Izreke i Citati

 

Zgužvana i prljava novčanica i njena vrednost – životna pouka

 

Jedan poznati govornik je jedan svoj seminar započeo tako što je u ruci držao novčanicu od 20 dolara. U prostoru, gde je bilo oko 200 slušalaca pitao je:

 

„Ko od vas želi ovu novčanicu?“

 

Ruke su se počele dizati u vazduh.

 

Rekao je: „Pre nego što vam dam ovu novčanicu, dozvolite mi da uradim sledeće.

 

Pritom je zgužvao novčanicu i ponovo je podigao u vazduh.

 

Upitao je: „Ko još uvek želi ovu novčanicu?“ – Ruke su još uvek bile u vazduhu.

 

„A šta ako uradim ovo?“ – bacio je novčanicu na pod i počeo je gaziti, a potom je pokupio izgužvanu i uprljanu.

 

„Ko je od vas želi sada?“ –  Ruke su još uvek bile u vazduhu.

 

„Prijatelji moji, danas smo naučili veoma dragocenu lekciju – rekao je:

 

„Bez obzira šta napravim s novcem, još uvek ga želite, jer novčanica nije izgubila svoju vrednost. Još uvek je vredna 20 dolara. U životu mnogo puta padnemo, budemo izgužvani, povređeni i na tlu, u prljavštini; i sve to zajedno sa odlukama koje donosimo i okolnostima u kojima se nađemo. I tada mislimo, da ne zavređujemo ljubav, toplinu i da smo nedostojni sami sebe.“

 

Međutim, nezavisno od toga šta se dogodilo ili što će se dogoditi sa vama, nikada nećete izgubiti svoju istinsku vrednost.

 

Uprljani ili čisti, izgužvani ili posve sređeni; još uvek ste neprocenjivi… posebno za one koji vas vole.

 

Veličina pojedinca ne zavisi od toga šta napravimo ili koga poznajemo, već od toga koje su naše istinske vrednosti!

 

www.izreke-citati.com