Mr Stojan Jović

 

Taoizam i pravoslavlje – komparacija religiozno filosofskih ideja na primeru jedne pesme

 

 

Lao Ce taoistički mudrac grafika taoizam i pravoslavlje

Da u svetskim razmerama ponekad, ali samo ponekad, postoji duhovno jedinstvo pokušaćemo da prikažemo na primeru taoizma i pravoslavlja. Izvršićemo malu komparaciju religija na jednoj demonstraciji sličnosti misli različitih religija u jednoj pesmi.

Svakako treba razumeti da je sledeća demonstracija izuzetak a ne pravilo. Bilo bi pogrešno u celosti poistovetiti taoizam i pravoslavlje, jer su razlike duboke i nespojive. Ali mi hoćemo da nadjemo neke duhovne sličnosti.

Sličnost koju vam pokazujemo je napravljena na osnovu pravoslavnog asketskog kodeksa primenjenog na jednu od pesama kineskog mudraca i osnivača taoizma Lao Ce-a iz zbirke njegovih pesama i pouka Tao Te Djing.

Ne bi bilo teško „proglasiti“ Lao Ce-a pravoslavnim monahom, sudeći makar po ovoj pesmi. Mada, ovu pesmu je lako pripisati i budizmu, i mnogim drugim asketskim verama.  U ovom radu smo se usredsredili na komparaciju i sličnost koju imaju taoizam i pravoslavlje.

. . .

Originalna Lao Ce-ova taoistička pesma glasi:

.

XIII

 

Milost i nemilost prouzrokuju strah;

Ono što cenimo i ono čega se plašimo u našem je telu.

.

Šta to znači: »Milost i nemilost prouzrokuju strah«?

Oni koji milost primaju odozgo

Plaše se kada je primaju

I plaše se kada je izgube.

.

Šta to znači: »Ono što cenimo i ono čega se plašimo u našam je telu«?

Mi se plašimo zato što imamo telo,

Kad  ne posmatramo telo kao telo čega se imamo plašiti?

.

Stoga onome kome je carstvo dragoceno kao on sam

Može se dati carstvo,

A onaj koji voli carstvo kao samog sebe

Dostojan je da upravlja njime.

 

Som - drawing by Željko Komosar taoizam i pravoslavlje

A sada ćemo pokušati da istu pesmu prevedemo na jezik pravoslavnih monaha i na ideje koje vladaju u pravoslavlju, objašnjavajući neke misli i pojmove. Videćete da je saglasje ideja potpuno.

.

13

.

Milost i nemilost (Božija) prouzrokuju strah;

Ono što cenimo (na Nebu) i ono(g) (Djavola) čega se plašimo u našem je telu (greha).

.

Šta to znači: »Milost i nemilost (Božija) prouzrokuju strah«?

Oni koji milost (Božiju) primaju odozgo (blagodet Svetog Duha)

Plaše se kada je primaju (da li su je dostojni)

I plaše se kada je izgube (jer možda neće povratiti nazad).

.

Šta to znači: »Ono što cenimo i ono čega se plašimo u našam je telu (srcu)«?

Mi se plašimo zato što imamo telo (srce podložno grehu),

Kad  ne posmatramo telo kao telo (i odreknemo se telesnog) čega se imamo plašiti?

.

Stoga onome (rabu Božijem) kome je carstvo (Božije) dragoceno kao on sam

Može se dati carstvo (Nebesko – Sveti Duh),

A onaj koji voli carstvo (Gospoda Boga) kao samog sebe

Dostojan je (krotkošću srca svoga) da upravlja njime (Svetim Duhom)

.

(Amin)

. . .