Narodna pesma

 

Kako se susreću Marko Kraljević i Turci usred oranja na putu

Oranje Marka Kraljevića

 

 

Marko Kraljević i Turci u Srbiji Oranje Marka Kraljevića Musa Kesedžija

Vino pije Kraljeviću Marko
sa staricom Jevrosimom majkom,
a kad su se napojili vina,
majka Marku stade besjediti:
,,O moj sinko, Kraljeviću Marko,
ostavi se, sinko, četovanja,
jer zlo dobra donijeti neće,
a staroj se dosadilo majci
sve perući krvave haljine;
već ti uzmi ralo i volove,
pak ti ori brda i doline,
te sij, sinko, šenicu bjelicu,
te ti hrani i mene i sebe“.
To je Marko poslušao majku:
on uzima ralo i volove,
al’ ne ore brda i doline,
već on ore careve drumove.
Otud idu Turci janjičari,
oni nose tri tovara blaga,
pa govore Kraljeviću Marku:
„More Marko, ne ori drumova!“
„More Turci, ne gaz’te oranja!“
„More Marko, ne ori drumova!“
„More Turci, ne gaz’te oranja!“

A kada se Marku dosadilo,
diže Marko ralo i volove,
te on pobi Turke janjičare,
pak uzima tri tovara blaga,
odnese ih svojoj staroj majci:
„To sam tebe danas izorao“.