Redakcija Bloga

* * *

 

Pravila Uskršnjeg (Vaskršnjeg) posta po danima za 2012-u godinu

 

Počinje Uskršnji post u ponedeljak 27 februara 2012 godine. Veći deo posta se odvija na vodi. Traje čitavih 7 nedelja. U donjem delu članka je raspored posta po danima, kada se kakva hrana jede, kada se sprema hrana na vodi, kada na ulju, kada je moguće piti vino a kada ribu.

Bolesni i svi kojima bi post načinio zdravstvenu štetu treba da traže od duhovnika razrešenje od posta. Ostali poste telesno i duhovno.

U zemlji bremenitoj negativnostima, jadom i patnjom većine naroda, u zemlji punoj nemira i agresivnosti, post se nameće kao sredstvo umirenja i spasa, po mišljenju verujućih i po Crkvenom predanju.

Raspamećen narod pun nemira, straha i divljine to teško prihvata, prizivajući pre milostinju svetskih sila umesto blagoslova Gospodnjeg. Onima koji još ne poverovaše, jedna kratka priča o proroku Joni iz Starog Zaveta i moć posta i okajanja greha na kraju članka.

Ipak, retki koji razumeju pouku posta, pokajanja i temelja pravoslavne vere, koji prihvate svim srcem svojim veru u jednog i jedinog Gospoda Boga i njegovu vlast kako na nebu tako i na zemlji, i svojom molitvom prizivaju sebi i najbližima Božiji blagoslov, mogu poboljšati sopstveni život, i živeće bolje.

Pomognite sami sebi, pomoći će vam i Gospod Bog.

.

Tabela Vaskršnjeg posta po danima za 2012-u godinu

Post počinje u ponedeljak 27 februara 2012 godine. Prva dva dana je suhojedenje, jede se suva hrana koja nije spremana ni na vodi – koštunjavo i osušeno voće.

……..

Objašnjenje o postu  sa Pravoslavlje.net:
Po strogosti, ili načinu uzdržavanja, postovi se dele u pet kategorija:
Potpuno uzdržavanje od svake vrste jela i pića (čak i vode). Na ovaj način se posti u prva tri dana Vaskršnjeg posta i na Veliki petak.
Suhojedenje – uzimanje suve hrane (u sirovom stanju), ili samo hleba i vode, jedanput na dan, i to u deveti čas (15:00 popodne).
Post na vodi – uzimanje jela pripremljenih na vodi, bez upotrebe ulja za kuvanje. Poznat i kao „strogi post“ pred Pričešće.
Post na ulju – uzimanje jela pripremljenih na ulju, dva puta dnevno.
Post na ribi – uzimanje jela koja mogu da sadržavaju ribu, pripremljenih na ulju, dva puta dnevno. Vino je dozvoljeno. Ovo je najblaži način posta.Dakle, i najblaži oblik posta podrazumeva uzdržavanje od sve hrane životinjskog porekla. Uzimanje hrane više od jedanput na dan, zove se ublaženje posta, a kada se uzimaju ulje i vino, tada se čini razrešenje posta.
Vrste razrešenja posta su četiri:

Razrešenje „na vino i ulje“ – post na ulju.
Razrešenje „na ribu“ – post na ribi.
Razrešenje „na jaja i mlečne proizvode“ – beli mrs.
Razrešenje „na sve“ – mrs.

Treba naglasiti da pored ustanove određenih dana i perioda posta od strane Crkve, regulisanje pitanja razrešenja za svakog vernika posebno se ostavlja rasuđivanju njegovog duhovnog oca, koji ponekad postupa sa snishođenjem, dakle prema slabostima čoveka i prema meri na korist njegove duše.

——-

O postu i pravilima posta – Bratija manastira Visoki Dečani

.

Knjiga Proroka Jone

Propoved u Nineviji o propasti grada

3:1 I dođe reč Gospodnja Joni drugi put govoreći:
3:2  Ustani, i idi u Nineviju grad veliki, i propovedaj mu ono što ti ja kažem.
3:3  I ustav Jona otide u Nineviju po reči Gospodnjoj; a Ninevija beše grad vrlo velik, tri dana hoda.
3:4  I Jona poče ići po gradu jedan dan hoda, i propoveda i reče: Jošte četrdeset dana, pa će Ninevija propasti.
3:5  I Ninevljani poverovaše Bogu, i oglasiše post, i obukoše se u kostret od najvećeg do najmanjeg.
3:6  Jer kad dođe ta reč do cara ninevijskog, on usta sa svog prestola, i skide sa sebe svoje odelo, i obuče se u kostret i sede u pepeo.
3:7  I proglasi se i kaza se po Nineviji po zapovesti carevoj i knezova njegovih govoreći: Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu ni da piju vode.
3:8  Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostreću, i da prizivaju Boga jako, i da se vrati svaki sa svog zlog puta i od nepravde koja mu je u ruku.
3:9  Ko zna, eda se povrati i raskaje Bog i povrati se od ljutog gneva svog, te ne izginemo.
3:10  I Bog vide dela njihova, gde se vratiše sa zlog puta svog; i raskaja se Bog oda zla koje reče da im učini, i ne učini.

Jona, srdit što Bog nije upropastio Nineviju, urazumljuje se

4:1 A Joni bi vrlo nedrago, i rasrdi se.
4:2  I pomoli se Gospodu i reče: Gospode! Ne rekoh li to kad još bijah u svojoj zemlji? Zato htedoh pre pobeći u Tarsis; jer znah da si Ti Bog milostiv i žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i kaješ se oda zla.
4:3  Sada Gospode, uzmi dušu moju od mene, jer mi je bolje umreti nego živeti.
4:4  A Gospod reče: Je li dobro što se srdiš?
4:5  I Jona iziđe iz grada, i sede s istoka gradu i načini onde kolibu, i seđaše pod njom u hladu da vidi šta će biti od grada.
4:6  A Gospod Bog zapovedi, te uzraste tikva nad Jonom da mu bude sen nad glavom da mu pomogne u muci njegovoj; i Jona se obradova tikvi veoma.
4:7  Potom zapovedi Bog, te dođe crv u zoru sutradan, i podgrize tikvu, te usahnu.
4:8  I kad ogranu sunce, posla Bog suv istočni vetar; i sunce stade žeći Jonu po glavi tako da obamiraše i požele da umre govoreći: Bolje mi je umreti nego živeti.
4:9  A Bog reče Joni: Je li dobro što se srdiš tikve radi? A on reče: Dobro je što se srdim do smrti.
4:10  A Gospod mu reče: Tebi je žao tikve, oko koje se nisi trudio, i koje nisi odgajio, nego jednu noć uzraste a drugu noć propade.
4:11  A meni da ne bude žao Ninevije, velikog grada, u kome ima više od sto i dvadeset hiljada ljudi koji još ne znaju šta je desno šta li levo, i mnogo stoke?

. . .