Doroti L. Nolt

 

Šta treba znati o svojoj deci – dečija psihologija i ponašanje

 

Deca koju stalno kritikuju nauče da osuđuju.

Deca koja stalno osećaju neprijateljstvo nauče da se biju.

Deca koja stalno osećaju strah nauče da se plaše.

Deca koja stalno osećaju sažaljenje nauče da osećaju samosažaljenje.

Deca koja stalno nailaze na podsmeh nauče da budu stidljiva.

Deca koja stalno osećaju ljubomoru nauče šta je zavist.

Deca koja stalno osećaju sram stiču osećaj krivice.

Deca koja su okružena trpeljivošću nauče da budu strpljiva.

Deca koja stalno dobijaju podstrek stiču samopouzdanje.

Deca koja stalno doživljavaju pohvalu umeju da poštuju.

Deca koja stalno doživljavaju odobravanje nauče da vole sebe.

Deca koja stalno osećaju da su prihvaćena nauče da otkrivaju ljubav u svemu.

Deca kojoj se stalno odaje priznanje umeju da pronađu cilj.

Deca koja vide da se sve deli znaju da budu darežljiva.

Deca koju stalno okružuju poštenje i pravednost nauče šta je pravda.

Deca koja stalno osećaju sigurnost stiču poverenje u sebe.

Deca koja stalno osećaju prijateljstvo shvataju da je svet lepo mesto u kome žive.

Deca koja stalno osećaju spokojstvo stiču duševni mir.

Šta vaša deca stalno doživljavaju?

 

www.izreke-citati.com