Vlado Čučković

 

Žrtve rata i poginuli u sukobima na ex YU prostorima sad i na web-u

 

Poštovani,

U iskazivanju poštovanja brojnim žrtavama ratova od 1990 do 1999 godine pored spomenika potrebna je izrada svojevrsne elektronske spomenica sa više detalja o svakoj žrtvi. Savremene tehnologije elektronske obrade, skladištenja i prikazivanja podataka omogućavaju izradu takve elektronske spomenice.

Želimo da postavimo Internet sajt koji bi večno čuvao sećanja na žrtve rata.

Za potreba projekta zakupili smo domene:

www.ZrtveRata.info (na srpskom, hrvatskom i bosanskom)

www.WarVictims.info i www.VictimsOfWar.info (na engleskom)

Sajt će omogućiti unos svih podataka o žrtvama rata:

– osnovni podaci (ime, prezime, datum rođenja, ime oca i majke, mesto rođenja)

– veroispovest i prebivalište

– fotografije žrtava rata

– podatak da li je osoba bila civilna žrtva, vojnik ili se vodi kao nestala osoba

– datum i mesto smrti, okolnosti pod kojima je osoba nastradala, GPS kordinata stradanja

– mesto sahrane, groblje, grobno mesto i GPS kordinata grobnog mesta

Programsko rešenje će omogućiti da porodice, prijatelji i udruženja mogu samostalno unositi podatke o žrtvama rata.

Svaka žrtva rata bi imala svoju web stranu (prezentaciju – sećanje) sa svim unetim podacima.

Svi podaci bi se večno čuvali i uvek bili dostupni na Internetu uz mogućnost pretrage.

Žrtve ratova su brojne i svaka žrtva, bilo da se radi o ubijenom civilu, ženi, detetu, čoveku ili borcu, palom u odbrani svog naroda i države, zaslužuje svojevrsno trajno sećanje i poštovanje, posebno budućih pokolenja.

Smatramo da je ova osetljiva tema od izuzetne važnosti, i da ovim projektom između ostalog možemo dati doprinos pomirenju i boljem razumevanju exYU regiona.

Molimo vas da ovaj projekat pomognete u skladu sa vašim mogućnostima.

Svi donatori će biti istaknuti na posebnoj strani.

Kontakt:

Vlado Čučković
062 277 700
[email protected]
Dario Kerkez
069 555 6465
Marija Vladisavljević
064 254 9423

 

Programerski deo projekta realizuje:

Udruženje za razvoj elektronskog poslovanja eSrbija

. . .