Redakcija Bloga

 

Zabranjeno za muškarce – osmanlijski harem za žene, ljubavnice, robinje i supruge

Fotografije i grafike iz turskog i osmanlijskog harema za žene

 

Harem za žene pet žena u haremu slike fotografije

Turska serija Sulejman Veličanstveni i 8 mart Medjunarodni dan žena su nas podsetili na prava žena, posebno kada gledamo scene iz Turskog Carskog harema za žene u kojima je sultan držao svoje žene, robinje i konkubine, potencijalne supruge ako rode sina. Islam dozvoljava poligamiju, odnosno mogućnost da muškarac ima više supruga, odnosno žena, pod uslovom da može da ih plati pri prosidbi i da dokaže da može da ih izdržava kasnije. Danas to sve razvijenom svetu i Zapadu izgleda kao seksualna eksploatacija žena.

Zato želimo da pogledamo neke stvarne slike žena iz harema, kako su izgledale i kako je to tamo izgledalo živeti. Harem za žene uživo.

Privilegija sultana je bila da s obzirom na bogatstvo i moć može da ima nekoliko desetina do nekoliko stotina konkubina, ljubavnica i supruga, koje su sve živele u haremu. Dešavalo se da kada umre sultan i dodje do promene na prestolu da su i žene iz harema ubijane i sahranjivane sa preminulim sultanom. Vrlo često su i robinje iz harema poklanjane drugim vladarima ili zaslužnim gradjanima.

Po etimologiji reč harem znači nešto sveto, zabranjeno, nečemu čemu se ne pristupa. Stoga je muškarcima bio zabranjen pristup u harem za žene, osim suprugu i posebnim čuvarima – evnusima, muškarcima koji su bili kastrirani, kako ne bi slučajno stupili u seksualni odnos sa ženama iz harema, kojima zbog izolovanosti i velikog broja njih koje su se borile za mesto u krevetu sultana, nekada nije bilo lako da obuzdaju svoju seksualnost. Istorija je zabeležila i lezbijske odnose medju ženama u haremu, nastale zbog stroge izolovanosti.

Carski harem za žene osmanskog sultana, koji se takođe zove i saraj na Zapadu, obično je smešten uz carsku palatu, u izdvojenom delu, sa nekoliko desetina žena, uključujući i robinje. Takođe, u haremu je smeštena i majka sultana, kćeri i ostale ženske rođake sultana, kao i dvoranini i devojke sluge sa robljem da služe pomenute žene. Tokom kasnijih perioda, sinovi sultana su takođe živeli u Haremu dok su bili mladi, sve do 16 godina, kada je postajalo prikladnije za njih da se pojavljuju u javnim i administrativnim oblastima palate.

Harem palate Topkapi u Istanbulu je imao privatne stambene prostorije sultana i njegove porodice, u okviru dvorskog kompleksa. Neke žene iz otomanskog harema, a posebno supruge, majke i sestre sultana igrala su veoma važne političke uloge u istoriji Turske, i u nekim vremenima je istorija zapisala da je carstvom vladao harem. Hurrem Sultan (supruga Sulejmana Veličanstvenog, majka Selima II koja se pojavljuje kao glavna junakinja pomenute turske serije Sulejman Veličanstveni, prvobitno je bila robinja iz Ukrajine koja je sultanu stigla kao poklon Krimskih aga), i Kosem sultan (majka Murata IV) su dve najmoćnije žene u istoriji Turske.

Istorijska je zanimljivost – Moulai Ismail Alaouite, Sultan od Maroka koji je živeo od od 1672 do 1727 godine. Po zapisima do 1703 godine  je postao otac za ukupno 525 sina i 342 kćeri. Tvrdi se da je do 1721 godine stvorio već  700 sinova. Imao je imao preko 500 konkubina.

Pogledajmo neke istorijske fotografije, slike i grafike iz Turskog harema za žene i kako su stvarno žene izgledale.

haremske žene turski harem za žene slike fotografijeTursko kupatilo i harem za žene slike fotografijeSmeštaj robinja i žena harem za žene slike fotografijeTurski harem žene sultana harem za žene slike fotografije

Turski hamam i harem za žene slike fotografije

Haremske žene harem za žene slike fotografije

Turski harem za žene zabava za sultana slike fotografije