Zlatko Šćepanović

 

7 glavnih principa filozofije japanskog menadžmenta – poslovne mudrosti Panasonic-a i lidera Konosuke Matshushita-e

.

Legenadrni japanski preduzetnik, vizionar i osnivač globalne kompanije Panasonic, gospodin Konosuke Matsushita (1894-1989) definisao je 7 glavnih poslovnih principa po kojima se dobar menadžer i vlasnik preduzeća treba rukovoditi, ako želi da ima dobru atmosferu u firmi i da mu firma daje najbolje od sebe.

A da bi firma davala najbolje od sebe, treba podstaknuti i šefove i zaposlene da se uključe i da oni daju najbolje od sebe, da poštuju i primenjuju iznesene principe liderstva i dobrog upravljanja. Samo tako će se napraviti dobra i kreativna atmosfera za dodatne napore i inovacije po kojima je Japan decenijama poznat. U grubim, teškim i napetim poslovnim klimama i radnoj atmosferi, svi se zatvaraju u sebe i nema napretka. Nema inspiracije a ni motivacije zaposlenih. Šefovi divljaju a radnici tiho štrajkuju. Napredak takvih napetih i nervoznih kompanija se ostvaruje slučajno ili sposobnošću lidera da bude u toku sa vremenom i okruženjem u kome se snalazi. A takvih je lidera malo i oni i klima i poslovna kultura koju su stvorili guši sveopšte društvo i industriju.

Nema velikih firmi koje traju decenijama uspešno bez participacije malih radnika i svih zaposlenih. Nema velikih i nezavisnih firmi koje dugo traju ako nemaju unutrašnju snagu za promene i opstanak na tržištu. To su suštinske poruke gospodina Matshushite.

.

Stoga njegove poslovne mudrosti glase:

1. Doprinesi društvu (svojim radom)

2. Poštenje i časnost (u radu i ophodjenju)

3. Medjusobna saradnja i timski duh

4. Nemilosrdan napor ka poboljšanjima

5. Učtivost i poniznost (u ophodjenju)

6. Prilagodljivost (promenama na tržištu)

7. Zahvalnost (kolegama, partnerima)

. . .

Procenite sad na osnovu ovih jednostavnih poslovnih pouka i mudrosti koliko su domaći preduzetnici i poslovni ljudi skloni da ih prihvate ili koliko ih imaju implementirane u praksi.

Ovih 7 principa upravljanja ljudima i menadžmenta su poslovna filosofija koja odredjuje način mišljenja japanskih firmi, od malog radnika, do velikih direktora i predsednika upravnih odbora. To stvara jedinstvo firme, a samo ono što je jedinstveno može da napreduje i da se odbrani od spoljnih ili unutrašnjih neprijatelja.

Ta razlika u mišljenju i delanju izmedju Japanaca i nas i odredjuje sve ostalo, poslovni i ekonomski uspeh, odnosno neuspeh.

. . .