Redakcija Bloga

.

Životno i zdravstveno osiguranje

.

Zdravlje počinje da nas košta. Moraš da platiš da bi bio i ostao zdrav.

Toga sve više i više postajemo svesni i u našoj zemlji. Polako ali sigurno iza nas ostaje besplatno zdravstveno osiguranje. Odnosno, ono i dan danas postoji kroz državne bolnice i PIO – Penziono i zdravstveno osiguranje, ali se kvalitet medicinskih usluga sve više pomera ka privatnoj usluzi u zdravstvu.

I to se dešava neumitno. Država nije više u stanju da izdržava zdravstveni sistem. Procena je da će 2020 godine na jednog zaposlenog u Srbii dolaziti 3 nezaposlena, odnosno deca i penzioneri. Zdravstveni fond neće moći da pokrije tu disproporciju u prihodima od zaposlenih i troškovima lečenja i nege nezaposlenih. Zato država nizom mera i forsira privatne zdravstvene usluge.

Privatne bolnice bi trebalo da imaju bolju opremu, tehnologiju i uslugu, trebalo bi da angažuju za ozbiljniji novac vrhunske lekare i bolje se brinu o pacijentu. Kod njih se manje čeka, dobijete bolji smeštaj, hranu, pažnju i osmeh. Time nas privlače. Ali to sve košta. I još uvek, PIO ne pokriva ni mali deo usluga koje privatne bolnice pružaju. Zato se pojavljuje nova industrija, privatno zdravstveno osiguranje.

Predstoji nam suočavanje sa dilemom platiti ili ne privatno zdravstveno osiguranje za sebe i svoju porodicu i koliko. Koju polisu i koju osiguravajuću kuću izabrati. U tom smeru nas čeka puno edukacije i kalkulacije. SAD i Evropske zemlje su odavno prošle kroz tu fazu uvezivanja medicinske zaštite i osiguravajućih kuća. Mi kasnimo, jer smo siromašni, nemamo novca da izdvajamo za privatnu zdravstvenu zaštitu i osiguranje.

Zato na pitanje šta nas čeka po pitanju zdravlja i zdravstvenog osiguranja, pogledajte na jednoj od strana kompanije Adobe-a nagradjenu powerpoint prezentaciju koja objašnjava sve vrlo slikovito o čemu se tu radi.

Zdravlje je business. Pogledajte zanimljivu slikovitu priču na sledećem linku;  Zdravlje i osiguranje

. . .