Dr Pavle Popović

* * *

 

Možemo biti jači od političara i tajkuna – Stranka malih privrednika i Zanatska komora

.

Hiljade i hiljade malih firmi i samostalnih privrednika vredno radi, zapošljava i plaća poreze.

Da li ova država poštuje njihov rad i neprocenjiv doprinos društvu?

Ne, mala privreda je poslednja briga ove države, kako u prosperitetnim, tako i u kriznim vremenima.

Nigde nije veći raskorak između obećanja o podršci i pomoći i nepovoljnog ukupnog ambijenta za poslovanje male privrede. Nemogućnost da se obezbede sredstva za poslovanje, teret poreza i birokratskih zahteva su omča koja sve više steže malu  privredu, a pomoći nema. Pa čak bolna rana naše države – armija nezaposlenih, nije naterala one koji odlučuju o sudbini svih da se okrenu malim firmama koje su bogom date da smanje nezaposlenost i pokrenu zamajac umrtvljene privrede. Šta više kada je svetska kriza zapljusnula i naše obale, država je povećala namete najmanjim firmama, uskratila im mogućnost da koriste subvencionisane kredite ili neke druge olakšice.

Male firme su neopravdano potisnute na sporedne koloseke privrednog života, od države do velikih monopola, svako je mogao da ih ucenjuje ili pritiska nekažnjeno, veliki monopoli ili država. Strani investitori dobijaju velike subvencije za “šraficiger“ industrije, a mali koji zapošljavaju najveći broj radnika ni dinara. Država nije stala u odbranu malih kada su veliki trgovački lanci ucenjivali male sa rokovima isplate ili papreno naplaćivali za ulazak u krug snabdevača.

Dosta sa lažnim obećanjima političara, ali i verovanju malih privrednika da će se obećanja ostvariti!

Samo vera u sopstvene snage i moć dobro osmišljenog pritiska može dovesti do promena.

Ne sme se verovati da će biti uspešno:

• Pojedinačno lobiranje tj. korumpiranje javne uprave onako kako rade tajkuni,

• Učestvovanje u raznim savetima i komisijama – telima koja su uspostavljena da ništa ne rešavaju već da budu paravan za samovolju izvršne vlasti,

• Zastupanje interesa malih firmi od strane Privredne komore, ona zastupa sopstvene interese,

• Delovanje malih privrednika kao običnih članova političkih stranaka, kao i po drugim pitanjima njihov glas se neće čuti.

Vreme je da mala privreda, računajući na broj jedinica (325.000), nastupi snažno i ubedljivo sa odgovarajućim zahtevima. Koji su to zahtevi:

• Princip dobrobiti male privrede –  svaki zakon ili uredba se podvrgavaju testu uticaja na poslovanje malih firmi,

• Pomoć malim firmama u rešavanju problema nelikvidnosti,

• Skraćivanje rokova za naplatu potraživanja malih od velikih firmi,

• Obavezno učešće malih firmi u javnim nabavkama kao kooperanata velikih,

• Izmene zakona o porezima, smanjenje oporezivanja rada,

• Ograničavanje parafiskalnih opterećenja,

• Uprošćavanje administrativnih postupaka,

• Namenski fondovi (Razvojne banke) za finansiranje malih firmi,

• Razvoj nebankarskih institucija za mikrofinansiranje programa samozapošljavanja,

• I ostali nepomenuti zahtevi u odnosu na moguće probleme koji mogu uticati na opstanak ili razvoj male privrede.

Predstojeći parlamentarni i lokalni izbori su dobra prilika da se organizujemo i izborimo za povoljnije uslove za poslovanje i zaštitimo od političara i tajkuna.

Glavna tema izbora će biti ekonomija, a ko najbolje može pomoći ekonomskom oporavku zemlje?

Vi i vaše firme!

Iskorištena je naša slabost što nismo dobro organizovani, čestito udruženi i složni.

Iskoristimo mogućnosti informacionih tehnologija za umrežavanje i dogovaranje malih privrednika, bez krutih organizacionih formi i upravljačke hijerahije.

Pozivamo sve male privrednike i preduzetnike da se registruju na sajtu www.ZanatskaKomora.com

.

Možemo biti jači od političara i tajkuna!

Organizujmo se i izađimo složno na izbore 2012. godine.

Ako za buduću Stranku malih privrednika glasaju samo vlasnici malih firmi i preduzetnički radnji to je 325.000 glasova, to je više od 8% glasova i 20 poslaničkih mesta.

Ako glasaju i porodice vlasnika kao i svi zaposleni koji rade u malim firmama i preduzetničkim radnjama pobednik na izborima 2012. godine će biti Stranka malih privrednika.

.

Možemo biti jači od političara i tajkuna!

Pozovite male privrednike i preduzetnike da se registruju na sajtu www.ZanatskaKomora.com

Strana za registraciju http://www.zanatskakomora.com/register.aspx

. . .