Redakcija Bloga

 

Niko te ne može motivisati …

Dok ne motivišeš sam sebe

Sliku smo našli na internetu i nikakav komentar nije potreban. Slika sve sama govori.