Gavrilo Stefanović Venclović

 

Kako je srednjovekovni pisac tumačio nastanak imena Carigrada i Kaptola u Rimu

 

KAPTOL U RIMU

Bijaše u Rimu neka zbožnica, pogansko im crkvište poglavito na ime boga im Joviša; zvaše se Kaptolom, a kaput latinski glava se zove. Kroz to je i nazvaše Kapitula, jer kad su je iznova pravili, kopajući u zemlju joj temelj, nađoše dole u dnu neku veliku čoveču glavurdu — so toga posla imenovaše je Kapitula, to jest poglavarnica; pak rimski cesari s velikom tafrom vozeći se na hintovi, do nje bi hodili.

.

POSTANAK CARIGRADA

Ovi prvi sabor učini se u dvaistgodištno leto od kako je bio postao veliki car Konstantin carovati. Jerno u to njegovo dobi već bijaše prestalo i utaložilo se hristjanskoj veri progonjenje. Izposatira on oko sebe ona poganska carstva mučiteljska s častnim krstom: ponapre kako preuze od Magnencija Rim ta onde se i ocari, posle toga opet ne svide mu se opet tamo daleko u Zapadi boraviti, diže se k Istoku, drugo mesto za carovanje tražiti. Nađe pri moru prilično široko mesto, hubavo, na prozoru svim stranama.

Gradić oni zvaše se Vizantija, od grčkoga nekoga kralja Vizanta, spraljen izdavna. Raširi i spravi onde vrlo golem grad da već udilj naziva se carska stolica onde i svojim ga imenom proimenova Konstantinopolj. Dopravi ga za leta od stvorenja ovoga sveta petohiljadno osam stotina i trist osmoga goda. U tom dobi kad se preseče mučiteljstvo.

 . . .

Izvod iz srednjovekovne knjige „Crni bivo u srcu“