Filmski kritičar

 

Film Propast Vizantije o toma kako je propalo Istočno Rimsko Carstvo

Poučan istorijski film Propast Vizantije


 

Vizantijski grb Propast Vizantije kako je propalo Istočno Rimsko carstvo
Propast velike imperije – Vizantijska lekcija

Dokumentarni ruski film koji se bavi temom pada Konstantinopolja i propasti Istočnog Rimskog Carstva, odnosno Vizantijskog carstva.

To je zanimljiva priča kako velike imperije propadaju usled unutrašnjih konflikata, moralnog slabljenja i društvenog rasula.

U svakom slučaju dobra istorijska lekcija koju treba znati i proučiti.

Film za celu porodicu i sve generacije. Pogledajte ga ako ga do sada niste već videli na TV programu.

Klasično istorijsko štivo.

Vizantijsko carstvo ili Istočno rimsko carstvo je istorijski termin i pojam koji se koristi kako bi se opisalo helenizovano Rimsko carstvo iz doba Pozne antike i srednjeg veka na jugu Evrope i Bliskog istoka.

Prestonica Vizantije bila je u Konstantinopolju (Carigrad, današnji Istanbul) i vizantijski carevi su vladali carstvom kao direktni naslednici rimskih careva antike. Ne postoji konsenzus u istorijskoj nauci kada počinje istorija Vizantijskog carstva, odnosno kada se završava istorija Rimskog carstva.

S obzirom da je naziv Vizantija nastao u 16. veku zahvaljujući zapadnoevropskim humanistima, kao ključni datumi se smatraju 330. godina kada je Konstantinopolj inaugurisan kao glavni grad, zatim godina 395. kada je car Teodosije I podelio carstvo na dva dela i 476. godina n. e. kada je Zapadno rimsko carstvo prestalo da postoji.

Vizantijsko carstvo se danas smatra jednom od najvažnijih civilizacija u istoriji, iako je termin i naziv Vizantija dugo vremena bio sinonim za propast i društvenu dekadenciju. Hrišćanska religija, rimska politička ideja i grčka civilizacija se smatraju stubovima Vizantijske civilizacije.

Vizantija je dala veliki doprinos modernom svetu u mnogim poljima diplomatije, arhitekture, književnosti, umetnosti a poseban doprinos je dala u očuvanju klasične književnosti. Opstanak klasične književnosti u Vizantiji je ključno doprineo u potonjem razvoju Renesanse u Zapadnoj Evropi.

Vizantijsko carstvo je trajalo hiljadu godina sa svojim obrascem vere koja se temelji na hrišćanskoj državnosti, na čijim izvorima je stajao ravnoapostolni car Konstantin Veliki.

Vizantijska istorija završena je sredinom 15. veka osmanskim osvajanjima, pre svega padom prestonog grada Carigrada 1453. godine.

.

Propast Vizantije film

httpv://www.youtube.com/watch?v=fQ02TEfgIyY

. . .