Velibor Mihić

 

DO DESET

 

Tražiš – do deset – da ti javim:

da li ću večnost biti s tobom,

da li te volim – il’ se pravim –

pitanja, tvoja, lebde sobom…

 

Da li ću večnost?!… O, večnosti,

od tebe zavise minuti!…

Al’ vreme nas neće, oprosti –

tuđi su za mene ti puti.

 

Kazaljka – do deset – još žuri –

i presuda, tvoja je stroga.

Srce mi izgara u buri –

moraće kucati bez tvoga.

 

Nestaće – da si me volela –

nestaće – koraka, mojih, bat…

Biću s drugom što me želela –

a ti ćeš, još, gledati na sat!

 

oOo