Simono Petra manastir

 

Uskrs. Hristos Vaskrse!

Ispoved, pokajanje, pričešće.

Svetski čuveni hor monaha manastira Simonopetra u Grčkoj. Manastir na steni i monasi na steni vere.

.

Psalm 110:

ISPOVEDAĆU se Tebi, Gospode, svim srcem svojim,
na savetu pravih i na saboru.
Velika su dela Gospodnja,
ispitana u svim voljama Njegovim..
I slava i veličanstvo delo su Njegovo,
i pravda Njegova ostaje u vek veka.

Spomen je učinio čudesa Svojih.
Milostiv je i milosrdan Gospod;
hranu dade onima koji Ga se boje;
pamtiće do veka zavet Svoj.

Moć dela svojih javio je narodu Svome,
da im dade nasleđe neznabožaca.
Dela ruku Njegovih su istina i sud;
verne su sve zapovesti Njegove,
utvrđene u vek veka,
sačinjene u istini i pravdi.

Izbavljenje je poslao narodu Svome,
zapovedio je do veka zavet Svoj;
sveto je i strašno Ime Njegovo.

Početak mudrosti je strah Gospodnji,
a razumevanje dobro svima koji ga tvore.
Pohvala Njegova ostaje u vek veka.

. . .

Agni Parhene – Simono Petre Manastiry choir

—-

Alleluia (Aleluja) – Monks of Simonopetra

—-

Cherubic Hymn (Heruvimska pesma) – Simono Petra manastir

—-

Psalm 110 – Simono Petra manastir

—-