Izreke i Citati

 

Zajedno smo jači – kada smo svezani istom voljom

 

 

Imao otac sedam sinova i na samrti ih sve okupi i reče im:

– „Uzmite svi po jedan štap i pokušajte da ga slomite!”

 

Svaki sin slomi svoj štap bez muke.

– “A sada mi dajte tih sedam štapova.“

 

Otac zaveza svih sedam štapova zajedno sa špagom i reče:

– “A sada da vidim ko će ovo slomiti!“

 

Svaki od sinova pokuša da slomi sedam štapova povezanih zajedno, ali ni jednom to nije uspelo.

 

– “Zapamtite pouku”, reče otac. “Budete li živeli u slozi i zajedništvu, niko vam ništa neće moći!”

 

Ubrzo zatim, otac je i umro.

 

Nakon sprovoda braća svratiše u krčmu. Svima koje su zatekli objašnjavali su kako im je otac bio mudar i nudili da pokušaju slomiti sedam štapova povezanih zajedno. Nikome to nije uspelo.

 

Dozlogrdilo to krčmaru, te on uze štapove, razveza špagu i slomi svaki štap jedan po jedan.

– “Imam da dodam još nešto na pouku”, reče krčmar.

– “Nije snaga štapova u tome što su jedan uz drugoga, već u špagi koja ih drži zajedno.

 

www.izreke-citati.com