Sveti Luka Vojno Jesencki

* * *

In memoriam Nikola Denić

Tekst posvećujemo danas tragično preminulom mladom momku, Nikoli Deniću, web i business entuzijasti. Počivaj u miru.

 

Skriveno srca kao organ poznanja duhovnih energija

 

Medjutim, ova osnova fizičkog života sveta postala je poznata tek pre 300 godina, od vremena Volta. Hiljadama godina je elektricitet bio nepoznat ljudima.

Pre samo 50 godina nauka je postala bogatija za poznavanje izuzetno važnih oblika energije: radio – talasa, infracrvenih zraka, katodnih zraka, radioativnosti i unutaratomske energije. Ova poslednja energija, koja je nezmislivo grandiozna i moćna i leži u osnovi cele svetske dinamike i radja neiscrpnu i neugasivu sunčevu toplotnu energiju , postala je poznata tek 300 godina posle elektriciteta .

Ali, da li nam sve ovo daje za pravo da pretpostavimo, pa čak i da tvrdima da na svetu postoje drugi, nama nepoznati, oblici energije, koji su možda još mnogo važniji od atomske energije?

Deo sunčevog spektra koji oko ne može da vidi iznosi 34% , a mali vrlo neznatni deo od ova 34% (ultracrveni, ultraljubičati  i infracrveni zraci) – istražen je i jasne su forme koje se nalaze u njegovoj osnovi . Medjutim, šta može da se kaže protiv pretpostavke, pa čak i tvrdnje da se iza mnogobrojnih fraunhoferovih linija krije mnogo tajni i nama nepoznatih oblika energije koji su možda još tananiji od elektrićne energije?

S materijalističke tačke gledišta smatra se da su i ovi zasad još uvek nepoznati oblici energije sigurno naročiti oblici postojanja materije.

Neka je to  i tako, ne možemo da kažemo ništa protiv toga, jer verujemo u moć nauke. Ali, ako ni elektricitet ne može da se nazove materijom već je nesumnjivo  da se mora smatrati za energiju u koju mogu da se pretvaraju i koja (njeno električno polje) može da izazove stvaranje čestica materije, imamo li pravo da pretpostavkom da će vremenom biti otkriveni oblici postojanja materije (tačnije –  energije), koji će po svojim svojstvima sa još više razloga nego kad je u pitanju eletricitet morati da se nazovu polumaterijama?

A sam pojam „polumaterijalnog“ sadrži u sebi priznavanje postojanja „nematerijalnog“.

Gde je osnova za negiranje istinitosti naše vere i tvrdnje da postoji čisto duhovna energija koju mi smatramo primarnom i praroditeljskom svih fizičkih oblika energije, a preko njih i same materije?

Kako mi zamišljamo ovu duhovnu energiju?

Za nas je ona svemoguća Božanstvena ljubav. Ljubav ne može biti zatvorena u samoj sebi, jer je njeno osnovono svojstvo – potreba da se izliva na nekoga i na nešto i ova potreba je dovela do toga da Bog stvori svet.

                  Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše,

                  i duhom i Usta Njegovijeh sva vojska njihva

                                                                                ( PS.33,6)

Energija ljubavi, koja se izlila po sveblagoj volji Božijoj, Rečju Božijom stvorila je sve druge oblike energije koji su, opet, prouzrkovali nastanak  prvih čestica materije, a zatim je preko njih stvoren i ceo materijalni svet.

Ljubav Božija koja se izlila u drugom pravcu stvorila je i ceo duhovni svet, svet razumnih angelskih bića, ljudski razum i ceo svet duhovnih pojava ( Ps.104,4;33,6) .

To što su nama nepoznati mnogi oblici energije koji nesumnjivo postoje i deluju jeste posledica očigledne manjkavosti naših jadnih pet čula za poznanje života sveta i toga što nisu pronadjene naučne metode i reaktivi da bi se otkrilo ono što je našim čulima nedostupno .

Medjutim, da li je tačno da mi imamo sam pet organa čula i da nema drugih  organa i načina za neposredno opažanje ?

Zar nije moguće da se sposobnosti ovih organa privremeno povećaju kako bi oni mogli da opažaju sebi adekvatne oblike energije ?

Oštrina orlovskog vida i njuh psa u ogromnoj meri prevazilaze moć ovih čula čoveka . Golubovi imaju nama nepoznat osećaj za orijentaciju, koji nepogrešivo upravlja njihovim letom. Opšte je poznata razvijenost sluha i dodira kod slepih.

Prepstavljam da nas nepobitne psihičke činjenice o kojima će dalje biti reči obavezuju ne samo da priznamo mogućnost razvoja naših pet čula, već i da ima dodatno srce kao poseban organ čula, centar osećanja i organ našeg poznanja …

. . .

Tekst je odlomak iz knjige Duh, duša i telo u hrišćanstvu autora Svetog Luke Vojno Jesenckog

.