Redakcija Bloga

 

Fotografije sa proputovanja kroz Nacionalni park Sutjeska – nastavak

 

Površina nacionalnog parka Sutjeska je čitavih 17500 hektara. Predeo je omedjen na neki način rekama Drina i Piva, kao i planinama Zelengora, Bioč, Lelija, Maglić, Volujak, sve preko 2000 metara nadmorske visine. Tek tu, na licu mesta shvatite monumentalnost i lepotu bosanskih planina.

Predeo je izuzetan po broju različitih biljki, skoro preko 2600 vrsta, od kojih su neke endemske, kao i sa mnoštvom životinja, od kojih je najpoznatija vrsta Balkanska divokoza, svojstvena samo tom području i Karpatima. U samom parku na okolnim planinama ima mnoštvo ledničkih i planinskih jezera, takozvane gorske oči.

U zadnje vreme osim planinarskih ekspedicija na okolne planine, predeo je poznat i kao stecište avantursita koji se splavare niz reku Taru. Uglavnom se odsedne u Foči (Srbinje), ili na Tjentištu, Zelengori, pa se organizovanim prevozom ide u Crnu Goru, gde na reci Tari počinje spust i splavarenje Tarom sve do Drine. Izuzetan doživljaj. Aranžman može trajati jedan ili čak i nekoliko dana, sa spavanjem u šatorima, logorovanjem u šumi.

Obavezno posetite Nacionalni park Sutjeska. Pogledajte slike i uživajte u predelima.