnja na tumor debelog creva i predlozio kolonoskopiju. Zanima me vase misljenje i da li s obzirom na rezultate krvi, tumor markere, njegovo odlicni stanje ima sanse da je nesto drugo?
  Hvala unapred

 • Poštovani Nebojša,
  tumor markeri ne znače ništa i nisu dijagnostički parametar pa ih ne treba uzimati u obzir. Vaš otac ima tegobe pa zato treba da ode na pregled. Kolonoskopija je svakako metoda izbora kojom se dijagnostikuju kako tumori debelog creva tako i druge bolesti koje mogu da daju navedene tegobe.

 • Poštovana Dr.Milena ja sam Vam se obraćao (davno jos ujesen 2012god.) i bio sam zadovoljan Vasim odgovorom ali nažalost nisam rešio do kraja svoj problem .Da ne ddužim radio sam septembra 2012g.kolonoskopiju u privatnoj klinici u Nišu gde mi je ustanovljen polip prečnika 5mm na peteljci.Tada to nisam doveo do kraja odnosno nije izvršeno uklanjanje istog(s obrazloženjem da ima vremena) ubrzo sam imao operaciju ,ugradnja veštačke valvule na aorti-srca.Juće sam išao na istu kliniku da zakazem polipektomiju ali mi nisu mogli osim kolonoskopije i uklanjanje polipa.U Niški KC ne mogu da idem jer Gastro klinika nema aneseziologa i ne mogu da rade anesteziju prilikom kolonoskopije.Imam molbu da me informišete gde mogu u Beogradu da izvršim polipektomiju sa anastezijom,makar i platio (najverovatnije jer RSZO neće dati uput za Beograd)imam 68 god. i pijem Farin.Izvinjavam se za duzinu teksta :Hvala.Pozdrav [email protected]

 • Poštovani Mićo,
  u Nišu možete potražiti prof. Nagornija koji radi i polipektomije. Mislim da on radi i privatno i da u ordinaciji imaju i anesteziologa. Ako ipak to u Nišu ne možete da uradite, u Beogradu možete otići u Ordinaciju Vuk, Hadži Prodanova 20, telefon 011/24-53-836. Lekaru naglasite da pijete Farin.

 • Postovani,imam jedno pitanje za vas.Moj tata je pre deset dana operisao rak na debelom crevu laserom,nakon deset dana dobio je jaku temperaturu,kada su ga ponovo snimali rekli su mu da nekih dva milimetra nije sasiveno i da zbog toga ima povisenu temperaturu.pokusavaju da ga lece antibioticima.da li je to rizicno.Da li mora opet da ga operisu,sta vi mislite o tome.molim vas da mi date brzi odgovor.hvala unapred

 • Postovana Bojana,
  s obzirom na vise mogucnosti lecenja i toka bolesti, bez objektivnog pregleda pacijenta i uvida u sam nalaz na operacji kao i njen tok, ne mogu vam dati odgovor. Porazgovarajte sa hirurgom koji je operisao oca.

 • Poštovana,
  Moj otac je umro od raka debelog crijeva a isto tako i deda. Ja imam 37 godina. Da li bi ja trebala da već sad radim neke preventivne preglede ili da čekam da napunim 40 pa da radim kolonoskopiju? Pokušavam da se zdravo hranim,jedem zobene i ovsene kaše,voće, kuvano meso,med i đumbir za čišćenje crijeva(to mi je dr.porodične medicine preporučila). Vitamin c koristim. Aktivna sam često šetam,nisam debela. I još da navedem da imam unutrašnje hemoroide već dvadesetak godina od naprezanja i suve hrane(ishrana je bila loša pošto je bilo ratno stanje) ne krvare,ponekad svrbe i nakratko zabole,vrate se nakon pražnjenja crijeva.. Molim za vaš savjet?
  Unaprijed zahvalna
  Davidović Zorica

 • Poštovana Zorice,
  kada treba da radite preventivni pregled zavisi i od starosti koju su imali vaš otac i deda kada im je rak otkriven. U svakom slučaju, vi treba da uradite kolonoskopiju. Pregled se zakazuje i čeka, pa ga i sada možete zakazati.

 • Poštovana,
  Zaboravila sam naglasiti da dojim bebu, a koliko znam kad se radi kolonoskopija ne smije se jesti dan- dva.
  Zorica Davidović

 • Poštovana Zorice,
  može se jesti lagana hrana tokom čišćenja za kolonoskopiju. U svakom slučaju nemate razloga za žurbu. Neka beba poraste, pa kad završite sa dojenjem, zakažite kolonoskopiju.

 • Postovana doktorka,

  Deka mi je radio tumor marker i dobio je sledecu dijagnozu: “adenocarcinoma intestini rassi g3”, da li mozete da mi jasnije objasnite dijagnozu? Hvala Vam unapred puno!

 • Poštovani Igore,
  pretpostavljam da je deki uzeta biopsija tokom endoskopskog pregleda debelog creva. Na osnovu navedenog, deki je dijagnostikovan zloćudni tumor debelog creva.

Ostavite komentar